Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vindkraft gir kraft til ny industri

Kraftbransjens påstand om at det er behov for mer fornybar energi i Norge er oppdiktet, ifølge Motvind. Men behovet er reelt, og bransjen ønsker å bygge ut mer produksjonskapasitet selv om dette vil føre til lavere strømpriser.

Trengs: For å møte veksten i strømforbruket må Norge satse på vindkraft, både til lands og til havs, i tillegg til energieffektivisering og utbygging av annen fornybar energi, skriver innsenderne. Foto: Mostphotos
Trengs: For å møte veksten i strømforbruket må Norge satse på vindkraft, både til lands og til havs, i tillegg til energieffektivisering og utbygging av annen fornybar energi, skriver innsenderne. Foto: Mostphotos

Mer fornybar strømproduksjonskapasitet vil legge press på strømprisene, og det vil derfor være svært dårlig butikk å bygge ut kraftproduksjon hvis det ikke er bruk for den.

Det er bred enighet om at Norge trenger mer kraft i årene som kommer. Bakgrunnen er at omtrent halvparten av energien som brukes i Norge kommer fra fossile brennstoffer som bensin og diesel, og fra bruken av gass på oljeplattformer.

Fornybarandelen i det norske energiforbruket må økes til 80 prosent innen 2030 dersom vi skal klare å nå klimamålene våre. I tillegg trenger vi ren og rimelig kraft til etablering av nye og grønne industrier, noe som er avgjørende når Norges økonomi skal gjennom det grønne skiftet.

Bare i løpet av de neste fem årene vil strømforbruket vårt trolig stige med 14 prosent (19 TWh), ifølge Statnetts kortsiktige markedsanalyse 2021-2026, som ble publisert i desember. Innen 2040, vil strømforbruket øke ytterligere, trolig med mellom 26-45 prosent (36-62 TWh), anslo NVE i høst i sin langsiktige kraftmarkedsanalyse.

For å møte veksten i strømforbruket må Norge satse på vindkraft, både til lands og til havs, i tillegg til energieffektivisering og utbygging av annen fornybar energi. Dette er den eneste måten vi kan unngå at forbruksøkningen vil gjøre oss mer avhengige av å importere strøm i tørre år.

Industrien er tydelig på at den trenger vindkraft på land for å beholde sin konkurransekraft. I E24 den 31. januar skrev konserndirektør i Hydro, Arvid Moss, at "landbasert vind vil være avgjørende for å sikre nok kraft fram mot 2030".

Annonse

I Helgelendingen den 26. november skrev energisjefen i Alcoa, Ole Løfsnæs, at "å tro at industriens konkurransekraft forblir sterk uten mer landbasert vindkraft fremstår for oss som helt virkelighetsfjernt".

Hvorfor er industrien så tydelig på dette? Den ser det økte kraftbehovet i samfunnet, og den vet at vindkraft på land er den energiproduksjonsformen som er billigst å bygge ut. Ordningen med elsertifikater ble avskaffet i 2021 og nye prosjekter på land kan nå bygges uten subsidier.

Se til Nord-Sverige, hvor det er bygget mye vindkraft. I Skellefteå er batterifabrikken Northvolt etablert, og den ligger an til å bli en av Sveriges største arbeidsplasser. I den fraflyttingstruede byen Boden etableres det nå et stålverk. Med det kommer også ytterligere vekst og tilflytting. Det bygges hotell, skoler og barnehager.

Dette kan vi også få til i Norge, men da må vi satse på den vindkraft som utløser industrietableringene.

Betyr dette at vi i Norwea og Energi Norge er for alle vindkraftprosjekter? Nei, vi har ikke et prinsipielt standpunkt til vindkraft, som for eksempel Motvind eller partiet Rødt har. De vil ikke engang la kommunene vurdere om de ulike prosjektene er gode eller dårlige.

Vi mener at hvert enkelt vindkraftprosjekt må vurderes og at de beste prosjektene skal få konsesjon, forutsatt at lokalsamfunnet vindparken skal etableres i ønsker den velkommen. Vurderingen må skje gjennom en god dialog med vertskommunene, slik at de får påvirke utformingene av parkene.

Det må ligge et solid kunnskapsgrunnlag på bordet, slik at utbyggingene tar hensyn til naturen. I tillegg må vindkraften beskattes slik at kommunene får en større andel av skatteinntektene fra vindkraften.

Bygger vi vindkraft på denne måten, vil det legge et godt grunnlag for industriutvikling og bedre økonomi i mange kommuner.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Angrep er beste forsvar