Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Blåkopi fra i fjor

Partene i jordbruksforhandlingene følger skjemaet til en omforent avtale.

Lettelse: KrFs landbrukspolitiske talsmann Steinar Reiten virket lettet over at statens tilbud til bøndene matchet fjorårets tilbud. Foto: Siri Juell Rasmussen
Lettelse: KrFs landbrukspolitiske talsmann Steinar Reiten virket lettet over at statens tilbud til bøndene matchet fjorårets tilbud. Foto: Siri Juell Rasmussen

Hvis landbruksminister Olaug Bollestad var grevinnen, og statens forhandlingsleder Leif Forsell hovmesteren, kunne de sagt "same procedure as last year".

Statens tilbud minner kraftig om tilbudet i 2018. Rammen på en milliard kroner er på øret likt. Den delen av ramma som finansieres over statsbudsjettet er også tilnærmet lik, med 641 millioner kroner i år mot 670 millioner i fjor.

Og, hvis vi spoler én uke tilbake i tid, leverte landbrukets forhandlingsdelegasjon et krav som også minnet mye om kravet fra 2018.

Vi husker hvordan det gikk i 2018. Partene ble vel forlikte, og signerte en avtale før 17. mai. For aller første gang under en Solberg-regjering inngikk også Norsk Bonde- og Småbrukarlag avtale med staten.

For å bruke skøytespråket, ligger partene i jordbruksoppgjøret godt an på skjema til en omforent avtale.

Annonse

Bøndenes reaksjoner på statens tilbud var også milde, i alle fall om en skal sammenligne med tidligere år der avstanden mellom krav og tilbud hadde tradisjon for å være betydelig større. Selvfølgelig har bondeorganisasjonene innvendinger, det skulle da blott bare mangle ved innledningen av viktige forhandlinger.

Likevel, både bøndenes krav og statens tilbud bør være et godt utgangspunkt for konstruktive forhandlinger. Om dette ender med brudd, må svært mye gå svært galt i selve forhandlingene.

KrFs landbrukspolitiske talsperson Steinar Reiten var til stede da statens forhandlingsleder presenterte tilbudet i Landbruks- og matdepartementet. Selv om Reitens følelser ikke alltid er så lett å lese, virket det som om han var lettet over at årets tilbud matcher fjorårets, da det var Frp-statsråd Jon Georg Dale som satt med ansvaret, mens KrF satt i opposisjon i Stortinget.

På KrFs landsmøte i Stavanger var mange delegater bekymret for partiets fallhøyde i landbrukspolitikken. Statsminister Erna Solberg har varslet trangere økonomisk handlingsrom framover. Et tilbud som legger beslag på 641 millioner kroner på statsbudsjettet viser at KrF har fått et visst økonomisk armslag for sin jordbrukspolitikk.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Nettleie for industri og andre strømkunder