Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bør Polen og Ungarn kastes ut av EU?

Når medlemsland bryter med EUs grunnverdier, må det få konsekvenser.

Problem innad i EU: Ungarns statsminister Viktor Orban. Foto: AP Photo/Darko Vojinovic
Problem innad i EU: Ungarns statsminister Viktor Orban. Foto: AP Photo/Darko Vojinovic

De siste årene har demokratiet i Polen og Ungarn blitt kraftig svekket. Hvert år måler organisasjonen Freedom House tilstanden i verdens demokratier. Både Polen og Ungarn har rast nedover demokrati-indeksen deres.

Aller verst står det til i Ungarn, som ikke lenger kategoriseres som et demokrati, men som et hybridregime. Under korona-pandemien har myndighetene strammet grepet ytterligere. Hvordan kunne dette skje, og hva må til for å snu utviklingen?

I land etter land har autoritære krefter vunnet fram. Mens demokratiske institusjoner bygges ned, samles makten på stadig færre hender – og oftest en sterk mann. Russland har Vladimir Putin og Kina har Xi Jinping. Men det skjer også i vårt eget nabolag: Ungarn ledes av statsminister Victor Orbán og Polen ledes i realiteten av partileder Jaroslaw Kaczynski.

Både Orbán og Kaczynski har fått makten på lovlig vis. Først gjorde partiene deres brakvalg, slik at de endte opp med et solid flertall i parlamentet. Flertallet var stort nok til at de kunne endre loven på egenhånd, slik at de kunne innføre nye valgregler som favoriserer egne partier.

Begge har strammet grepet ytterligere ved å svekke domstolenes uavhengighet, ta kontroll over uavhengige mediehus, og endre pensumet som elevene lærer på skolen. Summen av dette er at domstolene, mediehusene og utdanningssystemet er på lag med regjeringen, noe som er et klart brudd med prinsippet om maktfordeling.

Det som skjer i Polen og Ungarn setter EU-samarbeidet på prøve. For det første bryter det med EUs grunnverdier om demokrati og rettsstat. For det andre svekkes EUs troverdighet når unionen fremmer demokrati og menneskerettigheter i internasjonale fora, men ikke klarer å følge opp egne ord på hjemmebane. For det tredje kan det oppstå en smitteeffekt i andre EU-land, og for det fjerde utfordres det felleseuropeiske rettssystemet.

EUs lovgivning skal tolkes likt av alle de nasjonale domstolene. Men hvordan skal resten av domstolene forholde seg til polske domstoler som ikke lenger er uavhengige?

"Hvordan skal resten av domstolene forholde seg til polske domstoler som ikke lenger er uavhengige?"

Annonse

For å bli medlem av EU stilles det strenge krav knyttet til demokrati og rettsstat. Det er urovekkende at Ungarn trolig ikke ville oppfylt kriteriene for å bli medlem av EU i dag. Så hva har EU gjort når Ungarn så åpenbart bryter med vilkårene for medlemskap?

EU-traktatene åpner ikke opp for at land kan kastes ut av EU, men EU kan innføre sanksjoner, og i ytterste konsekvens frata et land stemmeretten. Det har vist seg å være vanskelig, siden det kreves enstemmighet blant medlemslandene. Dermed kan Polen blokere sanksjoner mot Ungarn, og Ungarn blokere sanksjoner mot Polen.

Likevel er det flere grep EUs institusjoner har tatt. EU-parlamentet har kritisert svekkelsen av de polske domstolene og erklært hele EU som en frihetssone for skeive (som et stikk til de polske kommunene som har erklært seg som LBHT-frie soner). Under budsjettforhandlingene i fjor ble EUs statsledere enige om å innføre en rettsstatsmekanisme som stiller krav til utbetaling av EU-midler.

Dette kan kutte de økonomiske overføringene til Polen og Ungarn, som er blant de største mottakerne av EU-midler.

For en måned siden klaget EU-kommisjonen Polen inn for EUs øverste domstol for brudd med EU-retten.

Den treige reaksjonen til EU er et godt eksempel på hvorfor vi må styrke det europeiske samarbeidet. Når nasjonale regjeringer bryter med EUs grunnverdier er det innbyggerne, og særlig minoriteter, i landene som får svi. Derfor må EU ta i bruk mer effektive verktøy slik at nedbyggingen av demokratiet kan stoppes og reverseres.

Det kan være fristende å si at Polen og Ungarn må kastes ut av EU, men vil det løse noen av problemene? Uten EU-medlemskap vi Orbán og Kaczynski få enda friere tøyler, og det vil ikke lenger være mulig for EU å bremse nedbyggingen av demokratiet. EU satte for eksempel ned foten da Kaczynski ville gjeninnføre dødsstraff i Polen.

Det vil dessuten være et stort feiltrinn å straffe alle innbyggerne i Polen og Ungarn for politikken de nasjonale regjeringene fører. Oppslutningen til EU er høy, men innbyggerne kan miste tilliten til EU dersom ikke EU stiller opp for dem.

Akkurat nå pågår det en verdikamp i Europa. Europeisk Ungdom mener at EU må gjøre mer for å snu den autoritære utviklingen som pågår i flere av medlemslandene. Derfor har vi det siste året rettet søkelyset på demokratiet i Europa, vedtatt et nytt politisk program og skrevet en rapport om hvordan grunnleggende rettigheter er under press i flere medlemsland.

EU-samarbeidet handler om å fremme fred, frihet, demokrati og solidaritet. Nå blir samarbeidet satt på prøve. Da må vi stå sammen, ikke vende hverandre ryggen. Løsningen er ikke å kaste Polen og Ungarn ut av EU, men å stille strengere krav til landene innenfor det europeiske samarbeidet.

Neste artikkel

Overskuddet i kommunene