Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ut av Oslo – inn i fremtiden

"Blålysregionen" er en ideell plassering for den nye politihøyskolen.

Utenfor Oslo: Den nye politihøyskolen. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix
Utenfor Oslo: Den nye politihøyskolen. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Oslo er en fantastisk by. Jeg setter enormt pris på hovedstaden vår og alt den har gjort for meg. I hele mitt voksne liv har jeg hatt mitt virke der, selv om jeg aldri har bodd der. Som så mange andre har jeg pendlet, og brukt store deler av dagen på toget de siste 20 årene.

Men alle kan ikke pendle til Oslo. Norge er et vakkert og langstrakt land, og heldigvis jobber alle partier for bosetting i hele landet. Alle forstår at oslopolitikerne uavhengig av parti jobber for byen sin, men det er ikke riktig å legge uforholdsmessig mange statlige arbeidsplasser i Oslo. Det dreier seg ikke kun om å opprettholde et spredt bosettingsmønster, men også om å skape verdier i hele landet. Det befinner seg mye god kompetanse utenfor hovedstaden, og det er viktig å utnytte eksisterende kompetansemiljøer, uansett hvor de geografisk befinner seg. Man må finne en riktig balanse mellom hovedstadsregionen og resten av landet.

Lokalisering av statlige arbeidsplasser påvirker logisk nok arbeidsmarkedet og tilgjengeligheten på kompetansearbeidsplasser utenfor hovedstadsregionen. Regjeringen har allerede som hovedregel at nye relokaliserte statlige virksomheter og arbeidsplasser skal plasseres utenfor Oslo, og så langt har 630 arbeidsplasser flyttet eller er i ferd med å flytte, til blant annet Kristiansand og Kristiansund, Tromsø og Tynset, Harstad og Hamar, Levanger og Lillehammer. Forrige gang Høyre satt i regjering ble 900 arbeidsplasser flyttet ut, og flere arbeidsplasser skal nå utredes utflyttet.

Den store syretesten kommer likevel når ny politihøyskole skal etableres. Flere lokasjoner er aktuelle utenfor Oslo, blant annet i den nye regionen Viken, og Larvik i Vestfold og Telemark. I Granavold-plattformen understreker regjeringen at man skal «Følge opp planen om utflytting av statlige arbeidsplasser fra 2016, og arbeide for ytterligere utflyttinger i perioden».

Annonse

For å få på plass en komplett, ny politihøyskole må skolen flyttes ut av Oslo. Politiyrket krever praktiske ferdigheter – i tillegg til den akademiske tilnærmingen. Derfor må en ny skole ha et øvingsanlegg for å sikre tett integrering av akademiske og operative fag. Øvingsanlegget krever stort areal, og har støyende aktivitet som ikke passer inn i et bymiljø. Regjeringen har lagt vekt på å skape større regioner og sterkere distrikt for å gi grunnlag for vekst. Det er viktig å tilføre de nye regionene statlige kompetansearbeidsplasser fordi det har en positiv ringvirkning.

Vestfold og Telemark har en av landets største klynger innen samfunnssikkerhet og beredskap.

Politihøyskolen vil i liten grad spille en rolle for Oslo i et byutviklingsperspektiv. Oslo er Norges største studentby og vil ikke merke tapet av politihøyskolen i særlig grad, samtidig som den vil gi svært stor positiv effekt i en ny region. I tillegg er kostnadene lavere utenfor Oslo, samtidig som Oslo ikke har nok areal til øvingsanlegg.

Regionen Vestfold og Telemark har en av landets største klynger innen samfunnssikkerhet og beredskap. I Larvik-området ligger kompetansemiljøene tett. Justissektorens kurs- og øvings-senter, Politihøgskolens avdeling, med Norges mest fornøyde studenter, Utrykningspolitiets hovedkvarter og Norges Brannskole er alle lokalisert på Fredriksvern Verft. Falcks nasjonale alarmsentral og RITS brannvesen ligger langs Lågen.

Videre ligger Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Tønsberg sammen med hovedsetet for Politidistrikt Sør-Øst. Mellom Horten og Tønsberg ligger Høgskolen i Sør-Øst Norge og deres Senter for beredskap og integrert krisehåndtering. I Horten ligger Forsvarets spesialkommando og Kystverkets beredskapsavdeling. I Telemark ligger Høgskolen i Sør-Øst Norges avdeling for Helseutdanning, Herøya industripark med brannvern – og krisespesialister, samt Sagamoen beredskapssenter. I tilknytning til Herøya er det døgnkasernerte beredskapsstyrker på Rønningen/Rafnes. Der ligger også Norward, som tilbyr kurs og konsultenttjenester innen sikkerhet og beredskap. I sum utgjør disse kompetansemiljøene – «blålysregionen» - en ideell plassering for den nye politihøyskolen.

Over hele Norge finnes det klynger som kan påta seg oppgaver som i dag gjøres i Oslo. Selv om Oslo alltid vil være viktig for Norge er det aller viktigste at vi sikrer best mulig utnyttelse av de fantastiske kompetanseressursene vi sitter på i hele Norge. Enkelte ønsker å skape inntrykk av at det brenner et blått lys for distrikts-Norge, det er ikke tilfellet. I Vestfold og Telemark håper vi å se flere blå lys fra politihøyskolens øvingskjøretøyer tar landeveien fatt – at blålysregionen kan styrke hele Norges sikkerhet og beredskap for fremtiden.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Lønn og ledelse