Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Handel må være både åpen og bærekraftig

Vi tror at det å tøyle skogbrannene i Amazonas best gjøres gjennom samarbeid, og ikke gjennom boikott.

Mercosur-avtale: Representanter for EU-kommisjonen og den søramerikanske handelsblokken Mercosur signerte i sommer en handelsavtale mellom Mercosur og EU. Foto: Lukasz Kobus / EU-kommisjonen
Mercosur-avtale: Representanter for EU-kommisjonen og den søramerikanske handelsblokken Mercosur signerte i sommer en handelsavtale mellom Mercosur og EU. Foto: Lukasz Kobus / EU-kommisjonen

I sommer ble Den europeiske union og Mercosur, en gruppering bestående av Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay, enige om en handelsavtale som har fått mye oppmerksomhet, også her i Norge.

Vi var den første viktige handelspartneren som inngikk en avtale med Mercosur. Avtalen styrker de tette politiske og økonomiske båndene mellom Den europeiske union og Mercosur-landene, og vil komme til gode en befolkning på 780 millioner.

Midt i den uroen vi ser i verdenshandelen, sender avtalen et sterkt signal om at vi – sammen med våre partnere i Mercosur – står for regelbasert handel. At handel ikke er et våpen, men et samarbeid for å oppnå høyere samfunnsstandarder og motvirke et kappløp mot bunnen. Og at handel, ikke proteksjonisme, er svaret til en verdensøkonomi i stadig endring. Avtalen vil derfor hjelpe oss med å implementere globale handelsregler i tråd med europeiske standarder, og samtidig sende et tydelig signal til verden om at to av de største økonomiske blokkene avviser proteksjonisme.

Mercosur-landene har gjennom denne handelsavtalen bestemt seg for å åpne sine markeder for Den europeiske union. Dette er viktige og gode nyheter for våre borgere og bedrifter. Det antas at den vil gi tollbesparelser på 4 milliarder euro hvert år. Det gjør det til den største handelsavtalen vi noensinne har inngått.

I avtalen har vi sikret rettslige forpliktelser som kan bli brukt dersom klimarelaterte forpliktelser ikke blir møtt, så snart avtalen trår i kraft.

Den europeiske union og Mercosur-landene er også enige om at avtalen må bygge opp under eksisterende miljøkrav, og ikke på noen måte vanne ut eller bygge ned disse. Handelsavtalen binder oss sammen med de fire landene i Mercosur på et tidspunkt hvor USA har forlatt Parisavtalen og oppmuntrer andre til å gjøre det samme.

I avtalen har vi og våre Mercosur-partnere for første gang inkludert bindende forpliktelser om å iverksette Parisavtalen så vel som multilaterale klimaavtaler. Å forplikte parter til å implementere klimamål og samarbeide om klimaaspektene ved handel er en effektiv metode for å sikre reell innflytelse. På denne måten jobber vi sammen med Brasil og andre for å både oppmuntre og presse hverandre til å oppfylle forpliktelsene i Parisavtalen. Denne handelsavtalen er en effektiv måte å forankre Brasil og de tre andre landene til denne avtalen.

Annonse

I Parisavtalen har Brasil forpliktet seg til å redusere sine drivhusgassutslipp med 37 prosent innen 2025, samt å stoppe ulovlig avskoging, også i Amazonas. Vi fordømmer avskoging på det sterkeste. I avtalen har vi sikret rettslige forpliktelser som kan bli brukt dersom klimarelaterte forpliktelser ikke blir møtt, så snart avtalen trår i kraft.

Vi har alle sett rapporter de siste ukene fra skogbranner i regnskogen i Amazonas. Dette er dypt bekymringsverdig – Amazonas er verdens største regnskog og hjemsted til en tiendedel av artene på jorden. Avtalen mellom Den europeiske union og Mercosur kan være en del av løsningen. Vi forventer at Brasil innfrir sine forpliktelser mot avskoging, og vi står sammen med våre partnerland for å beskytte og ivareta skoger på en bærekraftig måte verden over. Vi jobber også sammen med myndighetene i Brasil og Bolivia for å bidra med assistanse.

Dessverre ser det ut til at ting nå går i feil retning. Til syvende og sist vil dette kunne komplisere godkjenningen av avtalen i Europa. Men på det nåværende tidspunkt fortsetter vi å jobbe sammen med våre partnere og gir dem støtte der det trengs.

Vi tror at det å tøyle skogbrannene i Amazonas best gjøres gjennom samarbeid, og ikke gjennom boikott. Den europeiske union er en sterk og samarbeidssøkende global aktør som ønsker å bringe verden opp til sine standarder, og ikke å vinne rask økonomisk gevinst fra manglende standarder.

Europakommisjonen vil også hjelpe EU-bønder med å møte de utfordringene avtalen representerer. For å sikre at avtalen vil være til gjensidig fordel for oss og våre handelspartnere, vil vi derfor kun åpne det europeiske markedet for landbruksprodukter fra Mercosur gjennom nøye forvaltede kvoter. Slik ivaretar vi våre interesser, men åpner også opp for nye muligheter.

Alle sanitære standarder skal selvfølgelig gjelde fullt ut. I tillegg har Den europeiske union en rekke bærekraftskrav som alle importerte produkter må leve opp til. Egne tiltak fra næringslivet styrker disse kravene, eksempelvis forpliktelser til å ikke ta inn kjøtt fra gårder i nylig avskogede områder. Dette sikrer vårt arbeid innen bærekraftig landbruk, samt næringslivets arbeid for avskogingsfrie leverandørkjeder, i tillegg til produsentledede initiativer, som moratorium på soya i Brasil for å begrense utvidelsen av soyaplantasjer i skogområder.

Avtalen vil kutte toller og gi europeere et forsprang mot konkurrenter fra andre steder i verden. Men avtalen inkluderer også høye standarder og etablerer et solid rammeverk hvor vi i fellesskap kan ta opp temaer som miljø og arbeidstakerrettigheter, samt styrke bærekraftsforpliktelser vi allerede har inngått, som Parisavtalen.

Handel må være både åpen og bærekraftig: dette er det Den europeiske union setter ut i praksis, også i avtalen med Mercosur.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Stortinget kan og må redde Amazonas