Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi har det bedre sammen

Når utfordringene står i kø, er EU-samarbeidet vår beste mulighet til å lykkes.

Folkeavstemning: Ingen nordmenn under 45 år har fått sagt vår mening om norsk medlemskap i EU, skriver Knut André Sande. Her EU-barometeret i NRK-studio i 1994. FOTO: Erik Johansen / NTB
Folkeavstemning: Ingen nordmenn under 45 år har fått sagt vår mening om norsk medlemskap i EU, skriver Knut André Sande. Her EU-barometeret i NRK-studio i 1994. FOTO: Erik Johansen / NTB

Jeg tilhører den unge generasjonen som er født etter folkeavstemningen i 1994. Vi har aldri fått sagt vår mening om norsk medlemskap i EU. Nei, det er det faktisk ingen nordmenn under 45 år som har gjort. Samtidig har verden endret seg mye i løpet av alle disse årene. Derfor er det på tide med en fornyet Europa-debatt.

Da et knapt flertall av den norske befolkningen sa nei til medlemskap, fortsatte Norge heldigvis å samarbeide tett med Europa. Den nylig inngåtte EØS-avtalen ble videreført. Dermed fikk vi ta del i det felleseuropeiske markedet, på tilnærmet lik linje som EU-landene. Vi nordmenn fikk mulighet til å bo, studere og arbeide fritt i Europa akkurat som svensker, irer, tyskere og spanjoler.

Takket være EØS-avtalen fikk vi verdens beste handelsforbindelse med Europa. Den frie bevegelsen av varer, tjenester, mennesker og investeringer har bidratt til økt velstand og arbeidsplasser over hele landet. Ikke lenge etterpå ble landegrensene åpnet da vi ble med i Schengen-samarbeidet. I stedet for å møte på en ny passkontroll mellom hvert EU-land etablerte vi heller en felles yttergrense. Vi bygget broer, ikke murer.

Vi er så heldige at vi har fått vokse opp i et fritt, åpent og demokratisk Europa. Mens våre besteforeldre og oldeforeldre møttes i skyttergravene, kan vi takke EU-fellesskapet for at vi lever på et fredelig kontinent hvor uenigheter heller løses på møterommene i Brussel. Mens våre foreldre vokste opp med et jernteppe som delte Europa i to, kan vi takke EU-fellesskapet for at øst og vest er blitt gjenforent.

«Vi må oppgradere EØS-avtalen til et fullverdig medlemskap i EU slik at vi får være med å bestemme.»

Medlemskap

Vi unge er generasjon EØS. Gjennom hele vår levetid har Norge vært tett integrert i Europa. Og selv om Norge ikke er fullverdig medlem av EU, nyter vi de fleste fordelene likevel. Vi får renere drikkevann i springen, gratis helsehjelp i utlandet, fri mobilroaming og tryggere barneleker. Vi får koronavaksiner og forskningsmidler. Drar vi på utveksling får vi Erasmus-stipend og venner for livet. Mange finner også den store kjærligheten, og som følge av dette er det siden 1987 anslått at over én million «Erasmus-babyer» er kommet til verden.

Annonse

Enda viktigere er det at vi får en tryggere hverdag og framtid når EU-fellesskapet bidrar med å løse vår tids utfordringer. La oss bruke klimakrisa som eksempel. I møtet med USA, Kina og Russland trenger vi at EU går foran. EU viser klimalederskap, setter ambisiøse klimamål, redder livet i havet og bidrar til å ta bedre vare på naturen.

Klimagassutslippene stopper ikke på svenskegrensa. Nasjonalstaten står ikke sterkt nok i møtet med multinasjonale selskaper som velger skatteparadis framfor velferdsstaten. Rekordmange mennesker er på flukt. Menneskehetens forbruk er langt over jordklodens bæreevne. Nå har attpåtil koronapandemien herjet i over ett år.

Vår tids utfordringer krever forpliktende internasjonalt samarbeid. Da trenger vi EU-fellesskapet mer enn noen gang. Det er mange utfordringer Norge ikke kan løse alene. Men når vi står sammen med Europa utgjør vi en stor maktblokk som kan få til reell framgang.

Dagens europeiske union er et godt utgangspunkt, men vi må gjøre EU enda bedre. Da holder det ikke å ha én fot innenfor og én fot utenfor. Vi må oppgradere EØS-avtalen til et fullverdig medlemskap i EU slik at vi får være med å bestemme. Når Norge blir medlem av EU får vi endelig delta i det europeiske demokratiet, med folkevalgte og økt innflytelse.

EU-samarbeidet er en felles møteplass for alle oss som bor i Europa. Ulike interesser står mot hverandre, og da sier det seg selv at ingen vil få fullt gjennomslag. Alle må gi litt, men det er verdt det, for på slutten av dagen står vi alle litt sterkere enn vi ville gjort alene.

Helt siden vi ble født har EU-fellesskapet gjort våre liv friere, tryggere og bedre. Det er et paradoks at vi unge er den mest europeiske generasjonen som har vokst opp i Norge, men likevel tar Europa for gitt. Det må vi slutte med. Derfor er tiden inne for at vi fornyer Europa-debatten og blir bedre kjent med vårt eget kontinent.

For vi har det best når vi er sammen, ikke hver for oss.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Til de rødgrønne: Dette er det enkelt å bli enige om