Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dagbladets Acer-vuggesang

Når EUs fjerde energipakke kommer til Stortinget, faller påstanden om at suverenitetsavståelsen til Acer er «lite inngripende».

Norsk energipolitikk: EUs energipakke 4 griper inn i debatten om norsk vindkraftutbygging, og vil nok gi enda større trykk til vindkraftutbyggingen dersom den vedtas. Fra Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix
Norsk energipolitikk: EUs energipakke 4 griper inn i debatten om norsk vindkraftutbygging, og vil nok gi enda større trykk til vindkraftutbyggingen dersom den vedtas. Fra Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Enda en stor og tung pakke med overnasjonal energipolitikk er på vei til Stortinget, EUs fjerde energipakke, også kalt Vinterpakka.

Mandag bød avisa Dagbladet sine lesere en vuggesang på lederplass: So ro, lille mann, ikke tenk på Acer. Overskriften var «Ikke grunn til Acer-panikk».

Dagbladets lederskribent kaller den sterke norske motstanden mot å avgi suverenitet på energiområdet i forbindelse med energipakke 3 for «Acer-panikk» og «frykt»: «Denne frykten stammet fra to forhold: Konsekvensene av den tredje pakka som lå til behandling i Stortinget da, og konsekvenser av påfølgende pakker, ikke minst den fjerde, som da var under behandling i Brussel. Advarslene viste seg å være overdrevne (...) Og heller ikke den fjerde pakka bør skremme vannet av dem som er opptatt av norsk kontroll over norsk kraft.»

Dess mer omfattende regelverk, dess større blir selvsagt Acers makt på bekostning av nasjonal suverenitet.

På hvilket grunnlag luller avisa sine lesere inn på heller forunderlig vis? Jo, FNI-forsker Torbjørg Jevnaker har i Klassekampen (25. juli) uttalt seg «i retning av at heller ikke denne gangen vil vi gi fra oss råderetten over kraftnettet.» (I samme sak kan vi også lese «Torbjørg Jevnaker gir skeptikerne rett i at pakka er et tegn på at det blir mer politikk på europeisk nivå.») Dagbladet har ikke holdepunkter i EUs fjerde energipakke. Det er tvilsomt om lederskribenten har sett på de fire forordningene og fire direktivene som utgjør den omfattende energipakka. Innholdet i pakka fjerner all tvil om at enda mer av Stortingets myndighet flyttes til EU og kontrollorganet Acer.

Dagbladet underslår at dess mer omfattende regelverk, dess større blir selvsagt Acers makt på bekostning av nasjonal suverenitet. Ifølge Grunnloven kan ikke Norge avgi suverenitet til en organisasjon Norge ikke er medlem av. Stortingsflertallets unnskyldning for å opptre i strid med Grunnloven, var at suverenitetsavståelsen var «lite inngripende».

Når Vinterpakka kommer til Stortinget, har ikke engang Aps overivrige ja til EU-general, stortingsrepresentant Espen Barth Eide, eller Dagbladet, grunnlag for påstanden om at suverenitetsavståelsen er «lite inngripende».

Energipakke 4 innebærer altså at EU-kommisjonen og Acers agent i Norge, Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) får enda større makt her til lands. Ikke minst når det gjelder kabler over landegrensene.

Acer får rett og plikt til tett oppfølging av nye utenlandsprosjekter i Norge. Acer skal for eksempel treffe vedtak om kostnadsfordeling og hvordan investeringskostnadene skal påvirke nett-tariffene, altså strømprisene. Det går fram av Infrastrukturforordningen (347, 2013) og den reviderte Acer-forordningen (942, 2019).

Det er begeistring å spore i EUs formuleringer om hvordan energi, for eksempel gass, fra tredjeland som Norge, skal underlegges EUs regelverk: «The rules governing the EU's internal gas market will in future also apply to pipelines to and from third countries. (...) and boosting competition in the gas market.» (Energy Union policy Page)

Det reviderte elektrisitetsdirektivet (944, 2019) krever at Statnett annethvert år sender inn en tiårig nettutviklingsplan med tidsfrister for prosjektene. Når først et prosjekt er på planen, kan EU/Acer tvinge fram gjennomføring. Alle kostnader skal dekkes over nettleien.

Direktivet har også detaljerte regler for konsesjonsbehandling av vind- og vannkraftverk. Det skal tas hensyn til EUs mål om fornybar energi. EUs mål tilsier at alt det Norge kan stampe opp av fornybar kraft skal i kabler til EU. EU blir en pådriver for nye utenlandskabler fra Norge. Dynamikken i regelverket sørger for det.

Under den forrige debatten om Acer og den omstridte utenlandskabelen NorthConnect fra Norge til Storbritannia, som blant andre svenske Vattenfall står bak, prøvde Ap-Eide og andre å gi inntrykk av at Statnetts eierskap til selve kabelen var viktig. Energipakke 4 (elektrisitetsdirektivet) sørger for at Statnett forpliktes til å slippe nye vind- eller vannkraftverk inn på nettet ut fra EUs mål. Slik vingeklippes det statlige selskapet Statnett. For eksempel, vi skal komme tilbake til flere eksempler.

EUs fjerde energipakke bør føre til kritikk og grundig debatt i et land som to ganger har sagt nei til medlemskap i den europeiske unionen. Innholdet i pakka griper rett inn i den krasse debatten om bygging av nye utenlandskabler, og rett inn i debatten om utbygging av vindkraft – som igjen henger sammen med debatten om norsk grønnvasking, de såkalte opprinnelsesgarantiene for strøm. Dersom Vinterpakka hadde vært vedtatt i dag, ville EU i stor grad avgjort våre hjemlige energidebatter.

Oppsummert

Tøv

1 Dagbladet luller leserne inn i en vuggesang om at EUs fjerde energipakke ikke vil bety noe for Norge.

Mer makt til Acer

2 Det er ingen tvil om at inn­føring av energipakke 4 innebærer enda mer avgivelse av suverenitet til EU og Acer.

Mister råderett

3 EUs energimål vil bli førende for norsk energipolitikk.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Norge må ut av luksusfellen for natur