Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vindkraft eller vannkraft?

Med kraftkabler til/fra England og til/fra Tyskland, blir vindkraft noe vi kan importere.

Vindkraft: Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix
Vindkraft: Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Telemarkingen Jon Ingebretsen skriver mange avisinnlegg om natur, og kaller seg naturrettleiar. Innlegget datert 3. november handlet mest om rammeplanen for vindkraft, som nå er skrotet.

Den var et forsøk på styre vindkraftutbyggingen bort fra områder der det ville bli mange konflikter; men så viste det seg at konflikter mellom vindkraft og naturvern er uunngåelige.

Annonse

Når Ingebretsen skriver at vindmølleparker er industrielle arealer i sårbar natur, så kan det oppfattes som uttrykk for generelt negativ holdning til industri. Hva ville Telemark vært nå, uten den kraft- og industriutbyggingen som ble satt i gang der tidlig i forrige århundre?

Ser Ingebretsen Telemark og hele landet for seg som «etterindustrielle» samfunn om et tiår eller to, så det ikke blir nødvendig å satse på utslippsfri energi, når den «fossile» energien må fases ut av hensyn til klimaet?

Er også han – som mange andre – en slags nasjonalist, som ikke erkjenner at Sør-Norge og de andre landene omkring Nordsjøen – med de store sjøkablene som legges nå – blir deler av stort fellesmarked for elektrisk energi? Da må Sør-Norge fungere som «grønt batteri», for å jevne ut ujevn vindkraft i de andre landene.

Norge er vannkraftland. Norsk vannkraft blir viktig også for andre land ved Nordsjøen, når de får behov for utjevning av stor og ujevn produksjon av vindkraft.

Med store kraftkabler også til/fra England og direkte til/fra Tyskland, blir vindkraft noe vi kan importere, hvis vi ikke ønsker slik kraftproduksjon her.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Forbud på myrgrunn