Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sp må lære seg å prioritere

Senterpartiet har en del god klimapolitikk i programmet sitt. Noen ganger lurer jeg på om Trygve Slagsvold Vedum har lest det.

Det bekymrer meg at Sp har meldt seg ut av klimakampen, skriver MDG-leder Une Aina Bastholm. Her i NRK-debatt med Sp-leder Trygve Slagvold Vedum i august. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix
Det bekymrer meg at Sp har meldt seg ut av klimakampen, skriver MDG-leder Une Aina Bastholm. Her i NRK-debatt med Sp-leder Trygve Slagvold Vedum i august. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Forrige uke skrev Vårt Land om hvor lavt Senterpartiet prioriterer klima og miljø på Stortinget. Av de 143 forslagene Sp har fremmet på Stortinget siden 2017, handler bare tre - 3 - om å kutte utslipp. Ingen av dem tar for øvrig skikkelig tak i de virkelig store utslippssynderne som olje, industri og transport.

Det bekymrer meg at Sp har meldt seg ut av klimakampen. Det har vært åpenbart lenge at Senterpartiet ikke prioriterer klima og miljø på Stortinget. I stedet har Sp-ledelsen gått inn for å konkurrere med Frp om en mest mulig klimafiendtlig linje. Krisepakker til oljeindustrien som oljebransjen selv mener er for rause, lavere CO2-avgifter, billig bensin og billigst mulig strøm har vært viktigere for Sp enn klimakutt. Alt understøttet av en oppkonstruert by/land-konflikt der partiledelsen ofte peker ut MDG som en representant for alt de ikke liker.

Politikk er prioriteringer. Bare i løpet av de siste månedene har norske politikere sørget for to gigantiske miljøpolitiske mageplask.

I juni vedtok Stortinget å gi oljeindustrien en skattelette på 39 milliarder kroner som svar på coronakrisen. Mens andre virksomheter må nøye seg med kortvarige kriseløsninger som kontantstøtte, fikk oljeindustrien skatteletter med flere års varighet. Investeringene dette utløser vil forme Norge i flere tiår. I forrige uke ble det klart at det skal brukes 60 milliarder kroner på en to mil lang E18 gjennom Asker, Bærum og Oslo - en vei som Oslo ikke vil ha. En slik prioritering er elendig bypolitikk, distriktspolitikk og miljøpolitikk.

Senterpartiet må altså lære seg å prioritere. Vi får ikke både i pose og sekk. Det blir ikke noe havvindeventyr så lenge de smarteste hodene våre jobber med olje og gass. Det blir mindre penger til jernbane og rassikre fylkesveier når vi bygger fergefri E39.

Annonse

Hvis Senterpartiet skal bidra til å ta Norge i en grønnere retning, må de gjøre to grep. For det første må de løfte opp den gode klimapolitikken de tross alt har i programmet sitt. For det andre må de slutte å konstruere fiendebilder, som de gjør ved å bruke MDG som en identitetspolitisk motpol.

Dersom velgerne stemmer frem en statsminister fra Arbeiderpartiet, bør Ap heller velge et samarbeid med MDG og SV. Det er de unge som må leve i en verden med farlige klimaendringer. Norges neste regjering må prioritere deres rett til frihet, muligheter og velferd, og gjøre klima og natur til sin hovedsak. Det Senterpartiet jeg ser på Stortinget i dag, er ikke klare for den oppgaven.

"Den retoriske linja som Senterpartiets ledelse velger i miljødebatter bidrar til å svekke det miljøpolitiske arbeidet i Norge."

Den retoriske linja som Senterpartiets ledelse velger i miljødebatter bidrar til å svekke det miljøpolitiske arbeidet i Norge. Det er rett og slett unødvendig i å sette folk opp mot hverandre på den måten Vedum og resten av partiledelsen gjør. By mot land. Folk mot elite. Eller at Vedum sier at han forstår boikotten av TV-aksjonen, som i år går til WWFs arbeid for å redusere plastforsøpling, fordi han er uenig med WWF om noe helt annet enn plastforsøpling.

Egentlig er De Grønne og Senterpartiet er enige om en god del. Vi vil for eksempel videreforedle mer trevirke i Norge for å øke verdiskapningen i skognæringen vår. Vi vil satse på biogass. Vi vil bygge ut tusenvis av hurtigladere for å gjøre elbil til et reelt alternativ over hele landet. Vi vil ha en storstilt utbygging av havvind. Og vi er enige om at matjorda i Norge trenger mye sterkere beskyttelse enn den har i dag.

Det fins en sterk miljøopposisjon i Sp. Partiet har mange dyktige, hardtarbeidende folk med et dypt miljø- og klimaengasjement, og med et forvaltergrunnsyn som ofte gjør det lett for MDG og Sp å finne sammen. Vi ser det i lokalpolitikken, der Senterpartiet og De Grønne samarbeider godt i mer enn 50 kommuner. Ofte står vi sammen om å bevare matjord, om å satse på kollektivtransport, og om å prioritere gående og syklende.

Senterpartiet burde mer enn noen andre forstå verdien av å overlate gården i bedre stand til neste generasjon. Men så lenge partiledelsen prioriterer avgiftspopulisme over den klimapolitikken verden sårt trenger nå, svikter de forvalteransvaret. Mitt håp ligger hos grasrota i partiet. Vi må dyrke mer korn og mindre konflikter.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Mindre kyr og smartere hold kan øke ytelsen fra arealressursene