Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi sto han av, og vi står på fortsatt

Det har vært, og er, et gode for norsk landbruk å stå utenfor EU.

Nei: Det ble et flertall mot norsk medlemsskap i EU under avstemningen 28 november 1994. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix
Nei: Det ble et flertall mot norsk medlemsskap i EU under avstemningen 28 november 1994. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Jeg sitter på ferja mellom Horten og Moss sist lørdag morgen og skriver dette. Jeg skal holde innlegg for Østfold Nei til EU sammen med blant annet Anne Enger, og i Råde viser det seg å vente oss et godt besøkt rådsmøte.

Nei til EU er fortsatt en levende organisasjon med aktive fylkeslag i alle fylker, mange lokallag og i fjor hadde vi medlemsvekst. De tre nordligste fylkene arrangerte en godt besøkt fiskerikonferanse i september. I november blir det tradisjonen tro kvinnekonferanse, i år med temaet Kvinners helse og velferd i Norge og EU, og besøk fra Danmark og Frankrike.

På den landbrukspolitiske konferanse vi arrangerte nylig for å markere 25-årsjubileet for nei-seieren i 1994, startet daværende leder i Norges Bondelag, Bjørn Iversen, med å si: Vi var klar over at ikke på noe område var EU-spørsmålet større enn for landbruket.

Et av de viktige spørsmålene som stadig ble gjentatt før folkeavstemningen i 1994 var: Skal landbruks- og miljøpolitikken bestemmes i Brussel eller på Stortinget? Norsk landbruk vet svaret i dag. Det har vært, og er, et gode for norsk landbruk å stå utenfor EU.

Vi må enkelt sagt produsere mest mulig av egen mat, og unngå at maten reiser mer enn nødvendig.

Samtidig utfordres også landbruket av EØS-avtalen, på tross av at landbruket skulle stå utenfor avtalen. Importen av landbruksvarer har økt eksplosivt siden 1995, og det meste av importen, cirka to tredjedeler, kommer fra EU. I 2018 ble det importert jordbruksvarer for 66,5 mrd. kroner og eksporten var 11,2 mrd. Importen fra EU utgjør ca. 42,5 mrd. Eksporten til EU er ca. 7,5 mrd. Importen fra EU er tredoblet siden år 2000.

Dette er tall fra det nye notatet om artikkel 19 «EØS-avtalen og handel med landbruksvarer mellom Norge og EU» fra Stortingets utredningsseksjon. Notatet slår fast at det har vært en ubalansert utvikling i handelen mellom Norge og EU.

Nei til EU mener situasjonen er uholdbar, og at liberaliseringen gjennom artikkel 19 må stanses og heller reverseres. Vi må enkelt sagt produsere mest mulig av egen mat, og unngå at maten reiser mer enn nødvendig.

Tross seieren for 25 år siden, knyttes Norge stadig nærmere EU via EØS-avtalen. Sist uke var det streik mot EUs fjerde jernbanepakke, som blant annet vil knytte Norge til evig anbudstvang.

Mens jeg satt på ferja og skrev, gikk diskusjonen friskt på Fellesforbundets landsmøte. Sosial dumping, bemanningsbransje, industriarbeidsplasser og transport er utfordret sterkt av EØS-avtalen. Når jeg sender dette tirsdag kveld, vet jeg fortsatt ikke hvordan avstemningen om EØS går.

Annonse

I en samtale med fagforeningsmannen Terje Kollbotn fra Odda nylig fortalte han levende om 1. mai i 1994 da Nei-generalen Kristen Nygaard talte i Odda. Bønder og arbeidere sto sammen dette året, mens Kristen Nygaard sto på talerstolen sammen med dikteren Edvard Hoem.

Og kjerneargumentene mot EU-medlemskap ifra 1994, "ja til folkestyre – nei til union", "ja til solidaritet – nei til union" og "ja til miljø – nei til union", holder fortsatt.

På Østfold Nei til EUs møte på Bøndenes Hus i Råde sist lørdag, snakket Anne Enger om nei-kampen i -94 som en bred allianse med stor toleranse. Hun minte også om diktet «Annerledeslandet» av Rolf Jacobsen, som avsluttes slik

«Men det ligger der enda, Digernorge,

sjøvasket og tungt, med travelhet, regntåker og tinder.

Søker du opp til dem – til utsynet og himmellyset

så ikke bli deroppe, eller drøm deg bort

for vi venter på nevene dine, og godviljen.

Det er en tid av nød og vi er en del av verden.

Men fra et anderledes land

som ingen herremenn riktig har fått has på.

Så bukker vi ikke så dypt som naboene,

det er for bratt her.»

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning. Jeg er glad jeg ikke står alene. I Nei til EU er jeg glad for medlemmer og tillitsvalgte, og ikke minst er jeg takknemlig for at et klart flertall i det norske folk fortsatt er tydelig på at EU-medlemskap ikke er aktuelt.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Hvor var Norge?