Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Villaksens år – også for laksen i Klarälven

Regjeringen vil ta vare på villaksen. Det gjelder også Klarälvlaksen.

Lakseelv: Klarälven, Värmland. Foto: Olof Senestam / Wikimedia
Lakseelv: Klarälven, Värmland. Foto: Olof Senestam / Wikimedia

Ordførerne i Trysil og Engerdal spør i Nationen den 30. oktober hva jeg gjør for å bevare og gjeninnføre Klarälvlaksen.

Jeg fikk nylig et liknende spørsmål i Stortinget. I mitt svar gjorde jeg det klart at jeg ønsker å fortsette samarbeidet med Sverige om Klarälvlaksen. Jeg har tidligere i år tatt initiativ til en dialog med svenske myndigheter, og det er etablert kontakt med det svenske Miljødepartementet. Norske myndigheter har ikke gitt opp håpet om at situasjonen kan forbedres for denne viktige laksebestanden, som lever hele sitt liv i ferskvann.

Annonse

I 2011 ble det startet et norsk-svensk samarbeidsprosjekt der formålet var å reetablere Klarälvlaksen i sitt opprinnelige utbredelsesområde. Prosjektet er inne i sin andre periode, som avsluttes i 2020. Jeg er nå i gang med å vurdere veien videre. Det er som ledd i dette at vi har kontakt med svenske miljømyndigheter.

Det pågår også et samarbeid mellom Havs- och Vattenmyndigheten i Sverige og norske Miljødirektoratet om gjennomføringen av EUs vanndirektiv i de norsk-svenske grensevassdragene. Våre to land vil i tiden framover blant annet diskutere mulighetene for en avtale mellom Norge og Sverige om forvaltning av grensevassdragene. Vi ønsker å se dette samarbeidet i sammenheng med arbeidet med Klarälvlaksen.

En utfordring knyttet til reetablering av Klarälvlaksen på norsk side er risikoen for smitte av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i norske områder. Denne parasitten ble påvist på Klarälvlaksen i 2013.

Klarälvlaksen kan ha utviklet stor motstandsdyktighet mot parasitten, men i Norge er denne parasitten en trussel mot villaksbestandene. Det brukes store ressurser i arbeidet med å bekjempe parasitten i norske vassdrag. Dette må vi håndtere i det videre arbeidet.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Importvern som prygelknabe