Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vindmøller – i vinden!

Vindmøllene må jo stå et sted, og på vårt område betyr det i hovedsak i skogen og hos en skogeier.

Gunnar Gundersen, næringspolitisk direktør i Glommen Skog.  Foto: Siri Juell Rasmussen
Gunnar Gundersen, næringspolitisk direktør i Glommen Skog. Foto: Siri Juell Rasmussen

Vindmøller er – bokstavelig talt – i vinden. For eller mot innleggene fyller debattsidene og konflikten går langs kjente linjer mellom vern og bruk av natur.

Vindmøller forbindes ikke lenger bare med «grønn og forurensningsfri energi». De knyttes også til støy og visuell synlighet/forurensning over store områder, nedbygging av natur og påvirkning av rovfugl og insekter.

Det er naturlig at motsetningene kommer fram etter hvert som vindmøller bygges ut, folk får dem i sitt nærområde og gjør sine egne erfaringer. Dette er et godt tema for lokal debatt.

I Glommens områder er det bygget ut noen anlegg, andre er i ferd med å bygges ut eller planlegges og atter andre er bare på kartet som «interessante» for utbygging. Vindmøllene må jo stå et sted og på vårt område betyr det i hovedsak i skogen og hos en skogeier. Glommen blir derfor kontaktet av andelseiere som enten er, kan bli berørt eller som har en generell interesse for problematikken. Meningene og holdningene hos våre andelseiere spriker i alle retninger på samme måte som de gjør i opinionen.

Annonse

Vindmøllene blir stadig større og infrastruktur og utbygging berører store arealer. Raskiftet på grensen mellom Åmot og Trysil består, som eksempel, av 31 turbiner/møller over et område på 27.000 da og ligger høyt – 770-809 moh. Investeringene i infrastruktur som veger er massiv innenfor området, støy er merkbart over store områder og visuelt kan man ikke unngå at vindmøller som rager 200 meter eller mer til værs er godt synlige over enda større områder.

En utbygging av vindkraft vil gi inntekter til grunneiere som får dem på sin eiendom. Det er imidlertid langt flere som berøres. Vindmøller egner seg derfor godt for debatt i lokalpolitikken. De skaper engasjement. Her må fordeler og ulemper veies opp mot hverandre. Den aktivitet og de skatteinntekter som et slikt anlegg genererer til lokalsamfunnet må kompensere de ulemper anlegget medfører.

Det er ikke naturlig for Glommen å ta stilling for eller mot vindmøller. Vi mener natur skal forvaltes og at ressursene må kunne brukes innenfor bærekraftige rammer.

Vi rådgir imidlertid andelseiere slik at deres rettigheter og interesser ivaretas enten man er for eller mot en utbygging. Avtaler må være i orden. Like viktig som de løpende avtaler mens vindmøllene står, er avtaler og garantier for hva som skjer om anlegget skal tas ned eller går konkurs.

Når inngrepene er så store som med vindkraft må inntektspotensialet veies opp mot at arealene mister mye av sine andre utmarkskvaliteter.

Det ligger store utfordringer for potensielle utbyggere i dette. De vil måtte bli bevisste hvordan de skal kompensere ulempene om de skal kunne oppfattes som positive utviklere av lokalsamfunnet og få positive vedtak i kommunestyrene!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Feil fra NMBU om Eat-Lancet og norsk landbruk