Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Turisme på grønt grunnlag

Vi trenger oppdatert politikk i takt med reiseaktiviteten og ambisiøse klimamål.

Utslipp: Vi må stille strengere krav til utslipp fra cruisetrafikken langs kysten vår, skriver Else-May Botten Norderhus. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix
Utslipp: Vi må stille strengere krav til utslipp fra cruisetrafikken langs kysten vår, skriver Else-May Botten Norderhus. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Norge er et attraktivt reisemål. Med en større og raskere informasjonsflyt, oppleves verden som stadig mindre når det gjelder valg av feriemål. Turistene finner de mest eksklusive stedene på nett og er betalingsvillige til å komme seg dit og se hva naturen og folket lokalt kan gi dem av uforglemmelige opplevelser. Og Norge har mye å by på!

Reiselivet i Norge er en viktig bidragsyter til å opprettholde bosetting og skape lokale verdier og arbeidsplasser over hele landet. Rundt 170 000 årsverk innenfor reiselivsnæringen viser hvor viktig denne næringa er for oss. Norge blir vurdert blant de aller tryggeste reisedestinasjonene i verden, men i konkurransen med andre land er vi sårbare for prisutvikling, valutasvingninger og press på naturressurser.

For oss er det fordeler med å tiltrekke oss turister med forholdsvis robuste reisebudsjetter, og få til helårsturisme på de ulike destinasjonene, slik at det er mulig å holde hjulene i gang hele året. Skal vi lykkes med en bærekraftig turisme i Norge, er det behov for en god dialog mellom næringen og politikerne. Vi trenger arbeidsplassene og verdiskapingen, vi må være gode på sikkerhet og beredskap, vi skal ha strenge krav som reduserer klimautslippene og vi skal ivareta nærmiljøet. Da trengs det oppdatert politikk i takt med reiseaktiviteten og ambisiøse klimamål.

Skal det være fritt fram for bobiler å parkere, eller bør de henvises til campingplasser hvor infrastrukturen er på plass?

I Norge øker stadig tilstrømmingen av turister. Vi ser det spesielt godt gjennom økt cruisetrafikk, større og mer avanserte bobiler og økt flytrafikk. Jeg unner reisenæringen hver en krone i inntekter, om det nå er fra norske eller utenlandske turister. Og det er flott at vi kan vise fram naturen vår, kulturen vår og ikke minst de norske spesialitetene som produseres over det ganske land. Det bygger stolthet. Nå kan vi faktisk skilte med internasjonale gull fra lokale suksesser som Tingvollost. Det gjør oss stolte.

Næringen gjør veldig mye bra! Men, gjør vi politikerne nok? Det har blitt svært populært å kjøre rundt med bobiler. De har blitt mer avanserte og større enn tidligere. Men, har kravene til sjåførene blitt justerte? Har vi de riktige grensene for hvor det er greit å parkere for natten? Har vi tilrettelagt godt nok på de stedene der de kan parkere? Skal det være fritt fram for bobiler å parkere, eller bør de henvises til campingplasser hvor infrastrukturen er på plass?

Annonse

Der utsiktspunkt for de lokale blir til gratis campingplass for turistene, er det vel greit å kunne ta debatten om hvordan vi vil rigge dette framover. Her er innspill fra næringen og de reisende viktige.

Diskusjonen i sommer har også gått innom utenlandske turister som fisker masse fisk, men pga kilobegrensningene beholder de kun de fineste loins`ene og kaster resten av fisken ut i havet igjen. Dette fordi de skal ha mest mulig av de beste stykkene innenfor sin kvote. Det er sløseri med mat - og i omfang et gryende problem. Hvordan skal vi regulere dette for framtida? Det er heller ikke alle som legger igjen mye penger her til lands, spesielt ikke når de har med seg alt de trenger, og samtidig høster inn fra elver og fjorder.

Økende cruisetrafikk presser miljøet vårt lokalt. Jeg er helt klar på at vi må stille strengere krav til utslipp fra cruisetrafikken langs kysten vår. Jeg mener vi bør være strengest i verden på hva vi tillater av utslipp. Og vi må ha de strengeste krav til sikkerhet og beredskap. Jo lenger nord de skal, jo strengere krav til sikkerhet.

I Norge bør vi få på plass en egen handlingsplan for cruisetrafikken både med tanke på inntekter, sikkerhet og beredskap, samt klima og miljø. Og de ekstra kostnadene som følger landstrømtilkobling, bør ikke belastes fellesskapet, men betales av brukerne.

Mange turister kommer til Norge med fly. Jeg merker meg at mange nå opplever å være klimaverstinger om de flyr. Det sier meg at det er viktig å sette fart på utviklingen av nye drivstoff og ny teknologi, som kan bidra til å få store reduksjoner av utslippene fra flyene.

Selv om jeg er enig i at vi tar for mye fly slik situasjonen er i dag, har jeg tro på at næringsaktører kan finne fram til framtidsrettede løsninger for miljøvennlig drivstoff også i luftfarten. I likhet med Avinor har jeg tro på at dette vil komme i løpet av få år. Her må vi som politikere stille strengere krav til flyselskapene og se på rammebetingelsene som fremmer framtidas løsninger. Det trenger verden, og det haster!

I Norge har vi mange muligheter til å utvikle nye og bedre løsninger. Og det er grunnleggende viktig at vi får til bærekraftige løsninger og forutsigbare rammebetingelser, slik at vi kan ha en framtidsrettet reiselivsnæring med muligheter til utvikling. Om noen i verden skulle greie å få til en grønnere turisme, er det Norge!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Skivebom, Per Skorge