Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EFTA-samarbeidet svekkes

I opptakten til EFTAs 60-års jubileum i 2020, er det stor fare for at samarbeidet svekkes.

Dropper EFTA-møter: Det er underlig at nærings- og handelsminister Torbjørn Røe Isaksen og de tre andre handelsministrene i EFTA bestemmer seg for at det bare skal være ett ministermøte i året. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Dropper EFTA-møter: Det er underlig at nærings- og handelsminister Torbjørn Røe Isaksen og de tre andre handelsministrene i EFTA bestemmer seg for at det bare skal være ett ministermøte i året. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Under ministermøtet i Liechtenstein i juni, fortalte de fire landenes handelsministre at de har bestemt seg for at det holder med kun ett ministermøte i året. Det årlige høstmøtet i Genève droppes.

I en tid da WTO svekkes og internasjonale handelsavtaler er i spill, har altså ikke EFTA-landenes handelsministre mer å snakke om enn at ett møte pr. år holder.

Det er underlig i en situasjonen der EFTA sliter med å få i havn handelsavtaler i viktige markeder. Forhandlingene med India, Vietnam og Malaysia har pågått i årevis, uten av vi er i mål med en avtale. Svekkes EFTA-samarbeidet, svekker regjeringen Norges redskap for handelsavtaleforhandlinger.

Handelsminister Arne Skaug undertegner papirene om frihandelsområdet EFTA i Regjeringsbygget i mai 1960. Foto: Knobelauch / NTB Scanpix
Handelsminister Arne Skaug undertegner papirene om frihandelsområdet EFTA i Regjeringsbygget i mai 1960. Foto: Knobelauch / NTB Scanpix

EFTA har lyktes ganske godt med å bygge et omfattende nett av handelsavtaler, 29 avtaler som dekker 40 land. Men handelspolitikken er blitt mer krevende.

Arbeidstakerrettigheter, miljø- og klima, kvinnenes muligheter, er blitt viktige deler av avtalene. Investeringer og tvisteløsningsmekanismer, tjenester med tilhørende behov for mer fri bevegelse av personer, gjør forhandlingene mer komplekse.

I denne situasjonen finner altså EFTA-landenes handelsministre ut at det ikke er nødvendig å møtes så ofte. Selv to ganger i året er en for mye. Beslutningen ble tatt uten konsultasjon, verken med parlamentarikerkomiteen eller komiteen for arbeidslivets parter. I begge komiteene var reaksjonene sterke.

Annonse

EFTA-samarbeidet er ikke som EU-samarbeidet. Men utfordringene EFTA-landene står overfor i handelspolitikken er de samme.

Ministerne mente de isteden kunne snakke oftere på telefon eller skyp, så de likevel kunne se hverandre. Forskjellene på å møtes og møtes på Skype ligger spesielt i forberedelsene. Femten minutter på Skype i en travel ministerhverdag fylt av ulike gjøremål, gir ikke den konsentrasjon om handelspolitiske spørsmål et ministermøte med sine forberedelser gjør.

Resultatet er mindre ministeriell konsentrasjon om handelspolitikken, og om de konkrete utfordringene forhandlingene er oppe i, i de ulike markedene.

Handelsminister Eldrid Nordbø, utenriksminister Thorvald Stoltenberg og forhandlingsleder Eivinn Berg (t.v.). Forhandlinger mellom EF og EFTA-landene om EØS i Luxemburg i 1991. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Handelsminister Eldrid Nordbø, utenriksminister Thorvald Stoltenberg og forhandlingsleder Eivinn Berg (t.v.). Forhandlinger mellom EF og EFTA-landene om EØS i Luxemburg i 1991. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Nedtrappingen av møtevirksomheten innebærer også at møtene med parlamentarikerkomiteen og arbeidslivets partier halveres. Det er heller ikke spesielt klokt. Handelspolitikk og handelsavtaler har til nå som regel avfødt lite debatt. Unntakene har vært vår avtale med Colombia og nå, med Mercosur. Det kan endres.

Handelspolitikken bør høyere på den politiske dagsorden, av mange grunner. Da bør det være mer kontakt, både med Stortinget, arbeidslivets parter og det sivile samfunn og mer åpenhet og bedre informasjon.

EUs avtroppende handelskommisjonær, Cecilie Malmstrøm, har gått motsatt vei av det EFTA-ministerne gjør. Hun hatt møter med EU-parlamentarikerne før og etter forhandlingsmøtene, og innført en helt ny åpenhet om avtalene. Det er klokt i en periode med handelskrig og økende uro over globaliseringens følger i mange land. Ta en titt på hjemmesiden til EU Trade og se hvor god og innsiktsskapende informasjon de tilbyr om handelsavtalene.

EFTA-samarbeidet er ikke som EU-samarbeidet. Men utfordringene EFTA-landene står overfor i handelspolitikken er de samme. EFTAs målsetting for handelspolitikken er å følge EU, slik at EFTA-landenes næringsliv får samme markedsadgang i globale marker, som EU-landenes næringsliv. Nå ligger EU hestehoder foran, med nye, omfattende avtaler med Mercosur, Vietnam, Japan og oppgraderte og moderniserte avtaler med Canada og Mexico.

EFTAs handelsministere burde møtes oftere, ikke sjeldnere. Hvis ikke kan neste års 60-års jubileum bli opptakten til EFTAs svanesang.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Hva skal vi med Venstre?