Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Systematisk lovbrudd

«Mange bulldogger, spesielt dem med et veldig flatt ansikt, har kroniske pustevansker. Hvert innpust er en anstrengelse … og hunden må stadig hoste opp store mengder hvitt, skummende slim».

Dyrevelferd: Vi avler frem hunder som får helseproblemer. Hver tredje mops kan ikke puste normalt selv når den er i ro.  Foto: Aigars Reinholds / Mostphotos
Dyrevelferd: Vi avler frem hunder som får helseproblemer. Hver tredje mops kan ikke puste normalt selv når den er i ro. Foto: Aigars Reinholds / Mostphotos

Teksten kunne vært skrevet i dag, men er faktisk fra 1907. Hvorfor er hunder fremdeles ikke sunne og friske 112 år senere?

For mange av hundene våre er ikke sunne og friske. Hver tredje mops kan ikke puste normalt selv når den er i ro. Den har like mye glede av å leke i parken som en KOLS-pasient på joggetur.

Det er ikke vanskelig å finne flere eksempler. Mange cavalier king charles spaniel-hunder har for liten hodeskalle for hjernen. Mennesker med denne lidelsen beskriver smertene som selvmordshodepine.

For ikke mange år siden ble 100 prosent av engelsk bulldog tatt med keisersnitt i Norge grunnet valpens store hode og morens smale hofter. I tillegg kan vi sette hudbetennelser, vonde ledd, ryggprolaps, øyeproblemer og flere hundre andre genetisk betingede sykdommer og tilstander på lista.

Grunnen til disse plagene er avl. Avl er ikke nødvendigvis et problem i seg selv. Problemet oppstår når avl styres av et menneskeskapt krav om at en rase skal se ut på en bestemt måte. Underbitt. Store øyne. Kort snute. Fallende kryss. Hver egenskap er i seg selv en oppskrift på problemer.

Heldigvis har Norge en av verdens beste dyrevelferdslover der også avl er regulert. I Dyrevelferdslovens § 25 heter det at «Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse».

Nylig var jeg med på å arrangere en konferanse om hundeavl. En av foredragensholderne var en advokat som tolket denne lovteksten og stilte spørsmålet «Er det lov?» Altså, er det lov å drive avl på den måten vi gjør på hunder i dag? Svaret hans kan oppsummeres med ett ord: «Nei». (NRK omtale saken i etterkant av konferansen). Hvis dagens hundeavl påfører dyr smerte og lidelse og i tillegg er lovstridig, hvorfor får den fortsette?

For å få bukt med uetisk hundeavl, trenger vi formell ansvarliggjøring i alle ledd.

Her en ansvarsfraskrivelse et nøkkelord. Norsk Kennel Klub (NKK) har det overordnede ansvaret for norsk hundeavl, men lojaliteten ligger hos de internasjonale kennelklubbene. Siden FCI (samleorgan for verdens nasjonale kennelklubber) og den engelske kennelklubben ikke godkjente NKKs søknad om å krysse inn frisk hund fra annen rase for å bedre helsetilstanden til cavalier king charles spaniel i 2017, lar de avlen fortsette ufortrødent videre.

Istedenfor å ta klar avstand fra uetisk hundeavl og bruke sin store innflytelse overfor hundemiljøet til å skyve avlen i riktig retning, unnskylder de seg med at for strenge krav vil føre til at avlen drives utenfor kennelklubben eller i andre land.

Det praktiske avlsarbeidet overlater NKK til raseklubbene og oppdretterne som i stor grad velger avlsdyr basert på usunne rasestandarder og utstillingsresultater. Avlen utføres av lekfolk, uten verktøy som felles databaser for helseregistreringer og eksteriørtrekk. Avlen drives med andre ord med bind for øynene.

Mattilsynet er heller ikke sitt ansvar bevisst. Til tross for at det drives avl som åpenbart strider mot norsk lov, er brudd på paragraf § 25 aldri benyttet som tiltalegrunnlag. Oppdrettere tjener altså gode penger på kull etter kull med valper som er dømt til å få funksjons- og helseproblemer, uten å risikere anmeldelse.

I sommer ble det bestemt at det skal utarbeides en forskrift til § 25. Forhåpentligvis vil nye krav om registrering og deling av helsedata modernisere både avlsarbeidet og Mattilsynets tilsyn med avlen.

For å få bukt med uetisk hundeavl, trenger vi formell ansvarliggjøring i alle ledd. Utstillingsdommere må slutte å premiere syke hunder. NKK bør innføre rasetilpassede funksjons- og mentalitetstester for alle dyr som skal brukes i avl. Raseklubbene må tolke rasestandardene på en måte som sikrer § 25s krav til funksjon og helse. Oppdretterne må prioritere god helse og funksjon høyere enn utseende.

Hunder som skal benyttes i avl bør ha en helseattest utstedt av veterinær, med spesielt fokus på raserelaterte utfordringer. Det er viktig at norsk regelverk følges opp av Mattilsynet, slik at NKKs redsel for at avlen blir verre utenfor deres kontroll ikke blir en realitet.

Dyrevelferden skal være god i Norge. Vi kan ikke tillate systematiske lovbrudd som gir sykdom, smerte og lidelse hos menneskets beste venn.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Mattilsynet rapporterer færre alvorlige brudd på dyrevelferden