Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gjerrigknarkene

Statsbudsjettet forer oss med store tall i disse dager. Ikke bare store tall, også relativt små tall. Disse mindre tallene viser oss en gjerrighet som utvilsomt sitter dypt innad i regjeringen og dens partier.

Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen før finanstalen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen før finanstalen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I Kulturdepartementet regjerer Venstre. Derfra har det vært lang tradisjon for å dele ut minst to statsstipendier hvert år til støtte for forskning og kulturelt arbeid. Ikke nå lenger, selv om tre av de nåværende stipendiater vil gå av med pensjon i 2020. Smålighet kan det også kalles.

Frivillige organisasjoner blir også gjenstand for regjeringens gjerrighet. I fjor varslet regjeringen at den ville legge om støtten til frivillige organisasjoner. Det gjør den da også, nemlig reduserer støtten.

Annonse

Men ser man på tallene, blir det nesten pinlig hvordan gjerrigheten og småligheten gir utslag. Dyrebeskyttelsen fikk i forrige budsjett 404.000, nå blir det redusert med 4.000. Bondens Marked fikk forrige gang 505.000, nå redusert til 500.000. Norsk Kulturarv får redusert støtte fra 355.000 til 350.000. Og denne støtten fra staten via Landbruksdepartementet til en rekke organisasjoner og virksomheter ender opp med en innsparing på 198.000.

Sett i forhold hvor mange mennesker som blir berørt, blir dette flisespikkeri og gjerrighet.

Denne regjeringens fremste oppgave synes å være sparing og gjerrighet. I utredningen om domstolsforvaltningen, blir det bl.a. pekt på manglende ressurser ved de mindre domstolene.

Nettopp, det har vært påpekt i stort monn år for år hvordan ostehøvelprinsippet har skadet en rekke statsinstitusjoner. Slik har regjeringen styrt i samme retning over flere år, nemlig mot sentralisering.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Kort om resirkulering av plast