Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bunad vs. slips

Når regjeringen ryker kan Høyre fikse opp i distriktspolitikken sin igjen.

Stort land: Statsminister Erna Solberg, her på Leknes i Lofoten, har tapt i distriktene. I opposisjon blir det tid til å gjøre noe med det. Foto: Henrik Heldahl
Stort land: Statsminister Erna Solberg, her på Leknes i Lofoten, har tapt i distriktene. I opposisjon blir det tid til å gjøre noe med det. Foto: Henrik Heldahl

Det største partiet har den fredeligste landsmøteoppkjøringen og de færreste splittende sakene. Styringsdyktig lederskap med rundhåndet pengebruk virker også innad i Høyre.

Landsmøteforberedelsene viser at distriktspolitikken er aktualisert i partiet etter Trygve Slagsvold Vedums eksplosjonsartede Sp-vekst. Det er han, ikke Ap, som stjeler Høyres distriktsvelgere. I helgen blir det debatt om flere saker utenfor Oslogryta:

Lokal styring av utmark: I Sør-Norge går inntekter fra jakt og fiske i statsallmenning (og halvparten av andre inntekter) til de lokale fjellstyrene, etter fjelloven. Men lokalsamfunnene i Nordland og Troms kan se langt etter pengene. Her tar staten alle inntektene (om lag 116 millioner kroner) i egen lomme.

Høyre programfestet i 2017 å la Fjelloven gjelde også for Nordland og Troms, men har ikke satt programpunktet ut i livet. Nå lover Linda Hofstad Helleland, lederen i Høyres programkomité, en ordning som er "bedre enn Fjelloven".

Tidsbruken skyldes ifølge Høyre-kilder motstand i Landbruks- og matdepartementet, som Statskog ligger under.

Forsvar: Sterke krefter jobber for en forsvarspolitikk mer i tråd med Forsvarssjefens anbefalinger. Det betyr med penger til Forsvaret, noe også Nato har bedt Norge og andre medlemsland å stille opp med.

Regionale helseforetak: Det varsles et forslag om å vurdere alternativer til den foretaksmodellen som rir Distrikts-Høyre. Bråket og misnøyen som er knyttet til at viktige avgjørelser for folk og lokalsamfunn er flyttet vekk fra politisk styring gagner bare Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum. Fordelene ved modellen er ikke like åpenbare, mener man i distriktene.

De ivrigste snakker også om studiesteder: Distriktsdemografiutvalget, som ble ledet av tidligere Høyre-statsråd Victor Norman, peker på at sju av ti som studerer i en region blir værende i regionen. Da er det dumt å la universiteter og høyskoler legge ned studiesteder uten politisk kontroll.

Arealtilskudd vs. produksjonstilskudd: Her blir det kamp innad i Høyre om ett av de viktige politiske spørsmålene for norsk jordbruk, som likevel har vært overlatt avtalepartene i jordbruket.

Heidi Nordby Lunde og Henrik Asheim fronter et forslag om å «gjøre budsjettstøtten (til jordbruket) mer produksjonsavhengig og mindre arealavhengig». Høyres landbruksnettverk har fremmet motforslag. Nettverket vil heller prioritere arealtilskudd foran volumtilskudd.

Odel: Også her forsøker landbruksnettverket i Høyre å holde igjen på liberaliseringen.

Annonse

Desentralisere statlige arbeidsplasser: I sum er det flyttet færre enn 1000 statlige arbeidsplasser til distriktene i løpet av 16 år. Her mener distriktsinteressene i Høyre at partiet har mer å gå på.

Det står ikke på pengene. Distriktsinteressene i Høyre får jobbe under en romslig paraply av oljepenger. Det som ser ut til å bli det siste reviderte nasjonalbudsjettet fra denne regjeringen svulmer av over 400 ekstra oljefondsmilliarder.

Er det nødvendig? Nordeas ferske prognose for nordisk økonomi varsler kraftig oppgang allerede i år, til en tilnærmet normalsituasjon.

Men året er ikke normalt. Det er valgår. Derfor lesser regjeringen på med forlengede støtteordninger langt inn i den varslede oppturen.

Det er mulig å hevde at den regjeringen Erna Solberg har ledet gjennom 8 år, heller ikke er normal.

Den har for det første overlevd – gjennom i alt tre endringer som hver for seg kunne truet overlevelsen.

Først fikk Frp sin drømmeregjering – med Høyre. Så fikk Erna og Høyre sin drømmeregjering, gjennom at Venstre, senere KrF kom inn. Til slutt fikk V og KrF sin drømmeregjering, da Siv Jensen tok Frp ut i januar i fjor.

Som leder av regjeringen har Erna Solberg monopolisert gevinsten, men sosialisert kostnadene. Høyre ligger an til å gjøre et anstendig valg, mens KrF, V og Frp – og dermed regjeringsprosjektet – taper.

"Som leder av regjeringen har Erna Solberg monopolisert gevinsten, men sosialisert kostnadene."

Etter snart åtte år under Erna Solberg har det offentliges andel av brutto nasjonalprodukt bare økt. Ikke at det synes på Jan Tore Sanner. Høyres finansminister har bekymret oss utrygt gjennom budsjettfremlegg og perspektivmelding, med advarsler om hvor gamle vi blir, hvor få vi blir til å jobbe og hvor mye velferd vi vil trenge.

Hver gang viser det seg at Sanner snakker om innstramming en gang i fremtiden. Regjeringen skal bare vedta enda et overbudent budsjett eller to først.

Det begynner å bli en stund siden Høyre var landets største opposisjonsparti, og kuttet i statens utgifter i alternative statsbudsjett. I september er det dags igjen.

Neste artikkel

Rådebank i regjeringa