Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vindkraft og kabler er viktige klimatiltak

Hogne Hongset etterlyser bevis på at økt eksport av fornybar energi til Europa er et viktig klimatiltak.

Vindkraft: Norge kan bidra til utfasing av fossilkraft. Foto: Siri Juell Rasmussen
Vindkraft: Norge kan bidra til utfasing av fossilkraft. Foto: Siri Juell Rasmussen

For de fleste av oss er det logisk at om du kan tilby mer av en ren og rimelig vare i et marked, vil det fortrenge en dyrere og mer skitten vare. Det er akkurat det som skjer i Europa nå: I første halvår falt produksjonen av kullkraft med 19 prosent, og halvparten ble erstattet av fornybar energi.

Annonse

Årsaken til kullkollapsen er at EUs klimakvotesystem omsider har begynt å virke. Kvoter trekkes ut av markedet, utslippsprisen går opp og fornybar energi blir mer lønnsom enn fossilkraft. Norge kan bidra til at denne omstillingen går enda raskere. Vi har stor vannkraftproduksjon. Vi har Europas beste vindressurser. Og vi er i ferd med å bygge kraftkabler både til Tyskland og England.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har beregnet at produksjon av 10 TWh norsk vindkraft ekstra i 2025 vil redusere europeiske klimagassutslipp med rundt fem millioner tonn CO2 årlig. Det tilsvarer utslippene fra hele den norske privatbilparken. Professor Kristoffer Rypdal ved Universitetet i Tromsø skrev nylig i VG at "Det er ingen tvil om at vindkraft reduserer CO2-utslipp".

Professor Torjus Bolkesjø ved NMBU peker på behovet for både vindkraft og flere kraftkabler for å løse klimaproblemene. Energiforskningsmiljøet ved NTNU viser hvordan samspillet mellom vind, vann og kabler kan hjelpe Europa med å fase ut fossil energi. Vi kan liste opp flere. Det vil neppe overbevise Hogne Hongset. Men bør gi trygghet for dem som styrer norsk energi- og klimapolitikk.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Krav om uavhengig gransking av vindkraftprosjekt