Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

WWF og rovdyrene

Det de lokale rovviltnemndene som har best oversikt over hvilke problemer rovdyrene påfører beitenæringer og lokalsamfunn.

Generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix
Generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

I Nationen tirsdag 19. februar har Bård Vegar Solhjell, generalsekretær WWF, et innlegg med overskriften “Folk flest vil ha rovdyr”, og foreslår å legge ned rovviltnemndene. Og begrunner det med at nemndene ikke reflekterer de politiske holdningene og synspunktene til den norske befolkningen.

Solhjell er tydeligvis av den oppfatning at de som får føle de negative sidene ved dagens rovviltforvaltning ikke skal få ha et ord med i laget når det gjelder å ta ut noen dyr av ei altfor stor ulvestamme. Det synes som om det for ham er det de store rovdyrene som må prioriteres. Dyr som ikke har noen annen misjon enn å etterlate seg død og fordervelse alle steder de dukker opp. At de dyrene som skaffer oss den reneste og beste maten rives ihjel av disse rovdyrene bekymrer ham tydeligvis ikke.

En kan lure på disse forskjellige rovdyrverneorganisasjonene som aldri får nok av store rovdyr, når en vet at med økende rovdyrbestander øker også problemene for dem som er avhengige av disse utmarksressursene til sitt næringsgruunlag, i tillegg til de forferdelige lidelser de påfører våre hjorteviltstammer og andre fredede dyr i våre utmarker.

Annonse

Og i likhet med andre av sine likesinnede er det stadige omkvedet at dette er utryddingstruede dyr. Sannheten er at disse rovdyrene han sikter til representerer noen av verdens mest tallrike rovdyr.

Solhjell henviser til våre forpliktelser i henhold til både nasjonalt lovverk og internasjonale avtaler. Men jeg kan ikke tenke meg at det finnes hverken nasjonale eller internasjonale avtaler eller konvensjoner som kan pålegge Norge å ha store forekomster av store rovdyr som truer utnyttelsen av våre viktigste utmarksnæringer.

Og synes Solhjell det er i orden med alle disse forferdelige massakrene vi har vært vitne til gjennom mange år, og spesielt nå de to siste årene hvor enslige ulver har etterlatt seg store mengder sauelik? Dette er det de lokale rovviltnemndene som har best oversikt over, og vil prøve å forhindre noe av. Derfor er det disse som må bli hørt når det settes kvoter over hvor mye ulv som bør skytes, og ikke urbane byråkrater som sitter på sine kontorer i hovedstaden og bivåner det hele på avstand, og som ikke har noe forhold til dem som bidrar med å skaffe dem mat på bordet.

Hvis WWF, Naturvernforbundet, NOAH og lignende rovdyrverneorganisasjoner skulle få bestemme kom det ikke til å bli skutt et eneste rovdyr her i landet, og våre utmarker vile bli seende ut som ei stor slagmark, inntil rovdyrene får rensket den for alt annet liv.

Neste artikkel

Trugsmål mot ulvejeger er uakseptabelt