Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi skal bygge samfunnet nedenfra og opp

Et samfunn bygd nedenfra og opp, er et samfunn som står stødigere når det stormer.

Verdier, økonomiske eller menneskelige, står sterkest når de bygges nedenfra, skriver Olaug Bollestad. Her fra frivillige fra Natur og Ungdom på Øya-festivalen i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB
Verdier, økonomiske eller menneskelige, står sterkest når de bygges nedenfra, skriver Olaug Bollestad. Her fra frivillige fra Natur og Ungdom på Øya-festivalen i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB

Vi mennesker søker relasjoner, og vi utvikles og skapes i møte med andre mennesker. KrF ønsker et samfunn med tillit og trygghet mellom folk, hvor fellesskapene folk selv skaper skal være utgangspunktet for samfunnet.

De fellesskapene hvor folk inviterer med andre, hvor folk opplever å bli vist tillit og får ta ansvar, og når frivilligheten anerkjennes som en viktig aktør i fellesskapet Norge.

Jeg vet hvor stor verdien av frivilligheten og de nære fellesskapene er. For en del år siden fikk mannen min, Jan Frode, hjernehinneblødning og ble sendt akutt til Bergen. Da stilte lokalsamfunnet opp for oss. Venner passet barna våre, den lokale banksjefen stoppet avdragene på lånet, kirkesamfunnene stilte opp og naboene mine klippa hekk, malte husvegger og skifta dekk.

Da jeg 16. mai på kvelden satte meg i stolen for å hvile like etter Jan Frode var kommet hjem fra sykehuset, så jeg naboene sitte på kne i hagen. De planta blomster i den store jerngryta jeg hadde arvet av farmor. Jeg griner nesten når jeg tenker på at de la til rette for en fin 17. mai-feiring for familien Bollestad. De visste hvor viktig det var for meg å plante i akkurat den gryta til nasjonaldagen.

Jeg så hvor avhengige vi er av hverandre og hva et godt nærmiljø er verdt. Det var da jeg bestemte meg for å gå inn i politikken: jeg ville gi noe tilbake og legge til rette for disse livsviktige fellesskapene.

Samfunnet er ikke først og fremst staten. Samfunnet er først og fremst oss i relasjon med andre.

Arbeidsplasser og lønnsomme næringer utgjør ryggraden i det norske velferdssamfunnet. Vi skaper relasjoner, vi skaper en følelse av tilhørighet og mening. Men uten dette er heller ikke gode helsetjenester, trygge skoleordninger og annet politikere vil prioritere mulig.

Å skape arbeidsplasser og bygge fellesskap over hele landet er et verdispørsmål. Vi må skape flere nye jobber for å gi folk mulighet til å leve frie og selvstendige liv, for at familiene og de nære fellesskapene skal være trygge og for å beholde livskraftige lokalsamfunn.

"KrF kjemper hver dag for en politikk for sterkere fellesskap, og et samfunn med plass til alle."

Fellesskap

Vi trenger næringslivet i spørsmål hvor verdier ikke alltid kan omsettes i penger. KrF er opptatt av at vi også må styrke næringsvirksomhet som er en bidragsyter for samfunnet eller bærebjelker i lokalsamfunn. Det kan være hjørnesteinsbedrifter som er spesielt viktige for bygda, eller bedrifter som tar et spesielt krafttak for å hjelpe innvandrere eller uføretrygda inn i arbeid.

Politikken er et virkemiddel for å skape et samfunn med plass til alle, uavhengig av egenskaper. KrF arbeider for et samfunn som bidrar til trygghet og muligheter for alle, bekjemper utenforskap og lar folk få kjenne på verdighet. Jeg mener at politikken har sine grenser, og at staten ikke skal styre alt. Vi må elske fram at lokalsamfunn og nære fellesskap tar ansvar og skaper verdier i samfunnet vårt.

Det er helt tullete at venstresiden ikke utviser større tiltro til folk. Politikere må la aspekter av livet være fritt. Staten skal nemlig ikke styre alt, staten skal ikke sette alle mål for samfunnet, men skal bidra til å legge til rette for et sterkere fellesskap med tillit mellom folk, trygghet og tilhørighet.

Samtidig er det så viktig at vi ikke lar folk bli stående alene. Å skape rom for fellesskapet handler ikke om at vi ikke skal se dem, gi dem muligheter eller si at enhver er sin egen lykkes smed.

KrF kjemper hver dag for en politikk for sterkere fellesskap, og et samfunn med plass til alle. De frivillige organisasjonene skal utvikle seg på sine egne premisser. Frivilligheten og fellesskapsånden har vært så viktig for Norge, det skal det fortsette å være.

Når KrF går inn for å øke maksgrense for skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner, så er det nettopp for å gi folk frihet til å prioritere det som er viktig for seg. Frivilligheten skal være mest mulig frie fra politisk styring.

Verdier, økonomiske eller menneskelige, står sterkest når de bygges nedenfra. Det er ikke staten som skaper samfunnet. Det bygges nedenfra og opp. Det gjør vi sammen – i fellesskap.

Neste artikkel

Jordbruk på museum