Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Avisa VGs store prøvelse

Sp får rekordoppslutning. Motstanden mot EØS vokser dramatisk. Mens VG sutrer at Sp-lederen er "håpløs!".

Statsministerdebatt: VG ble fornærmet på Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum som nølte under skilt-leken. Erna Solberg og Jonas Gahr Støre signaliserer. Foto: Berit Roald / NTB
Statsministerdebatt: VG ble fornærmet på Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum som nølte under skilt-leken. Erna Solberg og Jonas Gahr Støre signaliserer. Foto: Berit Roald / NTB

Tirsdag fikk Sp over 19 prosent oppslutning i en Opinion-måling utført for Dagsavisen, Fri Fagbevegelse og ANB. Ap fikk over 22 prosent, og Høyre 21.

Sps oppslutning er tung å ta for ja til EU-avisa VG. Det toppet seg nok ytterligere for VG da EØS-undersøkelsen til Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) ble offentliggjort onsdag morgen.

Nupi har spurt hva folk ville stemt i en folkeavstemning om norsk deltakelse i EØS-avtalen. Kun 44 prosent svarer at de ville stemt for, mens 32 prosent svarer at de ville stemt mot. De siste 24 prosentene svarer "vet ikke".

Nylig hevdet VG i en lederartikkel at politikere simpelthen tvinges til å svare ja eller nei på spørsmål – uten mulighet til den minste forklaring.

"Noen ganger må man bare tvinge politikerne til å svare et enkelt ja eller nei for å skjønne hva de mener. Og i den direktesendte statsministerdebatten på VGTV mandag ble Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum utstyrt med hver sine «ja»- og «nei»-skilt og avkrevd svar. Det kom det mye godt ut av", hevdet VG under overskriften "Håpløst, Trygve!".

Det bør anføres at velgerne nok kan bli enda klokere om statsministerkandidatene får svare det de faktisk mener. Men litt festlig, ikke minst for VG, blir det jo når partiledere utstyres med ja- og nei-skilt og veiver i vei som togkonduktører på perrongen.

Det som utløste VGs harmdirrende pekefinger, var nettopp spørsmålet "Bør Norge melde seg ut av EØS?". Vedum nølte litt med skiltene.

Sp-lederens to nyanserende setninger, var: "Premisset for spørsmålet er at en bare skal melde seg ut, og det er jo ikke det vi ønsker. Det vi ønsker, er bedre avtaler". Da skulle VG ha takk, "dette snakket om å si nei til EØS-avtalen er og forblir bare snakk" og "godt, gammeldags velgerfrieri", mener avisa å vite.

"Så er vi enig med Sp i at EØS ikke er perfekt. Vi vil i motsetning til Sp inn i EU (...) Enn så lenge må vi hegne om EØS-avtalen. Det handler om norske arbeidsplasser og liv og røre rundt om i hele dette landet vi alle er så glad i", mener VG.

Annonse

Når VG bruker formuleringen "dette landet vi alle er så glad i" er det en Vedum-parodi. Sp-lederen har gjentatt frasen til det pinlige – selv for den mest ihuga Sp-velger.

Men det er liten grunn til å trekke Sps EØS-motstand i tvil. Partiet er tuftet på folkestyre og desentralisering av makt. Avgivelsene av makt fra Stortinget til EU gjennom EØS, innebærer sentralisering av makt og svekket folkestyre.

VGs mål er norsk EU-medlemskap, og da blir EØS det nest beste. Det forstår seg. Men når avisa skriver at EØS handler om "norske arbeidsplasser og liv og røre (...) i hele landet", er det mildt sagt unyansert.

EØS hemmer norsk virksomhet og norske arbeidsplasser vel så mye som avtalen "skaper liv og røre". For eksempel når EØS-reglene for offentlige innkjøp ekskluderer norske verft. Siden 2017 har stat og fylkeskommuner bestilt 14 skip fra utenlandske verft. I fjor advarte bransjeorganisasjonen Norske skipsverft om 43 prosent nedgang i nye kontrakter.

Selv om landbruk og fisk skulle holdes utenfor EØS, øker EU-kvotene av tollfrie landbruksvarer til Norge gjennom avtalens artikkel 19, og utarmer norsk matproduksjon i hele landet. Presset på norske fiskeressurser skarpstilles i Svalbardsonen, der EU setter sine egne kvoter – i strid med de norske.

Det "har jo gått opp for Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet at sentrale organisasjoner i arbeids- og næringslivet er livredde for at noe skal rokke ved EØS-avtalen", hevder VG videre.

Avisa underslår for eksempel at en så "sentral organisasjon" som LO sa nei til avgivelse av suverenitet på energiområdet til Acer/EU – for å beholde nasjonal styring og kontroll med energiressursene. Selve grunnlaget for norsk industri – og for utviklingen av ny, grønn industri.

Fellesforbundet krever at Stortinget frigjør seg fra Acer igjen, slik Vedum og Sp går inn for. Forbundet har i årevis kjempet mot den sosiale dumpingen EØS medfører, og krever utredning av alternativer til EØS. Både LO og Ap sier nei til EUs fjerde jernbanepakke. For å nevne noe.

Norge har dessuten et handelsunderskudd med EU på 65,7 milliarder kroner, olje- og gassinntekter inkludert, ifølge SSBs handelsstatistikk. Fastlands-Norges handelsunderskudd med EU var på 163 milliarder kroner. EU vil ha god nytte av en handelsavtale med Norge, dersom EØS bortfaller.

"Storbritannia kom bedre ut av det enn mange spådde, og det kan gjøre at folk tenker at det ikke er så farlig å si opp EØS-avtalen likevel", forklarer Nupi-forsker Øyvind Svendsen.

Storbritannia er det landet i verden Norge eksporterer aller mest til. På grunnlag av en bilateral handelsavtale. Brexit og Norges handelsavtale med britene, er konkrete eksempler på alternativer til EØS.

Det er i lengden "håpløst!" å underslå det, VG.

Neste artikkel

Nye industrielle eventyr i gjødsel og kull