Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Å kutte kabler er kostbart

Vi er avhengige av energi. Når strømprisene i perioder er høye, rammer det oss alle.

Utelandskabel: Statnetts NorNed-anlegg på Raustad var verdens lengste kraftkabel under vann da den ble åpnet i 2008.
Foto: Tor Erik Schrøder/NTB scanpix
Utelandskabel: Statnetts NorNed-anlegg på Raustad var verdens lengste kraftkabel under vann da den ble åpnet i 2008. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB scanpix

Mange har mottatt noen skikkelig tøffe strømregninger i posten denne vinteren. Vi har betalt så mye som opp mot 80 øre per kWt. Grunnen er den ekstremt tørre sommeren, og høye CO2-priser i Europa.

Heldigvis er ikke dette vanlig. Det er fordi vi har kabler til og fra utlandet som svært ofte demper slike hopp. Noen ganger får vi strøm «gratis» fra EU. Kablene våre gjør at vil prisen sannsynligvis ligge på rundt 40 øre i snitt de neste ti årene, og deretter synke. Uten kabler ville strømmen vært dyrere – og forsyningssikkerheten vesentlig dårligere.

I Norge baserer vi oss på ren vannkraft. Fyllingsgraden i vannkraftmagasinene våre varierer veldig fra år til år. Ekstreme somre som den vi akkurat opplevde, kan gi oss problemer med å levere nok strøm i forhold til det vi trenger. Da vil prisene skyte i været. Utenlandskablene er bygget nettopp for å dempe den typen prishopp.

De siste årene har det vært mye nedbør, og Norge har vært nettoeksportør av strøm. Det betyr at vi tjener penger, samtidig som vi bidrar med ren, grønn kraft til Europa. Da går klimagassutslippene ned. Men vannmengdene i norske vannmagasiner kan havne langt under forbruket i et tørrår, og da må vi importere. Ifølge NVEs analyser kunne strømprisen ha vært to til tre ganger høyere om vinteren uten mellomlandskabler, selv med normal nedbør.

Ingen liker høye strømpriser, og uten kabler vil vi få voldsomme svingninger i strømprisene. I stedet får vi mindre hopp, mye sjeldnere. I dag er vi organisert slik at kan vi eksportere i år med høyt overskudd, for eksempel når vi uansett må tappe fra magasiner for å sikre mot flom. Ettersom vi kan lage energi og eksportere den, taper vi mindre penger. Import og eksport jevner med andre ord ut prisvariasjonene her i Norge.

Annonse

Kutter vi kablene, vil prisene ikke bare øke, men de vil svinge mye, mye mer. Å kutte kablene til utlandet betyr også at vi må bygge ut mye mer kraft i Norge for å sikre nok strøm, også etter somre som i fjor. Det betyr konflikter knyttet til å bygge ned flere vassdrag, det betyr flere vindmøller hvor folk ikke ønsker dem, og det vil koste flesk. Regningen for en slik utbygging ville havnet hos strømkundene. Dersom man er mot utbygging av vindmøller, bør man være for kabler mellom landene i Europa.

Eksport av overskuddskraft til våre naboland og kontinentet skaper store verdier.

Samtidig hjelper ikke en lav snittpris på strøm gjennom flere år folk som sliter med å få endene til å møtes akkurat denne vinteren. Derfor bør regjeringen følge strømprisene tett, og vurdere tiltak for dem som trenger det mest, f.eks. gjennom økt bostøtte.

Det spres mange usannheter og myter knyttet til strømpriser, import og eksport. En normalt seriøs aktør som Industri Energi gikk på en blemme med en video om temaet de spredde i sosiale medier. En rekke påstander ble fremsatt, som viste seg å være feil. Dessverre skaper den type skremselspropaganda usikkerhet og frustrasjon hos mange.

Eksport av overskuddskraft til våre naboland og kontinentet skaper store verdier. Ikke for private aktører, som Industri Energi hevdet, men for oss innbyggere i Norge. For kraftselskapene er i all hovedsak eid av kommuner og fylkeskommuner. Det betyr at pengene går til gode skoler, bedre eldreomsorg og tryggere veier. Norge tjener penger på å handle. Det kommer oss ikke bare til gode gjennom mer penger til gode offentlige tilbud til oss nordmenn, men vi får også billigere nettleie og strømprisene blir lavere.

En forutsigbar politikk på dette området er også viktig for å sikre norske arbeidsplasser. For industriens del sikrer deltakelsen i det europeiske kvotesystemet forutsigbarhet i klimapolitikken, og kraftutvekslingen med utlandet sikrer forsyning. Billig kraft er også en forutsetning for å kutte utslipp i industrien. Energipolitikken vi fører i Norge kan ikke være preget av populisme, den må bidra til sikker tilgang på fornybar energi til fortsatt konkurransedyktige betingelser, slik at norske arbeidsplasser sikres. Derfor er det så trist å se at Arbeiderpartiet er villig til å risikere norske jobber og sier nei til kabler for å tekkes dem som gir partiet penger.

Kablene har til nå gitt oss billigere strøm og større trygghet. Det er bra for strømkundene, det er bra for norske arbeidsplasser og bra for klimaet. Å kutte dem vil koste oss dyrt.

Neste artikkel

Norges bidrag hva angår fornybar kraft er nok særdeles beskjedent