Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Virke håndplukker fakta om kjedenes egne merkevarer

Det er enten ekstremt slapt, eller ekstremt uredelig.

Vi i SV er opptatt av å sikre norske forbrukere tilgang til et mangfold av varer til riktige priser, skriver Torgeir Knag Fylkesnes. Foto: Vidar Ruud / NTB
Vi i SV er opptatt av å sikre norske forbrukere tilgang til et mangfold av varer til riktige priser, skriver Torgeir Knag Fylkesnes. Foto: Vidar Ruud / NTB

Direktør for Virke dagligvare, Ingvill Størksen, anklager meg for å ikke basere meg på kunnskap når jeg er bekymret over den ekstreme maktkonsentrasjonen blant dagligvarekjedene i Norge.

Hovedargumentet til Størksen er at jeg bruker feil tall om kjedenes egne merkevarer (EMV). Størksen viser til en undersøkelse utført av Menon Economics om EMV-andelen i Norge som angivelig viser 17,3 prosent - lavere en tilsvarende tall for Sverige, Danmark og Sveits.

Disse tallene er basert på en grov underrapportering, som Størksen hadde minnet leserne om hvis hun virkelig var interessert i kunnskapsbasert debatt.

Flere store kategorier, som frukt, grønt, fersk fisk og ferskt kjøtt er ikke med i tallgrunnlaget. Når vi vet at rundt 80 prosent av ferskt kjøtt er EMV, og at det knapt finnes uavhengige merkevarer igjen i frukt og grønt, da sier det seg selv at den reelle EMV-andelen er langt høyere enn det Virke later som.

Hvis man skal sammenligne land må man bruke europeiske tall som faktisk gjør den sammenligningen. De viser en volumandel på 34,3 prosent - høyere enn tilsvarende tall for eksempel Sverige og Finland.

Annonse

Å sammenligne med andre land er uansett en logisk kortslutning. EMV vokser overalt og skaper problemer også i andre land. Det rettferdiggjør ikke utviklingen i Norge. Vi i SV er opptatt av å sikre norske forbrukere tilgang til et mangfold av varer til riktige priser.

Det er ingen tvil om at EMV blir mer og mer dominerende i Norge. Ifølge Nielsen analyse stod EMV for 69 prosent av verdiveksten i dagligvaresektoren i 2019 – men det nevner heller ikke Størksen.

Størksen finner også frem den klassiske myten om at egne merkevarer er det samme som billigprodukter. Det er en falsk historiefortelling hvor de mektige kjedene kynisk skyver fattige familier foran seg. Størksen vet like godt som meg at EMV er langt i fra bare Eldorado og First Price.

Som Menon Economics også skriver: «Mens EMV historisk har vært lavpris-produkter, begynner detaljistene i økende grad å introdusere høykvalitets-EMV.»

Denne utviklingen har allerede kommet langt i Norge. At det absolutt største flertallet av EMV ikke er Eldorado eller First Price, som er go-to eksemplene til kjedene, er helt sikkert. EMV finnes i helt vanlige produktkategorier i tillegg til segmenter som økologisk og luksus.

Størksen og Virke dagligvare er tydeligvis ikke interessert i en kunnskapsbasert debatt. De er interessert i å fortelle den historien som passer deres interesser – nemlig interessene til de mektige kjedene de representerer. Derfor fortsetter de å forsvare økt maktkonsentrasjon blant kjedene og plukker den informasjonen som passer deres narrativ, uten å fortelle hele bildet.

De bidrar til å legitimere en konkurransesituasjon hvor kjedene har totalkontroll på innkjøpsprisene, prispåslagene de gir og utsalgsprisen i butikk. Slik kan de legge kunstig høye prispåslag på produkter fra frie norske leverandører, for å underprise sine egne varer. Forbrukerne tvinges til å betale mer enn de egentlig skulle ha gjort for helt vanlige varer, men eierne av kjedene blir stadig rikere.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Nå blir det for første gang på over 30 år rom for en reell debatt om EØS