Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvem representerer deg?

Det betyr noe hvem som styrer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Derfor lurer jeg på, hvem representerer deg internasjonalt?

Utvidet demokratiet: Ved EU-valget i vår fikk danskene og svenskene stemme over hvem som skal representere dem i Europaparlamentet, skriver Knut André Sande. Foto: Michael Erhardsson / Mostphotos
Utvidet demokratiet: Ved EU-valget i vår fikk danskene og svenskene stemme over hvem som skal representere dem i Europaparlamentet, skriver Knut André Sande. Foto: Michael Erhardsson / Mostphotos

Nå er det snart lokalvalg. Tiden er inne for å bestemme hvem som skal representere deg lokalt. Tusener av nordmenn stiller på liste med håp om å bli valgt inn i fylkesting, kommunestyrer og bydelsutvalg. Den neste måneden er preget av valgkamp, brennende engasjement, politisk debatt og dugnadsarbeid. Det er vakkert å se demokratiet utfolde seg foran øynene våre.

Det betyr noe hvem som velges inn til å representere oss lokalt. Hvordan skal hjemstedet mitt være? Hvilke prioriteringer skal vi gjøre? Hvordan kan vi sikre innbyggerne gode liv? De som stiller til valg har ulike prioriteringer. Spørsmålet blir da: Hvem kan best ivareta lokalsamfunnet mitt de neste fire årene?

Lokalvalg er folkestyre i praksis. Vi er heldige som har et samfunn tuftet på prinsippet om folkesuverenitet. Makta ligger hos deg og meg. Hver medborger i samfunnet vårt. Makta er forankret i folkeviljen. Hvis politikerne gjør seg upopulære, kan vi kaste dem ved neste valg.

Ikke alle utfordringer kan løses lokalt. Derfor har vi også anledning til å bestemme hvem som skal representere oss ved nasjonale valg til Stortinget hvert fjerde år. Resultatet blir et styringssamspill mellom de lokale og nasjonale myndigheter. Noen ganger bygger det opp til konflikt og uenighet mellom disse, men oftest klarer de å samarbeide godt og utfylle hverandre.

Hvorfor har vi akseptert premisset om at folkestyret bare skal gjelde lokalt og nasjonalt, når vi vet at det som skjer internasjonalt også påvirker våre kjære hjemsted og vår hverdag?

Likevel er det ikke alt som kan løses lokalt eller nasjonalt. I møtet med menneskehetens felles utfordringer må vi samarbeide utover våre egne landegrenser for å finne gode politiske løsninger. Ingen enkeltland kan alene løse klimakrisa, ta vare på verdens flyktninger eller redde havet fra plastforurensning.

Heldigvis kan vi gjøre det sammen. Gjennom forpliktende samarbeid kan vi skape et grunnfundament for å løse de problemene vi mennesker selv har skapt. Da er det en stor fordel at vi har en samarbeidsvillig og regelbasert internasjonal orden.

Annonse

Like fullt trenger vi også vilje og forankring lokalt. Det er tross alt politikerne som velges 9. september som de neste fire årene skal bestemme hvordan deres hjemsted skal få ned klimagassutslippene, hvor mange flyktninger som skal bli tatt imot og hvilke tiltak som kan bli gjort for å ta vare på naturen.

Det betyr noe hvem som styrer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Derfor lurer jeg på, hvem representerer deg internasjonalt? Hvorfor har vi akseptert premisset om at folkestyret bare skal gjelde lokalt og nasjonalt, når vi vet at det som skjer internasjonalt også påvirker våre kjære hjemsted og vår hverdag?

Tiden er inne for å tenke nytt om folkestyre, suverenitet og demokrati. For hvor suverene er vi nordmenn egentlig i møtet med multinasjonale selskaper på størrelse med norsk økonomi? Eller når vi sier nei til mellomnasjonalt samarbeid for å hegne om “nasjonal suverenitet”, men dette i praksis fører til at vi som nasjon står uten innflytelse?

Jeg mener vi må ta prinsippet om folkesuverenitet inn i en global kontekst. Nordmenn får bestemme hvem som skal representere oss lokalt og nasjonalt. Nå må vi også få bestemme hvem som skal representere våre interesser internasjonalt gjennom demokratiske valg.

Våre naboland har begynt med dette på europeisk nivå. Ved EU-valget i vår fikk danskene og svenskene stemme over hvem som skal representere dem i Europaparlamentet. De har utvidet sitt lokale og nasjonale demokrati med internasjonal representasjon. Når skal vi nordmenn gjøre det samme?

De neste årene skal Europas folkevalgte diskutere sirkulær økonomi, kunstig intelligens, grønt skifte, opphavsrett, handelsavtaler og Schengen-grense. Beslutningene som blir tatt vil også påvirke hjemstedene våre i mange år framover. Da burde også vi påvirke beslutningene som blir tatt.

I det nyeste eurobarometeret svarer ni av ti svensker at “min stemme betyr noe i EU”. Man får ikke en klarere bekreftelse på at folk setter pris på muligheten de har til å påvirke internasjonalt gjennom demokratiske valg. Norge var ikke med i undersøkelsen, men som EØS-land antar jeg at ingen nordmenn ville svart det samme.

Jeg gleder meg til lokalvalg, og har et håp om at vi en dag skal få si vår mening om hvem som skal styre internasjonalt også. At vi har folkevalgte som representerer deg og meg. Dersom vi mennesker skal lykkes med å løse vår tids utfordringer, må vi samarbeide. Et godt samspill mellom styringsnivåene er helt essensielt.

Da må folk få velge hvem som skal representere dem både lokalt, nasjonalt og internasjonalt!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Maten blir dyrere