Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Viktigst å kutte CO2 først

Cicero-forskerne er opptatt av at metankutt raskt vil senke oppvarminga, men denne gevinsten er kortvarig

Sjøl med full stopp i CO2-utslipp, vil temperaturen være bortimot konstant i århundrer, skriver innsenderne av debattinnlegget. Illustrasjon: Mostphotos
Sjøl med full stopp i CO2-utslipp, vil temperaturen være bortimot konstant i århundrer, skriver innsenderne av debattinnlegget. Illustrasjon: Mostphotos

I Nationen 7. april skrev seks Cicero-forskere om metoder for å måle virkninger av CO2- og metanutslipp på global oppvarming og drøvtyggernes rolle. De var vage om de fortrinnene den nye GWP-versjonen (GWP*) har sammenliknet med den tradisjonelle (GWP100) og tause om det er kutt i CO2 og/eller metan som bør komme først for å hindre oppvarming på lang sikt. Ny forskning fra Oxford har belyst disse spørsmåla.

Les innlegget til Cicero-forskerne her:

CO2 er svært langliva og akkumuleres i atmosfæren. Sjøl med full stopp i CO2-utslipp, vil temperaturen være bortimot konstant i århundrer. Metan derimot brytes ned av naturlige prosesser og fjernes temmelig raskt fra atmosfæren. Økninger i metanutslipp forårsaket oppvarming, men konstante utslipp gir lite ytterligere oppvarming. Denne dynamikken fanges opp av GWP*, mens GWP100 bommer. For drøvtyggere undervurderer GWP100 umiddelbare temperaturvirkninger av både økende og synkende metanutslipp, mens oppvarmingseffekt ved stabile metanutslipp blir overvurdert.

Annonse

GWP100 gir derfor ingen pålitelig kobling mellom rapporterte utslipp av klimagasser og oppvarmingseffekt. Vanlig bruk av GWP100 skjuler også følgende to forhold:

1) For å hindre videre oppvarming må netto CO2-utslipp være lik null; og 2) En årlig nedgang i metanutslipp på kun ca. 0,3 prosent er nok for å hindre ytterligere oppvarming (fra kurap).

Cicero-forskerne er opptatt av at metankutt raskt vil senke oppvarminga, men denne gevinsten er kortvarig, og den vil bety lite for oppvarming langt fram i tid. Raske metankutt gjør heller ikke at vi kan kjøpe oss tid for å kutte utslipp av CO2. Desto tregere CO2-kutt, jo høgere temperatur blir vi innelåst i.

Oxford-forskerne har beregnet hvordan raske og sene kutt i CO2 og metan påvirker global oppvarming. De presiserer at kutt i metanutslipp i hovedsak er tidsuavhengig. Å utsette kutt i metanutslipp har på langt nær like stor virkning på langsiktig temperaturøkning som å utsette kutt i CO2-utslipp.

For å nå det internasjonale målet om å begrense global oppvarming til 1,5-2 °C sammenliknet med førindustriell tid, har professor Myles Allen fra Oxford anbefalt at CO2 bør kuttes først.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vi er på lag for klimaet