Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Demokrati er mer enn å stemme ved valg

Det er bare et par dager siden mange av oss brukte stemmeretten vår og stemte i stortingsvalget. Dette er den desidert største, og for mange den eneste, påvirkningskraften vi som enkeltmennesker har på demokratiet.

Demokrati: Vi trenger et demokrati som bygges nedenfra og opp, og et demokrati der folk føler tilknytning og deltar i beslutningsprosesser annet enn ved valg, skriver Frankie Rød. Her stemmesedler fra årets stortingsvalg. Foto: Ørn E. Borgen / NTB
Demokrati: Vi trenger et demokrati som bygges nedenfra og opp, og et demokrati der folk føler tilknytning og deltar i beslutningsprosesser annet enn ved valg, skriver Frankie Rød. Her stemmesedler fra årets stortingsvalg. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

I EU har man valg hvert femte år, og til tross for at de ved forrige valg hadde den høyeste valgoppslutningen på 20 år var det bare 50 prosent av de med stemmerett som stemte. Det er ikke bra nok.

Å stemme i valg burde være minimumskravet for å delta i demokratiet, men i dag er det den eneste muligheten mange føler de har til å være med å påvirke. Det burde være flere arenaer der folk kan delta i demokratiet, også utenfor valg.

Jeg tror mange av EU-borgerne føler det ikke nytter å delta i demokratiet, fordi de ikke blir hørt uansett. Det er nok også mange som rett og slett ikke føler de har nok kunnskap om politikken og politikerne til at de føler seg trygge på å stemme.

Det kan være mange grunner til det, men en av dem er at EU løfter demokratiet opp og vekk fra befolkningen. EU er stort og komplisert, og folk flest får ikke med seg hva byråkratene i Brussel driver med, selv om det ofte har stor innvirkning på deres hverdag.

Mange beslutninger blir tatt bak lukkede dører, og det er ofte vanskelig å finne ut hva de forskjellige politikerne egentlig har foreslått og stemt for. Dette fører til et demokrati der kun de ressurssterke stemmer, mens de som blir mest påvirket av politikken ikke orker å sette seg inn i hva de skal stemme, og heller sitter hjemme.

Valgdeltakelse og tillit til demokratiet går også hånd i hånd. I en rapport fra regjeringen oppgir 86 prosent av folk i Norge at de er ganske eller meget fornøyd med det norske demokratiet.

Annonse

I en studie fra Eurostat oppgir kun 36 prosent at de har tillit til demokratiet i EU. Tilliten er spesielt lav i Øst-Europa, der det er lavest valgdeltakelse. Det er skremmende lave tall. Den norske rapporten kunngjorde også at det er en sammenheng mellom å stemme og å ha tillit til demokratiet. Problemene med lav tillit løses best med mer medbestemmelse, mer nærhet til politikerne og et enklere system. Det er nesten umulig å få til i et overnasjonalt organ.

Den samme rapporten sier at tilliten har gått ned med 16 prosent fra 2008 til 2013. Dette kan ha sammenheng med en finanskrise der EU gikk inn med enda mer overstyring, som blant annet sendte tusenvis av mennesker i Hellas ut i enda større fattigdom enn de allerede var i.

Det at folk har lavere tillit til demokratiet i EU enn i Norge er ikke rart. Jo nærmere du føler deg demokratiet, jo mer tillit får du. Jeg tror også tilliten til det norske demokratiet ville vært enda høyere om vi ikke var med i EØS. Med EØS skal politikere vi ikke har valgt, og som ikke kjenner forholdene i Norge, lage politikk som påvirker oss hver dag, på alt fra import til tog. Det er opplagt at dette skaper mistillit.

Siden vi gikk inn i EØS har vi innført over 12.000 direktiver, og jeg tror ikke de fleste kan nevne 20 av dem engang. Men hvor mange direktiver man kan nevne er egentlig ikke så farlig. Det som derimot er bekymringsverdig, er at de fleste ikke vet hvem som er ansvarlige for de forskjellige lovene, og ofte ikke har fått det med seg før lovene er ferdigbehandlet i EU og klare til å tas inn i norsk lov.

Da får man heller ikke drevet politisk påvirkning på samme måte som man kunne om det var mer åpenhet.

Norge er det landet som bruker mest penger på lobbyisme i Brussel. Det er problematisk, fordi det blir penger, ikke folk, som styret. Det er ikke automatisk sånn at interessene til norske selskaper er det samme som interessene til det norske folk.

Men skal folks deltakelse ha noe å si, så må vi styre vår egen politikk, ikke la oss styre fra Brussel. Vi trenger mer demokratisk påvirkning, ikke mindre. Det får vi ikke med EU. Med EU blir beslutningsprosessene lengre vekk, og vanskeligere å forstå. Vi trenger et demokrati som bygges nedenfra og opp, og et demokrati der folk føler tilknytning og deltar i beslutningsprosesser annet enn ved valg.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Landbrukets klimaregning