Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bunadsskjending

Høyre verner fjord, skog og myr, og grunnlovsfester allemannsretten. Det overrasker. Ikke minst i Høyre.

Salderingspost: Når Erna Solberg skal holde Venstre oppe og i regjering, er det Bunads-Høyre (her ved tidligere kulturminister Thorhild Widvey) det går ut over.  Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix
Salderingspost: Når Erna Solberg skal holde Venstre oppe og i regjering, er det Bunads-Høyre (her ved tidligere kulturminister Thorhild Widvey) det går ut over. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

I forrige uke lød jubelropet fra SV: Allemannsretten skal inn i grunnloven!

Partiets allemannsrett omfatter ferdsels-, oppholds- og høstingsrett, og fremstilles som ur-norsk. Men før 1800-tallet ferdedes eller oppholdt ingen seg i naturen uten å ha noe å høste der. Allmenningsretten omfattet alle i bygda, ikke alle i verden.

Det hendte at man foretok en ren transportetappe til bygda på den andre siden av fjellet, for å finne seg en kone, selge ei ku eller stikke kniven i en fiende. Da gikk man allmannaveien, den strakeste, tryggeste og minst villmarklige veien over fjellet.

Retten til å vase formålsløst omkring dukket opp på 1800-tallet, i den forstand at bygdefolk fant seg i at tilreisende overklasse som William Cecil Slingsby gikk rundt i kulturlandskapet og trodde han så villmark.

Om han ikke er gal, er han engelskmann, sa folk om turistene. For hva skulle folk på fjelltopper å gjøre? Storronden er stygg som det vonde sjølv, sa bondekona Malene til Aasmund Olavsson Vinje.

Han spådde likevel at "kunstsmaken skrider fremover enten man vil eller ikke". Landskapet som før ble brukt og bebygd, skulle nå betraktes. 100 år senere ble det norsk rett å gå hvorhen du går i fjell og li, uten nytte- eller bruksrett, kun for rekreasjon og estetiske inntrykk.

Retten vokser: Barn og unge kan slenge snøret der de vil (1992), tusener av km2 plantefelt er åpnet for fri ferdsel (2013) og muligheten til å sykle på innmark og fjerne stengsler og gjerder er utvidet (2013).

Men det er ikke nok: Retten skal inn i grunnloven, med støtte av Høyre.

Og hvem har visst om det?

Ikke Høyres stortingsgruppe. Ikke Høyres sentralstyre. Og ikke Høyres distriktsnettverk.

Annonse

Så sent som i fjor vinter avviste Høyre et lignende forslag fra SV. En sentral partikilde sier seg uvitende om at det har vært noen form for prosess som skulle lede til at Høyre har skiftet standpunkt.

Høyre-regjeringen har nylig gjort Skarnsundet i Trondheimsfjorden til marint verneområde. Bare SV stemte for vern sist saken var i kommunestyret. Korallrevet i sundet rapporteres å være i god tilstand, selv med hytter, båter og plenty menneskelig aktivitet i fjorden.

Også her har noen i Høyre snudd. I 2017 la Høyre-statsråd Vidar Helgesen verneforslaget i en skuff. Da feiret stortingsrepresentant Elin Agdestein med kake påført Høyre - lokaldemokrati". Agdestein er bosatt i nabokommunen til Skarnsundet.

Nå har kaka surnet. Agdestein sier til Trønder-Avisa at hun er frustrert over egen regjering, og den politiske ledelsen i Klima- og miljødepartementet, for å ha trumfet "gjennom denne beslutningen."

– En grunnleggende mistillit til lokal forvaltning, sier Marit Arnstad (Sp). Det er vanskelig å motsi henne, all den tid ordfører Ida Stuberg (Sp) fikk vite via media at et areal i kommunen hennes var vernet, mot de lokale folkevalgtes vilje.

Bunads-Høyre ser nå et systemproblem som startet med et overraskende vernevedtak i mai 2016.

Kort tid før regjeringen skulle legge fram skogmeldingen sin, kom det et 10 prosents mål for skogvern, uten konsekvensutredning.

Og uten at Høyres stortingsgruppe hadde sagt sitt. Høyres miljøstatsråd Vidar Helgesen hadde i praksis bundet opp gruppa, gjennom å bli enig med Venstre, og sin senere etterfølger, stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V).

Høyre har lokket velgere med å styrke eiendomsretten, men samtidig bevare allemannsretten. Det velgerne har fått, er kraftig økning av skogvern, og snuser nå på å grunnlovsfeste allemannsretten. Du trenger ikke å ha odel til et stabbur for å se forskjellen.

Få måneder etter at et solid stortingsflertall vedtok at pelsnæringen har en fremtid i Norge, ofret Høyre næringen for å få Venstre i regjering. I år har Høyre gått med på å forby nydyrking av myr, mens kompensasjonen til pelsbøndene kan bli halvert av skatt.

Når Høyre gir etter for Venstre i nærings- og miljøsaker, går det ut over grunneierne. Tilbake får Høyre oljepumping og gruvegraving - som først og fremst tjener industrien.

Slik river Høyre stadig nye biter av bunaden for å holde Venstre over sperregrensen og i regjering. De siste meningsmålingene viser at mange velgere ute i landet synes Sps grønne kledebon er penere enn Høyres skjendede bunad.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Gjete Kongens kyr