Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Målet helliger ikke middelet

Ingen ville godtatt forbruk av 50 millioner katter for å opprettholde en annen art. Men nettopp det skjer i fiskeoppdrettsnæringen.

Dersom ikke oppdrettsnæringen i løpet av svært kort tid kan vise til drastisk nedgang i dødelighet og stor forbedring i velferdsnivået, må bruken av rensefisk opphøre, skriver Kristian Ellingsen-Dalskau. Foto: Colourbox
Dersom ikke oppdrettsnæringen i løpet av svært kort tid kan vise til drastisk nedgang i dødelighet og stor forbedring i velferdsnivået, må bruken av rensefisk opphøre, skriver Kristian Ellingsen-Dalskau. Foto: Colourbox

De siste årene har en parasitt angrepet norske hunder. Heldigvis kan parasitten bekjempes hvis hunden har nærkontakt med katt. Ettersom hunden er viktigere for oss enn katten, er det vedtatt å ale opp omkring 50 millioner kattunger i året for å bekjempe parasitten. Nesten alle kattungene vil dø av sult, mistrivsel og sykdommer. Næring, politikere og forvaltning stiller seg bak avgjørelsen.

Dette er selvfølgelig ikke sant. Ingen ville godtatt produksjon og forbruk av 50 millioner katter for å opprettholde en annen art. Samtidig er det nettopp dette som skjer i fiskeoppdrettsnæringen.

I enkelte områder langs norskekysten er nemlig lakselus et stort problem. Tidligere ble dette problemet løst med å gi laksen et kjemikaliebad som fikk lusene til å slippe taket. Utstrakt brukt førte imidlertid til resistente lus og behov for nye metoder. I tillegg til mekanisk (spyling) og termisk avlusing (oppvarmet vann) som får lusene til å slippe, var det én metode som utpekte seg: Rensefisk som spiser lusene av oppdrettsfisken. Bruken av villfanget og oppalt rognkjeks, berggylt, bergnebb og grønngylt har eksplodert de siste årene i takt med antallet oppdrettsfisk. Løsningen er skånsom for laksen, miljøvennlig og kjemikaliefri. Så hva er problemet?

Problemet er at nesten samtlige rensefisk dør på jobb. Det betyr at 150.000 rensefisk dør hver eneste dag. De får sykdommer fra bakterier, virus og parasitter. Ofte er de dårlig tilpasset miljøet i merden og mange blir spist av oppdrettsfisken. Et annet problem er at vi vet lite om hvor effektivt rensefisken spiser lus. I en merd med 200.000 laks er det ingen selvfølge at de to artene er i kontakt.

Det paradoksale er at rensefisken – akkurat som hunden, katten og laksen – er beskyttet av dyrevelferdsloven.

Det paradoksale er at rensefisken – akkurat som hunden, katten og laksen – er beskyttet av dyrevelferdsloven. De «har egenverdi uavhengig av hvilken nytteverdi de måtte ha for mennesker». Hadde du alt opp kattunger som foreslått i ingressen, ville du raskt fått myndighetene på nakken. Hvorfor er det da greit med rensefisk?

Annonse

Et svar er mangel på gode alternativer. Mekanisk avlusing skader fisken. Termisk avlusing krever at vannet varmes opp til 30-34 grader. Dette er lunket for oss, men oppleves som glovarmt for laksen. Et annet svar er laksens økonomiske betydning. Med en eksportverdi på 72,5 milliarder kroner i 2019, er det lett å tråkke over lik for å opprettholde produksjonen. Jeg har også tidligere i denne spalten snakket om spesiesisme, hvordan noen arter er mer verdt enn andre.

Denne konkurransen taper som regel den kalde, stumme fisken til fordel mot mer søte og lodne arter. Laksen – og spesielt villaksen – har imidlertid fått en status som har plassert den over rensefisken og bidratt til å legitimere forbruket av lusespiseren. Uansett grunn er det problematisk at næring og forvaltning aksepterer at mange rensefisk dør. Denne holdningen kommer også tydelig fram i den nylig publiserte rapporten «Velferd hos rensefisk».

I rapporten – som oppsummerer funnene fra Mattilsynets tilsynskampanje på rensefisk – står det at den registrerte dødeligheten er 40 prosent. I tillegg kommer den uregistrerte dødeligheten, som til sammen betyr at det nesten ikke er rensefisk igjen i merden når laksen er slakteklar. Det ble også avdekket dårlig håndtering av rensefisken, manglende kompetanse hos oppdretterne og uforsvarlig avliving av syk og skadet fisk. I tillegg ble det funnet at kravet om bedøvelse før vaksinering av rensefisk rutinemessig brytes. Det samme gjør kravet om utfisking av rensefisk før laksen avluses.

Til tross for dette vurderer oppdretterne selv at rensefisken «i stor grad har god velferd i merdene». Mattilsynet har tidligere vært for passiv i debatten rundt bruk av rensefisk, men har med rensefiskkampanjen tatt et viktig steg i riktig retning. Med konklusjoner som at dødelighetstallet er uakseptabelt høyt og at det verken er bærekraftig eller dyrevelferdsmessig forsvarlig med en næring som ikke vet hvor fisken blir av eller hvorfor den dør, forventer jeg at Mattilsynet følger opp rapporten med handling.

Med en dødelighet på nær 100 prosent er bruken av rensefisk ikke bare uetisk, men også lovstridig. Dersom ikke næringen i løpet av svært kort tid kan vise til drastisk nedgang i dødelighet og stor forbedring i velferdsnivået, må bruken av rensefisk opphøre.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Klimakampen fordrer mer mineralindustri