Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Arktis og EU

Arktis er en fascinerende region, med sin spektakulære natur og mangfoldige befolkning. Regionen er også særlig utsatt for global oppvarming og vitner en økende interesse i områdets ressurser og transportveier, samt en økning i militær aktivitet.

Klimaendringer: Fremfor alt er klimaendringene den mest omfattende trusselen Arktis står overfor, skriver Nicolas de La Grandville. Her en isbryter ved Svalbard. Foto: Mostphotos
Klimaendringer: Fremfor alt er klimaendringene den mest omfattende trusselen Arktis står overfor, skriver Nicolas de La Grandville. Her en isbryter ved Svalbard. Foto: Mostphotos

Den Europeiske Union har nettopp lansert en ny strategi for et fredelig, bærekraftig og velstående Arktis. Som ny EU-ambassadør til Norge, er jeg spesielt oppmerksom på denne strategisk viktige regionen, med tanke på klimaendringene i Arktis og dens geo-strategiske betydning. Regionen er et viktig samarbeidsområde mellom EU og Norge, spesielt med tanke på at den er en stor del av Norge og norsk kultur.

Fremfor alt er klimaendringene den mest omfattende trusselen Arktis står overfor. Disse har nådd et kritisk punkt, og regionen varmes nå opp tre ganger raskere enn resten av planeten. Snø og is smelter. Dette blottlegger en mørkere jordoverflate, som igjen øker mengden solenergi som absorberes. Dette fører igjen til mer tap av havis, breer og tining av permafrost.

Disse alvorlige konsekvensene, forverret av miljøforringelse, strekker seg til hele planeten og påvirker både naturen og oss mennesker på flere måter.

Vi må gjøre noe med klimaendringer i Arktis. EUs miljøfotavtrykk her er fortsatt for høyt. Likevel er vi glade for å ha oppnådd 31 prosent kutt i totalutslipp av klimagasser i fjor, sammenlignet med 1990. EUs overordnede mål er at olje, kull og gass kan forbli i bakken, inkludert i de arktiske områder. Vi anerkjenner vår innvirkning på regionen og er klare til å ta ansvar og fremskynde den grønne omstillingen.

I tillegg til klimaendringer har Arktis utfordringer knyttet til sikkerhet og konkurranse om ressurser. Med smeltende is blir tilgangen til olje, gass og mineraler lettere. Det fører til en økt interesse og mer engasjement fra ulike internasjonale aktører.

Strategisk konkurranse som man ser andre steder i verden, er nå også til stede i det arktiske landskapet. Med økende konkurranse om ressurser og innflytelse er det viktigere enn noen gang at internasjonalt samarbeid forblir normen i nordområdene. Vi kan ikke løse disse problemene alene. EU vil derfor utvide sitt samarbeid med sine partnere, da særlig Norge og andre relevante aktører.

Vi må ikke undervurdere de alvorlige konsekvensene som står på spill når Arktis blir en arena for geopolitisk konkurranse. EU vil derfor bidra til å opprettholde en trygg og stabil arktisk region. På bakgrunn av dette, vil vi nå i større grad ta opp arktiske saker eksternt, intensivere det regionale samarbeidet og overvåke nye sikkerhetsutfordringer for å ligge i forkant av disse.

Den eneste veien å gå sammen fremover er fredelig samarbeid. Noen detaljer er på plass: vår nye arktiske strategi vil fremme vitenskap, forskning og innovasjon til fordel for regionen. EUs Arktis-relaterte midler gis gjennom flere av våre programmer og initiativer for å støtte en nyskapende grønn omstilling.

For eksempel er over 200 millioner euro allerede brukt på arktisk forskning innenfor forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020, og vi vil fortsette å støtte arktisk vitenskap også i det neste Horisont Europa programmet. I disse programmene er Norge en viktig og aktiv samarbeidspartner.

Innovative teknologier, som satellitter, big data, kunstig intelligens og avansert modellering vil kunne transformere den arktiske økonomien, og vi tror at dette er grunnleggende for et motstandsdyktig og velstående arktisk samfunn. Dette kan i midlertidig kun gjøres sammen med menneskene som bor der; veien videre krever en inkluderende dialog, fokus på mangfold og deltakelse i beslutningstaking.

Mangfold er vår styrke, og vi vil utvide vår arktiske rolle for å inkludere alles stemmer. EU er spesielt oppmerksom på urbefolkningen, som har unik kunnskap om området og opplever dets klimaendringer. Arktisk interesseforum og urfolksdialogen er nå en integrert del av vår arktiske strategi, hvor vi også er i jevnlig kontakt med Samerådet.

Alle de arktiske områdene deler en rekke fellestrekk som lav befolkningstetthet, store geografiske områder, lite økonomisk mangfold, rikelige naturressurser og stor påkjenning fra klimaendringer. Vi har mye arbeid foran oss, men vi er motiverte til å møte utfordringene i regionen og å investere i fremtiden. EU vil ta på seg det delte ansvaret for å arbeide for en trygg, bærekraftig, velstående og fredelig arktisk region, noe som er i Norge, og hele verdens interesse.

EU har en viktig rolle å spille for å støtte et vellykket arktisk samarbeid, samt bidra til å møte de utfordringene som regionen nå står overfor. Jeg ser fram til godt, fremtidig samarbeid med Norge.

Neste artikkel

Syv av ti bønder frykter klimaendringer vil gi skade på avlinger og landbruksareal