Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ap tåkelegger NorthConnect

Ap åpner for å dra NorthConnect-kabelen i skotsk havn – senere hen. Spørsmålet er hvor mye tåkelegging og taktikkeri Espen Barth Eide og partiledelsen kan bedrive før LO, grasrota og velgerne får nok.

Aps "Acer-general": Klimapolitisk talsperson Espen Barth Eide ser ikke ut til å ville si et klart nei til NorthConnect-kabelen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Aps "Acer-general": Klimapolitisk talsperson Espen Barth Eide ser ikke ut til å ville si et klart nei til NorthConnect-kabelen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Torsdag behandler Stortinget tre forslag om å stanse utbygging av NorthConnect-kabelen fra Sima i Eidfjord til Skottland. Svenske Vattenfall og Lyse, Agder Energi og Hafslund E-CO står bak søknaden om å få bygge utenlandskabelen. Så langt er har ikke Ap vært villige til å avvise søknaden fra NorthConnect.

Energi- og miljøkomiteens innstilling har med Aps Espen Barth Eide som saksordfører, endt opp som en henstilling til regjeringa om å sikre Statnett monopol på utenlandskabler. Men er ikke det allerede avtalt? Skrøt ikke Eide av å ha fått denne endringen i "medgift" da Ap sammen med regjeringa sikret flertall for å avgi suverenitet over deler av norsk energipolitikk til EUs energibyrå Acer? Hvorfor må komitéflertallet være med på en slik henstilling nå da? Og hvorfor omgå å si nei til NorthConnect?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bekreftet at en utbygging av NorthConnect-kabelen fører til høyere strømpriser i Norge. Vattenfall og de norske kraftselskapene får selvsagt økte inntekter – på bekostning av norsk industri og norske husholdninger.

Barth Eides uttalelser både under Acer- og NorthConnect-debatten tyder på at han tilhenger av utbyggingen av NorthConnect. Hva med Ap-leder Jonas Gahr Støre? Hvorfor er Ap-ledelsens linje i Acer- og NorthConnect-saken så tilslørende og uklar?

EUs energibyrå Acer er i innspurten av arbeidet med å fjerne propper for "den femte friheten", fri flyt av energi. Ap-ledelsen ivrig anført av Espen Barth Eide, men til protester fra LO og grasrota, sørget altså for å legge deler av norsk energipolitikk under Acer.

For alt vi vet, kan det være at Ap-ledelsen er så uklar på grunn av intern EU-strid. Den har stort sett gått mellom ledelsen i Ap og mindre eller større deler av grasrota – som nå. For dersom Ap fortsatt ønsker å bruke norsk, fornybar kraft som et konkurransefortrinn for norsk industri, har det vært gode muligheter til å vise det tydelig. Både i Acer-saken, og i NorthConnect-saken.

Det nærmer seg en ny mulighet: Ap kan selvsagt sikre et endelig nei til NorthConnect i Stortinget torsdag.

Annonse

Noe av Ap-retorikken har gått ut på at den Acer-avtalen Ap-ledelsen inngikk med Solberg-regjeringa (men ikke EU) "stoppet NorthConnect-kabelen". I så fall burde det være enkelt for Ap å bidra til å sette en stopper for konsesjonsbehandlingen sammen med resten av den rødgrønne opposisjonen. Men mye tyder på at Espen Barth Eide har lagt premissene for nye taktikkerier: Nå skal altså alt handle om å sikre Statnett monopol til den utenlandskabelen Vattenfall og co. vil ha. Og mulighetene for et ja i en utsatt behandling av konsesjonssøknaden holdes åpne.

Det er lite som tyder på at Espen Barth Eide og Ap-ledelsen kan avspore vreden i store deler av LO med det som nå framstår som taktikkeri. Alle som er opptatt av å utvikle ny, norsk, grønn industri framfor å sikre NorthConnect-selskapene høyere inntekter, skjønner at det ikke er eierskapet til kabelen som er avgjørende. Dersom kabelen bygges, blir det uansett mer eksport og dyrere strøm.

Truslene om utmelding fra Ap har allerede begynt å komme fra industriarbeidere.

NorthConnect-saken har vært ute på høring, og et flertall av høringsinstansene går imot konsesjon til NorthConnect. Under LO-mønstringen mot NorthConnect utenfor Stortinget 9. mars, lovet også Ap å si nei – sammen med Sp, SV, Rødt og Frp.

Så igjen: Hvorfor står ikke Ap da sammen med de andre NorthConnect-motstanderne om "å avslå søknaden fra NorthConnect", slik formuleringen som går igjen i forslagene som ligger til grunn for stortingsbehandlingen lyder?

Nå må Ap tåle at deler av LO konkluderer med at motivet bak taktikkeriet til Aps klimapolitiske talsperson, Espen Barth Eide, er å få "åpnet perleporten" på et senere tidspunkt, altså få NorthConnect-kabelen trygt i land i skotsk havn til slutt – med Statnett som eiere til selve kabelen.

Ap-uklarheten rundt NorthConnect tar seg enda dårligere ut nå, når arbeidsløsheten er rekordhøy – og de økonomiske utfordringene står i kø, også her i Norge. I ei tid da selv Høyre-statsråder oppfordrer oss til å kjøpe norsk, er altså Ap uklare i svaret på et vitalt spørsmål: Skal norsk fornybar kraft brukes til grønn industribygging i Norge – eller skal Norge bli "råvareleverandør" av kraft til Europa?

Tvilen bør fjernes. Verken norsk industri eller norske velgere har behov for at usikkerheten rundt NorthConnect dras ut på ubestemt tid. Dersom Ap-ledelsen likevel velger å gjøre det, må de uansett sørge for klart svar før stortingsvalget neste år.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Lite går på skinner hos Nei til EU