Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Brexit-avtale dårligere enn EØS

Handelsavtaler må bedømmes ut fra hvor mange handelshindringer de fjerner. Da kommer britenes avtale til kort.

Sinte Britiske bønder frykter å bli skviset av amerikansk billigmat etter Brexit. Foto:AP Photo/Matt Dunham
Sinte Britiske bønder frykter å bli skviset av amerikansk billigmat etter Brexit. Foto:AP Photo/Matt Dunham

Brexit-avtalen er historiens første handelsavtale som reiser nye barrierer mellom partene. Derfor er vår EØS-avtale mye bedre enn britenes handelsavtale.

Å bytte EØS-avtalen med en britisk handelsavtale er en usedvanlig dårlig idé for våre eksportbedrifter. Grunnen er enkel. EØS-avtalen gjør at vi er med i det indre marked, på linje med EU-landene. Et marked der norske bedrifter gjennom EØS konkurrerer på like vilkår, hvor det ikke er restriksjoner på handel, verken for varer eller tjenester.

Eksportmarkedet blir som et hjemmemarked. Fordi veterinærreglene er de samme i Norge som i EU-landene, kan fisken vår passerer grensene på vei til markedet uten heft og kontroll.

Men britene har tatt tilbake kontrollen med lover og regler! De skal ikke lenger implementere EU-direktivene. Ja, det er riktig. Men ifølge avtalen skal de reglene de lager, ikke avvike fra EUs regler og standarder på en måte som gir britiske produkter en konkurransefordel i kampen om kundere. Skjer det, blir det mottiltak.

"Britene skal ikke lenger implementere EU-direktivene. Men britiske regler kan ikke avvike fra EUs regler og standarder."

Tilbudet om null toll på varer og ingen kvotebegrensning, gjelder bare så lenge de holder seg til spillereglene, dvs EU-standardene.

Annonse

Så hva statsminister Boris Johnsen tenker på når han i et intervju sier at de nå kan lage sine egne kjemikalie-bestemmelser og dyrevelferdslover, er ikke godt å vite. Han sier jo så mye rart. Johnson gjorde også et nummer ut av at de kunne fjerne moms på sanitetsartikler. Vel, det stemte de konservative ned for noen år siden, og det har Brussel ikke noe med.

I avtalen forplikter britene seg til å opprettholde dagens høye standard når det gjelder arbeidstaker- og sosiale rettigheter, miljøbestemmelser, klimatiltak og beskatning. De skal «beholde og styrke standardene» på områder som avtalen dekker. Så hvis britene har tenkt å overholde avtalen, er den suvereniteten de har tatt tilbake, høyst begrenset.

En felleskomité som kan fatte bindende avgjørelse i tvistesaker, og en rekke mer tekniske komiteer på de ulike feltene avtalen dekker, skal passe på at avtalen etterleves.

Den største svakheten med avtalen for britene er at den ikke omfatter handel med tjenester. Tjenester utgjør 80 prosent av britisk økonomi, og en stor del av eksporten til det indre marked. Handelsavtaler er dårlig på tjenester. Det henger bl a sammen med at tjenester og fri bevegelse av personer henger ganske tett sammen, og behovet for felles regelverk.

Ute av EU, er det ikke lenger fri bevegelse av arbeidskraft mellom Storbritannia og EU/EØS-landene. De har laget et poengbasert innvandringssystem som setter høye terskler for å komme inn. Aftenposten skrev forleden at hadde dette vært på plass for to år siden, ville Ole Gunnar Solskjær ikke fått arbeidstillatelse til å overta Manchester United. Det blir vanskeligere å få arbeidstillatelse i Storbritannia heretter, både for fotballspillere og andre.

På ett område er avtalen bedre enn EØS: Tollfri og kvotefri markedsadgang for fisk. Det må regjeringen sørge for også gjelder i vår avtale med britene.

I tillegg til dårligere eksportbetingelser, vil en handelsavtale innebære at hver og en av oss mister de rettighetene vi har som «assosierte EU-borgere», til å arbeide, bosette oss og leve våre liv helt eller delvis i våre naboland.

Briter som har slått seg til i Spania, opplevde fra 1. januar at SKY-kanalen forsvant fra tv-skjermene fordi rettighetene til å vise programmene i de indre marked opphørte. En liten smak på hva livet utenfor EU nå byr på av en ny hverdag for britene.

EØS-motstanderne som håpet britene skulle forhandle seg til en avtale som var like god på markedsadgang som EØS-avtalen er, men uten forpliktelser til å spille etter samme regelverk som andre, må bli skuffet. Norge får ikke være med i fotball-EM om vi krever at off-side-regelen ikke skal gjelde for oss, bare alle andre. Slik er det også i handelsavtalenes verden.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Første etappe for dagligvare-regulering