Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny Europakommisjon, kontinuerlig samarbeid

I disse dager arbeides det iherdig i Brussel med å forberede seg på lederskifte og nye kommisærer i Europakommisjonen. Det som derimot ikke forandres er det tette forholdet mellom EU og Norge.

Ny president: Forholdet mellom EU og Norge kommer fortsatt til å stå sterkt med Ursula von der Leyen i førersettet i Europakommisjonen. Foto: Mathieu Cugnot
Ny president: Forholdet mellom EU og Norge kommer fortsatt til å stå sterkt med Ursula von der Leyen i førersettet i Europakommisjonen. Foto: Mathieu Cugnot

Snart byttes lederen av EUs utøvende organ, Europakommisjonen, ut. Jean-Claude Juncker forlater sjefsstolen etter fem år, og Ursula von der Leyen flytter inn.

For de som husker at valget til Europaparlamentet var i mai, virker det kanskje som om denne prosessen har vært langvarig. Men når man blir minnet på at det ikke bare er alle de europeiske statslederne som skal bli enige om valget av kommisjonspresident, men også et flertall i Europaparlamentet, ser man at det er en prosess som er nødvendig for å gi Europakommisjonen legitimitet.

Det ble klart at det var von der Leyen som skulle ta over stafettpinnen i juli, og siden da har den tidligere tyske forsvarsministeren hatt i oppgave å sette sammen en ny og fremtidsrettet Europakommisjon. Her skal ikke bare 28 ulike porteføljer fordeles, men det skal velges én kommisær fra hvert medlemsland, som også må godkjennes i Europaparlamentet og av medlemslandene i Det europeiske råd. I tillegg ønsket von der Leyen kjønnsbalanse.

En rød tråd i von der Leyens visjon for fremtiden er et Europa som kommer folk til gode.

Med over 500 millioner mennesker er EU verdens nest største demokrati. Derfor må prosessene være demokratiske, og involvere både borgerne som er representert i Europaparlamentet og Det europeiske råd for å sikre at man får en utøvende Europakommisjon som har en bred og dyp legitimitet. Det demokratiske aspektet er tydeliggjort, og like viktig som alltid ettersom valgdeltakelsen i Europaparlamentsvalget går opp, og i år var rekordhøy. Tillitten til EU og EUs institusjoner har økt i de fleste medlemsland, og også nådd rekordtall.

Selv om den nye Europakommisjonen ikke har tiltrådt formelt enda, har von der Leyen vært tydelig på hvilke satsingsområder hun ønsker å fokusere på de neste fem årene.

Annonse

Klima- og miljøendringene truer ikke bare Europa, men hele verden. Klima er en av den nye Europakommisjonens høyeste prioriteringer, og en rekke tiltak som skal bidra til ytterligere å styrke EUs kamp for en grønn omstilling og en bærekraftig fremtid vil iverksettes.

Den såkalte ‘European Green Deal’ skal skjerpe EUs klimamål for 2050, og gjøre unionen fullstendig klimanøytral. EUs kvotesystem skal utvides og inkludere den maritime sektoren, og en ny strategi for biologisk mangfold skal forsvare og gjenopprette mangfoldet i økosystemene våre. I tillegg ønsker den nye Europakommisjonen å redusere utslippene med minst 50 prosent innen 2030. Et overgangsfond skal samtidig sikre at den mest utsatte delen av befolkningen ikke blir stående alene under det grønne skiftet.

En rød tråd i von der Leyens visjon for fremtiden er et Europa som kommer folk til gode. Små og mellomstore bedrifter er økonomiens bærebjelker, og en ny strategi skal hjelpe dem til å lykkes ved å fjerne unødvendige reguleringer og forbedre tilgangen til markedet. Samtidig ønsker von der Leyen å opprette en ordning som sikrer at alle barn i, eller på randen av, fattigdom eller sosial utestengelse har tilgang til de mest grunnleggende rettigheter som helsevesen og utdanning.

Med mottoet «Forent i mangfold» står verdier som samarbeid, fellesskap og demokrati støtt i EU. Et samarbeid med Norge basert på disse verdiene er naturlig og kontinuerlig. Norge og EU har lenge hatt et tett og sterkt samarbeid, noe utenriksminister Ine Eriksen Søreide også understreket i sin redegjørelse om EU- og EØS-saker i Stortinget forrige måned, der hun påpekte at ny ledelse i EU også betyr nye muligheter for Norge.

Når man lytter til hennes tale blir man raskt gjort oppmerksom på at dette forholdet vil fortsette å stå sterkt med von der Leyen ved roret. Eriksen Søreide betonet at det er positivt at Europakommisjonspresidentens overordnede målsetninger «i stor grad sammenfaller med regjeringens strategi for samarbeidet med EU».

Både når det gjelder det grønne skiftet, sosial inkludering, økt konkurranseevne, digitalisering og å stå opp for rettsstaten og demokratiet er Norge og EU samstemte.

Vi ser dermed frem til de neste fem årene med von der Leyen i førersetet, og til fortsatt godt samarbeid med Norge gjennom videre demokratiutvikling, fokus på de grønne løsningene og et Europa der sosialt samhold står sterkt.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Demokrati og klimapolitikk går hånd i hånd