Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ja, utred alternativene til EØS

Også et fullt medlemskap i EU.

Et EØS-alternativ: EU. Foto: AP Photo/Francisco Seco
Et EØS-alternativ: EU. Foto: AP Photo/Francisco Seco

De som vil bytte ut EØS-avtalen med noe annet, ønsker at dette «annet» skal utredes. Det er fornuftig. Stortingsflertallet har avvist at det skal gjøres i Stortingets eller regjeringens navn. Det er ganske selvsagt. Det ville være et signal om at Norge vurderer å si opp EØS-avtalen, noe det ikke er flertall for, verken i Stortinget eller folket.

Jeg er ganske sikker på at partiene som stemte for en offentlig utredning, ville stemt imot et forslag om å be regjeringen utrede hva et medlemskap i EU ville betydd av endringer i forhold til EØS-avtalen.

Men LO og NHO burde gå sammen, sette ned en dertil egnet gruppe, få alternativene analysert og vurdert i forhold til EØS-avtalen. Forskjeller i markedsadgang for bedriftene, regelverk, arbeidsinnvandring og de muligheter og rettigheter vi som enkeltmennesker vil ha i våre europeiske naboland under de ulike alternativene.

Nå vil en utredning selvsagt måtte lide under den svakhet at vi ikke kan vite hvilke muligheter som måtte ligge i forhandlingene med EU, men brexit-prosessen har gitt noen klare føringer og rammer som kan legges til grunn.

Vi kan ikke forvente å kunne velge hvilke kirsebær vi vil plukke. Det må være alle de fire frihetene, eller ingen, når det gjelder markedsadgang. Hovedspørsmålet er egentlig, vil vi handle med naboene fra innsiden av det felles markedet, som nå, eller fra utsiden, som tredjeland. «Hjemmemarked» eller «fremmedmarked».

Annonse

Vil vi forbli innenfor, med de fordeler og utfordringer et felles regelverk gir, og fire friheter, er bare fullt medlemskap alternativet. Ganske enkelt å vurdere. For eksportbedrifter og folk flest blir det som i dag. Men for fiskerinæringen og landbruket blir det forandring. Hvilke kan vi gå til avtalen vi forhandlet i 1994 for å vurdere, justert for de endringer som er skjedd i EUs fiskeri- og landbrukspolitikk de siste 25 årene. Vi kan se hvordan finske landbruk har utviklet seg, i forhold til norsk. Finnene fikk samme landbruksløsning som oss.

Skulle vi velge å forlate det indre marked, har EU handelsavtaler med en lang rekke tredjeland. Utredningen kunne for eksempel velge den nyest og mest moderne, avtalen med Canada. Da ville det bli slutt på 60 års fri arbeidsinnvandring fra våre nordiske naboland og 25 år fra de øvrige europeiske. Vi måtte lage en ny politikk for arbeidsinnvandring. Vi ville ikke vært forpliktet på et felles regelverk, men ville trolig måtte følge det likevel av hensyn til eksporten, som når det gjelder fisk.

Men det vil ikke være så enkelt at bare vi fortsetter å følge regelverket, blir det som i dag. For det som blir borte, er ESAs overvåkning av at vi følger reglene. Hvordan skal EU-landene kunne være sikre på at vi gjør det, om ingen passer på? Hvor skal de gå, om de mener norske bedrifter jukser? Det å handle fra utsiden er mer trøblete enn fra innsiden. De som tviler, kan vente å se hva som skjer i Storbritannia etter halloween.

Utredningen vil vise at det området hvor forskjellene blir størst, er tjenestehandel. Det finnes ingen handelsavtale som er i nærheten av EØS-avtalen på tjenester. Blant annet fordi mye tjenestehandel krever ganske fri arbeidsinnvandring. Tjenester er stadig viktigere for vår økonomi og eksport og veves stadig sterkere sammen med vareeksporten.

En handelsavtale omfatter eksportmulighetene. Men EØS-avtalen er også plattformen for samarbeide med EU-landene på en lang rekke andre områder. Schengen med sin passfrihet, politi- og justissamarbeid, deltakelse i Erasmus, Horizon osv, osv. Kan vi fortsatt få delta i dette? Det er det bare en forhandling kan gi svaret på.

Men ett er sikkert: Velger vi å stå utenfor det indre marked, mister vi nordmenn den frie adgangen til å jobbe i våre europeiske naboland, det europeiske helsekortet og retten til å bli behandlet som landets egne innbyggere, enten vi er der som turist, arbeidstaker eller pensjonist.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Den norske regjeringen forhandler i det stille