Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

WWF og TV-aksjonen

WWF tar fullstendig avstand fra voldsbruk for å beskytte truede dyrearter og natur.

Om det så var bare én eneste elefant igjen i verden, hadde det aldri kunnet rettferdiggjort tortur, drap og fordriving av mennesker. Foto:  Jacques Jacobsz / Mostphotos
Om det så var bare én eneste elefant igjen i verden, hadde det aldri kunnet rettferdiggjort tortur, drap og fordriving av mennesker. Foto: Jacques Jacobsz / Mostphotos

I et innlegg i Nationen går Cecilie Sørli fra Bonde- og Småbrukarlaget til angrep på tildelingen av årets TV-aksjon til WWF. Hun trekker frem internasjonale, WWF-støttede prosjekter hvor vold og trusler skal ha vært begått mot lokalbefolkning av viltvoktere. WWF tar sterk avstand fra det som rapporteres.

For WWF skal naturvern alltid være til fordel for både natur og mennesker, og i tråd med menneskerettighetene. Sørli og andre kan derfor være trygg på at ikke en krone fra årets TV-aksjon vil bli brukt i prosjekter der menneskerettigheter ikke sikres.

Enkelte av påstandene Sørli viser til ble fremmet i en artikkelserie på nettstedet Buzzfeed i fjor. Påstandene om vold og drap begått mot lokalbefolkningen er rystende. Stemmer anklagene, er det overgrep som ikke hører hjemme noe sted i naturvernarbeid. Ingen WWF-ansatte har vært involvert i de påståtte overgrepene, men viltvoktere ansatt av lokale myndigheter som WWF samarbeider med i en håndfull land.

Ingen penger fra WWF i Norge, eller fra norske støttespillere, har gått til disse prosjektene. WWF International har satt i gang en uavhengig granskning, ledet av FNs tidligere høykommissær for menneskerettigheter, Navi Pillay. En rapport er ventet når granskningen er over.

Annonse

Granskingsrapporten vil sørge for at alle fakta kommer frem, slik at vi kan lære av feil og gjøre de nødvendige endringene.

WWF i Norge har spilt en viktig rolle i arbeidet med å få på plass retningslinjer for hele WWF-nettverket for å sikre at alle naturvernsprosjekter ivaretar menneskerettighetene. 

Etter at påstandene om vold og overgrep ble kjent, har WWF-nettverket tatt ytterligere grep: De etiske retningslinjene har blitt styrket, og vi ruller  nå ut nye mekanismer for å sikre at samtlige prosjekter møter disse kravene. Det vil selvsagt også gjelde prosjektene i de fire asiatiske landene som mottar penger fra årets TV-aksjon, hvor vi skal gi 900.000 mennesker et bedre liv med mindre plastforsøpling.

WWF er dypt uenig med Sørlis påstand om at “WWF har en misoppfatning om naturen: Nemlig at natur er best uten mennesker og deres husdyr”.

I mer enn 20 år har WWF i Norges tilnærming vært å samarbeide med lokalbefolkningen i utviklingsland, som eksempelvis i Namibia, hvor lokalbefolkningen med støtte fra WWF har fått rettigheter til å forvalte dyrelivet på sine landområder. Lokalbefolkningen tjener på de ville dyrene gjennom fototurisme og bærekraftig jakt. Inntektene brukes på å organisere beskyttelse av de truede dyreartene og annet som lokalsamfunnet trenger, som , bygninger og infrastruktur. Prosjektet har både ført til bedre levekår for lokalbefolkningen, og sunnere bestander av ville dyr.

La meg slå en ting fast: Mennesker er en del av naturen. Alt naturvern må ivareta de grunnleggende behovene til menneskene som rammes, enten det dreier seg om urbefolkning, bønder eller annen lokalbefolkning. Dette prinsippet skal gjennomsyre alt WWF gjør, fordi det er riktig, men også fordi det gir bedre resultater. Når mennesker stilles opp mot natur og dyr, er begge dømt til å tape i lengden.

Å balansere hensynet til mennesker, natur og dyr kommer ikke til å bli lettere i fremtiden når vi vet at vi stadig mister mer natur, natur som er selve livsgrunnlaget vårt.  Men Sørli har helt rett i en ting: Om det så var bare én eneste elefant igjen i verden, hadde det aldri kunnet rettferdiggjort tortur, drap og fordriving av mennesker.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Hvilke skader gjør vindkraftverk på fuglelivet?