Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil det nye Stortinget begrense EUs makt?

Det kommer an på hva du stemmer.

Ikke anbefalt: Venstre-leder Guri Melby og nestlederne Sveinung Rotevatn og Abid Raja vil ikke utfordre EØS-avtalen, påpeker kronikøren. Foto: Geir Olsen / NTB
Ikke anbefalt: Venstre-leder Guri Melby og nestlederne Sveinung Rotevatn og Abid Raja vil ikke utfordre EØS-avtalen, påpeker kronikøren. Foto: Geir Olsen / NTB

Ferien er på hell for mange og vi nærmer oss valgkampen med full fart. Skal en tru meningsmålinger går det i retning av et nytt flertall og ei ny regjering. Når dette skrives er det ikke avklart hvem som skal sitte i den. Nei til EU tar ikke stilling til hvem som skal regjere med hvem.

Men vi er opptatt av hvordan det nye Stortinget kan se ut. For å finne ut av dette sendte vi stortingskandidatene en rekke spørsmål om EU og EØS. I tillegg har vi finlest partienes program. Svarene vi fikk ble samholdt med NRKs fylkesvise spørreundersøkelse som ble gjennom 26.mai til 11. juni. Meningsmålinger er ikke valg, men likevel.

Målingen tyder på at ja-partiet Høyre, arbeidsgiverorganisasjonen NHO, ja-sida i Arbeiderpartiet og LO samt aviser som Aftenposten, Dagens Næringsliv og VG vil bli skuffet. Det blir ingen søknad om norsk EU-medlemskap i kommende periode. Både stortingsflertall og opinion er imot.

Det vil fortsatt være et stortingsflertall for EØS. Men flere enn før vil være imot og litt på kryss og tvers er man for å bruke reservasjonsretten eller vetoretten i EØS-avtalen.

Frp er det enste partiet som går for et EU-direktiv som sier ja til å innføre lovbestemt minstelønn. Innføres direktivet, bryter det med at det er partene i arbeidslivet som avgjør lønn. Det fører til økt lavlønnskonkurranse, da minstelønna normalt vil ligge langt under tarifflønn. På sikt vil trygdeytelsene presses nedover, da lønna i enkelttilfeller kan ligge under nivået på ledighetstrygd. Til og med Høyre og NHO er imot dette, men sistnevnte vegrer seg for å oppfordre til bruk av vetoretten.

Men brikkene falt mer på plass i vårt spørsmål om å bruke handlingsrommet i EØS til et forbud mot bemanningsbransjen. En bransje som fører til færre ansatte, lavlønnskonkurranse, uthuling av arbeidstidbestemmelser, svekket fagopplæring, synkende produktivitet og færre fagorganiserte. Her er Høyre, Frp, KrF og Venstre til NHOs glede helt imot. Derimot sier AP, SP, SV, MDG og Rødt ja.

Høyre er sammen med flere AP-representanter, Krf, V og MDG imot en offentlig utredning om alternativer til EØS-avtalen. Vi er for dette i håp om en mer kunnskapsbasert og saklig debatt som også inkluderer en handelsavtale. Dette landsmøtekravet fra Fellesforbundet kan bli en del av en regjeringserklæring. Mandat og sammensetning blir helt avgjørende for utfallet.

"Høyre er sammen med flere AP-representanter, Krf, V og MDG imot en offentlig utredning om alternativer til EØS-avtalen."

Like før Stortinget tok ferie ble EUs fjerde jernbanepakke vedtatt med knapt flertall. Både Frp og KrF stemte for, selv om pakka er direkte underlagt EU som de begge i sine program er imot. Direktivet pålegger konkurranseutsetting av jernbanen uansett hvem som styrer landet, gir EU siste ord når det gjelder sikkerhet og fører til et konstant press på jernbaneansattes lønns- og arbeidsvilkår. Kampen er ikke over. Etter valget kan mindretallet være snudd til et flertall og saken bli behandlet på nytt.

Det blir stadig klarere at tilslutningen til EUs energiunion og ACER ikke er lite inngripende i forhold til de folkevalgte og norske myndigheter.

EU får med EUs fjerde energimarkedspakke økt kontroll og styring med strømnett og dermed strømpris som er på vei opp. Statnett må allerede be RME om lov til å bruke flaskehalsinntekter til å redusere nettleia. RME står for Reguleringsmyndighet for Energi og skal verken instrueres eller være påvirket av norske myndigheter, men via ESA være ACERs vaktbikkje.

ESA, som passer på at vi følger EØS-avtalen, har derfor reagert på at RME er en avdeling av NVE og at NVEs direktør også er direktør for RME. Ikke gå vill i alle forkortelsene, men få med at Frp har snudd og sier de sammen med SP, SV og Rødt vil stemme imot energimarkedspakka. SP har bebudet at ut av ACER er et viktige krav i eventuelle regjeringsforhandlinger med AP. Det er viktig at spesielt fagbevegelsen tar en ny kamp mot at EU nuller ut billig strøm som et konkurransefortrinn for industrien.

Jeg antar at flere av Nationens lesere er opptatt av å styrke jordbrukets importvern. Men kun SP, SV og Rødt svarte ja til vårt krav om å redusere EUs tollfrie kvoter for landbruket i lys av brexit.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

«Det er dama si, det»