Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ap bør støtte arbeiderne i Sveits

EU krever at Sveits fjerner tiltak mot sosial dumping. Også Ap bør støtte de sveitsiske arbeiderne i kampen mot Brussel.

Avgjørende: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen bør oppfordre Ap til å støtte arbeiderne i Sveits ved å innføre de samme anti-sosial dumping-tiltakene i Norge. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Sveits regulerer arbeidsinnvandringen for å sikre like vilkår for alle som jobber der. Målet er å hindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Reguleringen gagner alle som jobber i utsatte yrker i Sveits, ikke minst i de praktiske yrkene. Nå går EU-kommisjonen til kamp mot Sveits for å få fjernet skrankene mot sosial dumping. Sveits har høyere gjennomsnittlig lønnsnivå enn Norge.

Selskaper fra EU-land som tar oppdrag i Sveits, må betale et depositum som et bevis på seriøsitet. EU-selskapene må dessuten levere en navneliste over de arbeiderne som skal jobbe i Sveits åtte dager før de ankommer. EU-selskapene må også tilby arbeid via sveitsisk arbeidsformidling først, dersom det er mer enn seks prosent arbeidsløshet i bransjen. Arbeidsløse i landet har altså forrang. Ordningene kalles «The Swiss flanking measures».

Ifølge den sveitsiske underskriftskampanjen,«YES to a social Europe, freedom of movement and strong workers’ rights!», kontrolleres 45.000 EU-selskaper årlig og rundt en fjerdedel underbetaler sine ansatte. Det rettes opp med penger fra depositumsordningen. Dersom disse skrankene fjernes, øker den sosiale dumpingen i Sveits.

EU går til kamp mot sveitsiske arbeidere som kjemper mot sosial dumping.

Nå krever EU at Sveits fjerner denne ordningen. Fri flyt skal ha forrang framfor lønnsdannelse og rettigheter i Sveits.

Det bør være et tankekors for alle som hevder at sosial dumping «ikke har noe med EU og EØS å gjøre». Gjør ikke Sveits omtrent det samme som Ap-leder Jonas Gahr Støre lover Norge kan gjøre innenfor «handlingsrommet i EØS»? Setter opp skranker som hindrer sosial dumping. Konsekvensen er altså at Brussel går til kamp. Det kan neppe sies å ha med Solberg-regjeringa å gjøre.

Det er på tide at en spade kalles en spade, og ikke en sølvskje. Et nogenlunde troverdig forsvar av EØS-avtalen krever at Ap erkjenner at helt fri flyt av arbeidskraft fører til sosial dumping. EU viser sin tydelige holdning i kampen mot Sveits. Norge bør stå på Sveits og arbeidstakernes side, som er det samme som å være på parti med den norske modellen: Forsvare de arbeider-rettighetene som er kjempet fram her til lands, og å forsvare norske lønnsforhandlinger.

Annonse

EUs angrep på sveitsiske ordninger mot sosial dumping, har altså utløst underskriftskampanjen «Ja til et sosialt Europa, fri bevegelse og sterke arbeiderrettigheter!». Det gjenspeiles i kampanjens navn at det ikke handler om å stoppe flyt av arbeidskraft, men å regulere den for å demme opp for sosial dumping.

Som LO-rådgiver og Ap-politiker Jonas Bals var inne på i Dagsavisen 4. april: Ifølge det sveitsiske forbundet Unia, som blant annet organiserer bygnings- og industriarbeidere, er det flere i sveitsisk byggebransje som er organiserte enn i den norske. Utenlandske arbeidere utgjør omtrent en fjerdedel av den sveitsiske befolkningen, og hele 65 prosent av bygningsarbeiderne.» Unia har i stor grad klart å organisere de utenlandske arbeiderne, og er slik sett et forbilde for norske LO.

Hovedpoenget i Jonas Bals sin kronikk, er at når Brussel ikke respekterer arbeidsfolks behov for å hindre sosial dumping, så styrker det mistilliten til Brussel og oppslutningen om ekstreme høyrepartier.

I Sveits innebærer det at arbeidsfolk kan komme til å stemme på ytterste høyre, som vil stenge grensene. «Tiltakene Sveits har innført burde tjent som en inspirasjon både for Norge, andre europeiske land og EU selv: I stedet for å bli behandlet som et hinder burde de blitt sett som en forutsetning for fri bevegelse. Likevel presser altså EU-kommisjonen på for at økt markedsadgang skal ha fortrinn foran lokal lønnsbeskyttelse. Slik blir det vanskeligere for Unia å forsvare arbeidernes rettigheter – og slik blir trolig enden på visa at enda flere av medlemmene deres stemmer på det sveitsiske folkepartiet ved neste korsvei», skriver Bals.

I mange medlemsland i EU, som for eksempel Italia, Hellas og Spania, ser vi den samme utviklingen som Jonas Bals beskriver i Sveits: Oppslutningen om ekstreme høyrepartier øker i takt med økt arbeidsløshet, økte forskjeller, dårligere lønns og arbeidsvilkår, mer løsarbeid og økt mistillit til Brussel.

Alle norske partiledere på rødgrønn side bør følge oppfordringen fra Bals: «Tiltakene Sveits har innført burde tjent som en inspirasjon både for Norge, andre europeiske land og EU selv». Trygve Slagsvold Vedum er allerede inspirert. Sp-landsmøtet vedtok å sette i gang sveitsiske tiltak i Norge, «som en forutsetning for fri bevegelse». Det er viktig – for Norge og Europa – at Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet gjør det samme.

Oppsummert

Øker sosial dumping

1 Dersom EU vinner fram, og tiltakene mot sosial dumping i Sveits fjernes, øker den sosiale dumpingen i Sveits.

En spade er en spade

2 EU viser sin tydelige holdning i kampen mot arbeidere i Sveits. Ap bør erkjenne at helt fri flyt av arbeidskraft i EØS fører til sosial dumping.

Hent inspirasjon fra Sveits!

3 «Tiltakene Sveits har innført burde tjent som en inspirasjon både for Norge, andre europeiske land og EU selv», skriver LO-rådgiver Jonas Bals. Sp har allerede Sveits-vedtak. Nå bør Ap følge opp.

Neste artikkel

Krafttak mot sult og underernæring