Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vindkraft-profitt og eksport av vannkraft

Hvorfor er det ikke samme interesse for vannkraft som det er for vindkraft?

For vindkraft ligger Norges natur klar for utbygging med solide subsidier og utsikter til mye og rask profitt, skriver innsenderen. Foto: Lars Bilit Hagen
For vindkraft ligger Norges natur klar for utbygging med solide subsidier og utsikter til mye og rask profitt, skriver innsenderen. Foto: Lars Bilit Hagen

Klima og elektrifisering av Norge fremheves som viktige argumenter for vindkraftutbygging. Men eksporten av strøm basert på vannkraft er flere ganger høyere på årsbasis enn den totale vindkraftproduksjonen. Stopper en vannkraft-eksporten har en mer enn nok kraft!

FN har igjen advart mot ødeleggelser av naturmangfoldet. En kan spørre seg hvorfor det ikke er samme interessen for oppgradering og utbygging av vannkraft som det er for vindkraft?

BKK har utredet muligheter for vindkraft i Masfjorden og i fjellene mellom Høyanger og Sunnfjord. Konserndirektøren i BKK produksjon svarer slik på spørsmål fra Teknisk Ukeblad om BKK vil respektere vedtak i eierkommunene som ikke vil ha vindkraft; Vi lytter selvsagt til våre eierkommuner. Samtidig er dette en nasjonal prosess der utgangspunktet er klimautfordringene og et stort behov for mer fornybar kraft. I et annet intervju sier nå kommunikasjonssjefen i BKK akkurat det samme som ovennevnte.

NHO mener nordmenn må tåle noen naturinngrep for å løse klimakrisen. Vi kan ikke la lokale hensyn stanse forpliktelsene vi har globalt, sier administrerende direktør Almlid i NHO til NRK.

Direktør i Hydro, Arvid Moss, mener i E24 at Norge trenger landbasert vindkraft for å sikre lav strømpris, grønn industri og norske klimamål.

Felles for alle disse uttalelsene er at vi må løse klimakrisen og produsere mer fornybar kraft, særlig vindkraft. Det begynner mer å ligne på en jakt etter subsidier.

Annonse

Det eksporteres jevnt og trutt vannkraft til EU. Og netto eksport for året 2017 var 20,22 TWh. For 2018 14,62 TWh. Og fra 1. januar til 31. august 2020 10,91 TWh. Pr. juni 2019 er det 42 vindkraftverk i Norge med over 850 turbiner med en årlig produksjon på 5,4 TWh.

Det eksporteres altså flere ganger mer strøm basert på vannkraft enn det hele vindkraftindustrien produserer. Disse dataene viser at vindkraften er fullstendig unødvendig! Stopp krafteksporten så har vi mer enn nok kraft. Det er et gedigent paradoks at vannkraftlandet Norge som er det landet som har mest ren energi, skal bygge ut vindkraft.

Hele vindkraftutbyggingen er et investeringsobjekt basert på profitt og kamuflert under store klima- og miljøeffekter. Norge åpnes for vindkraft, og de som skal redde miljøet, er de første til å ødelegge det.

FN har igjen advart mot ødeleggelser av naturmangfold og oppstykking av arealer. Bare på det grunnlag burde vindkraftutbyggingen vært stoppet for lengst.

Eksport av vannkraft nevnes svært sjelden. Da er det mer salgbart og bekvemt å kamuflere eksport av vannkraft under klima- og elektrifiseringsargumenter. Eksport av vannkraft er grunn til problemene og den ødeleggende vindkraftutbygging.

En kan spørre seg hvorfor det ikke er samme interesse for oppgradering og utbygging av vannkraft som det er for vindkraft? For vindkraft ligger Norges natur klar for utbygging med solide subsidier og utsikter til mye og rask profitt. Men for norsk vannkraft er det viktigste hinderet for reinvesteringer innretningen på grunnrenteskatten.

Fra distriktenes side undres en over paradokset ved at myndighetene på den ene siden i klare ordelag ønsker mer fornybar kraft samtidig som de samme myndighetene forvalter et skattesystem som ikke bygger opp under dette ønsket. Nå håper en tiden er kommet for å bedre på dette!

Vi kan være på vei mot 1000 vindturbiner med rasering av natur og ustabil kraft, og en gruppe utenlandske eiere med etableringer i skatteparadis.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Utslippskostnad på rett sted