Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

20 cm fra 10 arbeidsplasser

Arbeidstilsynet nekter mesterkokken Halvar Ellingsen å drive videre fordi taket på historiske Kvitnes gård er 20 cm for lavt. Så hva med Maihaugen og Folkemuseet?

Norgesmester i ny kamp: Mesterkokken Halvar Ellingsen slåss for fortsatt drift på historiske Kvitnes gård i Vesterålen. Foto: Jens Andre M. Birkeland/Bladet Vesterålen.
Norgesmester i ny kamp: Mesterkokken Halvar Ellingsen slåss for fortsatt drift på historiske Kvitnes gård i Vesterålen. Foto: Jens Andre M. Birkeland/Bladet Vesterålen.

Kvitnes gård er en historisk og kulturell perle. Tilreisende kan både spise og overnatte omgitt av 200 år gamle vegger, midt i Vesterålen-landskapet, med utsikt til fjord og fjell. På kjøkkenet råder kokken som har vunnet norgesmesterskap i kokkekunst, og som har fartstid fra berømte restauranter som Palace Grill, Ylajali og Arakataka: Halvar Ellingsen.

Skal vi tro ryktet, så bedriver Ellingsen magi på kjøkkenet på Kvitnes. I restauranten kan gjestene spise seg igjennom en 23 retters meny - basert ene og alene på lokale råvarer.

Gården, som Halvar Ellingsens tipp-tipp-oldefar en gang eide, har gårds- og bruksnummer 1, og har vært hovedsete i Hadsel sogn. Det første møtet i kommunens første formannskap ble avholdt på Kvitnes.

"Det er et historisk bygg fra 1850. Vi har jobbet hardt for å tilbakeføre gården til fordums stolthet. Det har blitt akkurat slik både vi, bygda og Statsforvalteren har ønsket det", sier Halvar Ellingsen til NRK Nordland.

Det har tatt fire år å renovere Kvitnes gård. Eieren Helge Mørck sier til Bladet Vesterålen at han har lagt ned betydelige beløp for å sette den gamle gården i original og god stand.

For ett år siden fikk gården en midlertidig bruksendring, og kunne åpne dørene for lokale og tilreisende gjester. Historiske omgivelser, en mesterkokk og 10 ansatte sørget for at Kvitnes gård ble en suksess.

Nå har Arbeidstilsynet stengt dørene igjen. Tilsynet avslår å godkjenne Kvitnes gård som serverings- og overnattingssted fordi taket i det 200 år gamle huset er 20 centimeter for lavt.

Arbeidstilsynets samfunnsoppdrag er å "legge premisser for og følge opp at virksomhetene holder et høyt nivå med hensyn til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet". Derfor er nok Arbeidstilsynet det viktigste tilsynet vi har.

Dermed er det også viktig at vi stoler på - og har tillit til - Arbeidstilsynet. Det betinger blant annet at tilsynet evner å utvise godt skjønn. Når Arbeidstilsynet krever bedre ventilasjon og kortere vei til toalettet for de ansatte, slik de også har krevd på Kvitnes gård, forstår vi det. Det er bra. Så skal det også bygges nye toaletter på Kvitnes, og ventilasjonen skal bedres.

Annonse

Tilsynet skriver i avslaget til Kvitnes gård: "Romhøyden er under minstekravet til romhøyde for arbeidslokaler som er mindre enn 40 kvadratmeter. Der skal den gjennomsnittlige romhøyden være minimum 2,4 meter."

Hvordan kan kulturminner bevares gjennom virksomhet som kaster av seg nok penger til å bevare kulturminnene - dersom Arbeidstilsynet ikke utviser godt skjønn i slike saker? Det er bekymringsfullt om tilsynet ikke evner å se samfunnsverdien av å ivareta kulturminner.

Det er enda mer bekymringsfullt at Arbeidstilsynet er så uskjønnsomme når det handler om å opprettholde 10 arbeidsplasser.

For at Arbeidstilsynet skal akseptere avvik fra takhøyderegelen "må det foreligge kompenserende tiltak, utover det som følger av lov eller forskrift. Forutsetningen for en slik aksept er at arbeidsmiljøet etter en samlet vurdering fremstår som fullt forsvarlig".

Noe av det mest provoserende ved denne saken er at Arbeidstilsynet nekter å besøke Kvitnes gård for å foreta en slik samlet vurdering.

Da Bladet Vesterålen spurte om befaring, fikk avisa følgende svar: "Søker skal gjennom målsatte tegninger og beskrivelser av bygget vise hvordan grunnleggende krav til fysisk arbeidsmiljø er ivaretatt. Det er med andre ord søker som skal dokumentere at kravene er oppfylt. Vi kommer ikke til å reise til stedet".

Svaret er en parodi uten snev av forsonende trekk, og egnet til å skremme enhver med planer om å bevare kulturminner og historiske bygg gjennom næringsvirksomhet.

Stortingsrepresentant fra Nordland, Willfred Nordlund (Sp), tar nå saken opp i et skriftlig spørsmål til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe-Isaksen (H): Mener statsråden at regelverket til Arbeidstilsynet er tilpasset virkeligheten mange serveringsbedrifter operer i og ønsket om å ta vare på verneverdige bygg?

Statsrådens svar kan bli avgjørende for framtida til de ansatte på Kvitnes gård og for ivaretakelsen av den historiske perla i Vesterålen. En videreføring av denne uskjønnsomme praktiseringen av regelverket, vil bety kroken på døra for virksomheter som holder til i historiske bygninger med lavere takhøyde enn dagens standard.

Og hvordan stiller det seg for Folkemuseet på Bygdøy og Maihaugen på Lillehammer, kan det mangle noen centimeter til taket der også, kanskje?

Neste artikkel

Kan reiselivet reise seg igjen?