Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Pels på overtid

Noen saker føles som om de aldri tar slutt. Saken om pelsdyr er en slik.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) og statssekretær Widar Skogan motsatte seg lenge ekspropriasjonsrettslig erstatning, skriver spaltisten. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) og statssekretær Widar Skogan motsatte seg lenge ekspropriasjonsrettslig erstatning, skriver spaltisten. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Det er nå over 1200 dager siden Høyre, FrP og Venstre lanserte at de var enige om å avvikle pelsdyrnæringen. Det er over 1200 dager siden stortingsrepresentantene for de samme partiene sluttet seg til forhandlingsresultatet som innebar at en hel næring skulle forbys i Norge.

Det er viktig for å forstå saken å ha med følgene: Dette skjedde et år etter at en omfattende prosess endte med at stort flertall på stortinget sa ja til en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen i Norge. Forbudet var altså ikke en beslutning vokst frem over tid. Det var et klart brudd med et ferskt og grundig politisk vedtak om at vi skal ha en pelsdyrnæring i Norge.

Nå handler denne saken om erstatning til de familiene og pelsdyrbøndene som er rammet av forbudet. Det har vært flere runder tidligere uten at vi er kommet i mål. Hovedgrunnen til det er at regjeringen og landbruksminister Olaug Bollestad ikke har godtatt premisset om å gi pelsdyrbøndene full erstatning.

Nå i vår hadde jeg håpet at et samlet Storting ville gi anstendigheten en seier. Slik skulle det ikke gå. Høyre, KrF og Venstre løper på ny fra ansvaret sitt. Det er bare trist og uforståelig og det er Høyre og KrF som må ta hovedansvaret for at dette har blitt den farsen som det har blitt.

Da vi i forrige runde fikk aksept for at de ekspropriasjonsrettslige prinsipper skulle gjelde, så opplevde jeg at KrF argumenterte mot dette. Hovedargumentet fra KrF var at enkelte pelsdyrbønder kunne komme dårlig ut med de ekspropriasjonsrettslige prinsipper. Helt på slutten av behandlingen snudde regjeringen og KrF, og var plutselig for de ekspropriasjonsrettslige prinsipper.

Da vi fikk den nye saken basert på ekspropriasjonsrettslige prinsipper så oppdaget vi at det i enkelte tilfeller kunne gi uheldige utslag. Derfor foreslår vi en ekstra modell for utmåling av erstatningen. Nå er plutselig dette en dårlig løsning for landbruksministeren.

Annonse

Opposisjonens løsning innebærer blant annet økt erstatning, erstatning til flere, skattefritak på erstatning, erstatning til pelserier og fôrkjøkken og videreføring av ordninger for riving og omstilling.

Bakgrunnen for skattefritaket er at det vil være moralsk feil å gi erstatning med ene handen for så å trekke inn erstatningen i form av skatt med den andre handen. Det er også slik at det er skattefritak for inntekter ved skogvern. Det er vrient å forstå hvorfor pelsdyr skal behandles på en annen måte enn skog.

Det mest oppsiktsvekkende er regjeringens reaksjon på stortingets vedtak. Bollestad sender ut sin statssekretær for å gi uttrykk for regjeringen og KrFs syn. Jeg ville jo trodd at et parti som liker å fremstille seg som opptatt av familier og distrikter burde glede seg over et anstendig oppgjør. I stedet sutrer statssekretæren som et furtent bortskjemt barn og truer med at EU skal komme å ta oss.

Det er oppsiktsvekkende at regjeringen velger å gå offentlig ut og snakke om overkompensasjon og ulovlig statsstøtte. For det første så er det ikke noe faktagrunnlag som tilsier at dette er rett. For det andre er det illojalt mot Stortinget. En regjering bør alltid forsvare Stortingets vedtak og ikke mate EU og ESA med argumenter om hvorfor de må gripe inn. Hvem er denne statssekretær Skogan som setter seg over folkeviljen slik Stortinget har uttrykt den?

3. juni skal saken debatteres i Stortinget og voteringen blir sannsynligvis 4. juni. Mitt håp er at regjeringspartiene tar ansvar og går sammen med opposisjonen. Statsministeren bør under debatten gå på talerstolen og gi en beklagelse til pelsdyroppdretterne for den måten som prosessen ble kjørt på.

En ting er å bli fratatt næringsgrunnlaget sitt. Det er ille og bør ikke skje. En annen ting er å få vite at dette skjer fordi Venstre la inn en test i regjeringsforhandlingene. En tredje ting er at prosessen med erstatning har tatt så lang tid. Her er det nok å beklage.

Senterpartiet har hele tiden vært mot avviklingen av pelsdyrnæringen. Vi har likevel hele tiden jobbet for å gi bøndene en skikkelig erstatning når flertallet tross alt står på et forbud. Nå ser vi målstreken i horisonten. Jeg vet at mange pelsdyrbønder ikke helt tør å slappe av. Det forstår jeg godt, og det bør være en prioritert oppgave for regjeringen å gi de sikkerheten for at de vil følge opp stortingets vedtak.

Det er rett og slett slik at nå er det nok.

Neste artikkel

En ny kurs for Norge