Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Det er typisk norsk å være for EØS

Hvorfor omfavner vi EØS-avtalen, men ikke EU-medlemskap?

Ut på tur: Nordmenn elsker bevegelsesfriheten EØS-avtalen sikrer oss. Foto: Heiko Junge/Scanpix
Ut på tur: Nordmenn elsker bevegelsesfriheten EØS-avtalen sikrer oss. Foto: Heiko Junge/Scanpix

Neste år er det 30 år siden Stortinget vedtok EØS-avtalen. I løpet av disse årene har samfunnsutviklingen vært enorm, men EØS-avtalen består, og er i dag det viktigste fundamentet for norsk deltakelse i det europeiske samarbeidet.

Folk flest er fornøyde med EØS. I Nationens nyeste måling svarer kun 1 av 4 nordmenn at de vil stemme nei til EØS hvis det skulle avholdes en folkeavstemning om dette i morgen. Selv blant Senterpartiets velgere er det flere EØS-tilhengere enn EØS-motstandere, og det er ingen tvil om at Senterpartiets EU-politikk er i strid med folkeviljen.

Mens nordmenn omfavner EØS, omfavner våre europeiske naboer EU. I en helt ny rapport (Parlemeter 2020) svarer nesten to av tre europeere at de mener EU-medlemskapet deres er en bra ting. Dette er den høyeste oppslutningen som er registrert siden målingene startet i 2007.

EU-motstanden er på vikende front, og blant EUs innbyggere er det færre enn én av ti som mener at medlemskapet har vært dårlig for landet deres.

Vent nå litt... Skal ikke flere land følge i fotsporene til Storbritannia og forlate EU likevel? Lite tyder på det. Tvert om er det i hvert eneste medlemsland et klart flertall som mener at de har tjent på å være med i EU. Denne informasjonen bør den norske nei-siden ta inn over seg.

Det er absurd at vi nordmenn debatterer hvor ille det er å være med i EU, mens de som faktisk bor og lever der støtter opp om EU-samarbeidet.

En sunn Europa-debatt kjennetegnes av at det er rom for nyanser. Selv om EUs innbyggere er for EU, er de fleste også kritiske til det som EU foretar seg. For EU er ikke perfekt, og det er på sin plass å komme med kritikk når EU ikke gjør en god nok jobb. Nyere eksempler på dette er tabbene EU-kommisjonen gjorde da de skulle kjøpe inn vaksine eller da EUs utenrikssjef Josep Borrell dro uforberedt på statsbesøk i Russland slik at hans russiske motpart fikk mulighet til å gjøre EU til latter.

"Selv om EUs innbyggere er for EU, er de fleste også kritiske til det som EU foretar seg."

Annonse

Dessverre er det lite rom for konstruktiv debatt om hvordan EU kan gjøres bedre i det norske ordskiftet. Her peker vi på problemene, men i stedet for å komme med forslag til løsninger konkluderer vi med å si «nei til EU» – som om det løser noe som helst.

Det er lettest å late som at EUs utfordringer ikke angår oss, og leve med livsløgnen om at EØS- og EU-medlemskap er vidt forskjellig.

Men historien om EU-landet Norge ville hatt ganske mange likhetstrekk med historien om EØS-landet Norge. Da et knapt flertall av befolkningen sa nei til medlemskap i 1994, fortsatte Norge å samarbeide nært med Europa. EØS-avtalen ble videreført. Dermed fikk vi ta del i det felleseuropeiske markedet sammen med EU-landene.

Vi nordmenn fikk mulighet til å bo, studere, reise og arbeide fritt i Europa akkurat som svensker, tyskere og spanjoler. Takket være EØS-avtalen fikk vi verdens beste handelsforbindelse med Europa. Den frie bevegelsen av varer, tjenester, mennesker og investeringer har bidratt til økt velstand og arbeidsplasser over hele landet. Ikke lenge etterpå ble landegrensene åpnet da vi ble med i Schengen-samarbeidet. I stedet for å møte på en ny passkontroll mellom hvert EU-land etablerte vi heller en felles yttergrense.

Gjennom hele min levetid har Norge vært tett integrert i Europa. Og selv om Norge ikke er fullverdig medlem av EU, nyter vi i dag de fleste fordelene likevel. Vi får renere drikkevann i springen, gratis helsehjelp i utlandet, fri mobilroaming og tryggere barneleker. Drar vi på utveksling får vi Erasmus-stipend og venner for livet. Mange finner også den store kjærligheten. Siden 1987 er det anslått at over én million «Erasmus-babyer» er født som følge av unge som finner kjærligheten på utveksling i Europa.

Klimagassutslippene stopper ikke på svenskegrensa. Nasjonalstaten står ikke sterkt nok i møtet med multinasjonale selskaper som velger skatteparadis framfor velferdsstaten.

Rekordmange mennesker er på flukt. Nå er vi dessuten inne i en global pandemi. Av disse grunnene er det naturlig og nødvendig for EØS-landet Norge å inngå mer samarbeid med EU.

Og det er helt klart i norske interesser at EU fungerer når vi samarbeider så tett som vi gjør. Norge må bidra til at EU lykkes, i stedet for å være oss selv nok.

Den høye oppslutningen om EØS er et klart tegn på at nordmenn oppfatter avtalen som god for Norge. Da er det lett å omfavne EØS, og samtidig skape et inntrykk av at EU er noe fjernt og ukjent, selv om EU i praksis er ganske likt. Slik har den særnorske idéen om å være glad i EØS vokst fram. På samme tid har danskene og svenskene blitt glad i EU. Det ville trolig også vi nordmenn vært, hvis vi hadde meldt oss inn i 1994.

Neste artikkel

Gratulerer med Småbrukerdagen!