Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Én velferd

Når dyr har det bra, har folk det bra. Og omvendt.

Medisin: Sunne, fornøyde dyr påvirker eierens helse positivt. Foto: Lars Bilit Hagen
Medisin: Sunne, fornøyde dyr påvirker eierens helse positivt. Foto: Lars Bilit Hagen

Overskrifter om isolasjon og ensomhet, sykehusinnleggelser og død har preget nyhetsbildet det siste året. Den pågående pandemien har stor innvirkning på menneskers helse og velferd, men har i liten grad rammet dyr. Hvorfor er det da viktig å fokusere også på dyrevelferd i en tid hvor mennesker blir syke og dør?

Én helse – One Health på engelsk – er et begrepet som ble innført på midten av 2000-tallet og beskriver hvordan menneskehelse og dyrehelse avhenger av hverandre, samtidig som det påvirkes av miljøene de eksisterer i. Bekreftelsen på denne sammenhengen har styrt livene våre siden mars i fjor.

Én velferd er imidlertid et uttrykk som fortjener mer oppmerksomhet. Det er inspirert av Én helse og ble lansert i 2013. I begrepet ligger det at dyrevelferd avhenger av og påvirker miljøet og menneskers velferd. Én velferd inkluderer alt fra bruk av dyr i matproduksjon og rehabilitering til bevaring av biologisk mangfold.

Begrepet kan imidlertid gjøres mer oversiktlig ved å dele den inn i tre nøkkelområder.

Det første området handler om at dersom dyrevelferden forbedres, forbedres også menneskenes velferd, og omvendt. Det måtte en pandemi til for at verden skulle få øynene opp for at våtmarkeder ikke bare er skadelig for dyrevelferd, men også for menneskers velferd. Stressede dyr får nedsatt immunforsvar, og virus som vanligvis ville vært holdt i sjakk, slippes fri og smitter andre, stressede dyr.

Et mer nærliggende eksempel er betydningen av hvordan vi behandler dyrene våre. Forskning viser for eksempel at kyr som behandles dårlig med slag, spark og roping, har lavere ytelse, redusert tilvekst og fôrutnyttelse, og oftere blir syke.

Det kroniske stresset gjør dem også vanskeligere å håndtere, noe som igjen øker risikoen for skader ved håndtering. Nyere forskning fra Norge har også vist at bonden trives bedre med jobben og er mindre stresset når dyrevelferden i fjøset er god. Glade kyr gir derfor en mer tilfreds bonde.

"Bonden trives bedre med jobben og er mindre stresset når dyrevelferden i fjøset er god."
Annonse

Det andre nøkkelområdet i Én velferd handler om koordinering av innsats. Av og til må Mattilsynet inn i private hjem og hente ut dyr som av ulike grunner blir behandlet dårlig av eierne sine. En inspektør fortalte meg at noe av det verste hun opplevde, var når de hentet ut dyrene, men måtte la barna bli værende igjen i et tilsynelatende dysfunksjonelt hjem.

Hennes dårlige magefølelse var kanskje ikke ubegrunnet, ettersom forskning viser en klar sammenheng mellom vold mot dyr og vold i nære relasjoner. Dette har Mattilsynet tatt konsekvensene av og begynt å jobbe etter Én velferd-prinsippet.

Gjennom kursing og samarbeid mellom blant annet forskere, Mattilsynet, barnevernet, politi og helsevesen, er målet at saker med vold og overgrep mot mennesker og dyr skal avdekkes tidligere og unngås ved at man koordinerer arbeidet som gjøres i de ulike instansene.

Det tredje og siste nøkkelområdet handler om å beskytte miljøet som er grunnlaget for både menneskers og dyrs velferd. I 1998 begynte et nytt virus – kalt Nipah-virus – å spre seg i Malaysia.

Viruset tok livet av både griser og mennesker. I tillegg ble millioner av griser avlivet for å hindre videre spredning. Kilden til viruset ble sporet til å være flyvehunder, store fruktspisende flaggermus, som på grunn av tørke, avskoging og matmangel hadde begynt å spise dyrket frukt.

I disse frukthagene ble det også holdt griser, og vips var katastrofen et faktum. Klimaendringer som forårsaker mer ekstremvær som tørke, flom og skogbrann kan true velferden til både dyr og mennesker. Økt tap av biologisk mangfold, mer monokultur med økt bruk av plantevernmidler og intensivert husdyrproduksjon med høyt forbruk av antibiotika har negative konsekvenser blant annet gjennom spredning av zoonoser og økt resistens mot antibiotika og soppmidler.

Vi må derfor jobbe for et bærekraftig miljø der både mennesker og dyr kan ha det godt.

Sammenhengen mellom dyrevelferd, menneskevelferd og miljø har alltid eksistert. Kanskje virker det rart å fokusere på dyrene når mennesker blir syke og dør, men det er nettopp derfor Èn velferd er så aktuelt.

Vi mennesker eksisterer ikke uavhengig av miljøet og dyrene. Pandemien viser hvor nært knyttet vi er til resten av verden. Vår egen helse og velferd avhenger av miljøet og helsen og velferden til andre dyr - både ville og tamme. Kun gjennom et Én velferd-perspektiv kan vi ivareta og forbedre både menneskevelferd og dyrevelferd i et bærekraftig miljø.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Kast lønnstyvene i fengsel