Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Viktige avklaringer om europeisk arbeidsmarkedsbyrå

Det nye byrået ELA kan styrke kampen mot svart arbeid og misbruk av arbeidstakerne.

EUs nye arbeidsmarked kan få konsekvenser for alt fra sveisere til IKT-medarbeidere. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix
EUs nye arbeidsmarked kan få konsekvenser for alt fra sveisere til IKT-medarbeidere. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Det siste året har det vært stor debatt knyttet til Europakommisjonens forslag om å opprette et europeisk arbeidsmarkedsbyrå. I et nylig møte blant EU-ministre ble det vedtatt en presisering om å respektere medlemslandenes kompetanse. Videre ble det konkludert med at navnet skal være European Labour Authority (ELA) og ikke Agency, for å understreke at organet ikke skal være en særskilt myndighet.

Negotia mener, på samme måte som den europeiske paraplyorganisasjonen for arbeidstakere, at opprettelsen av et felles arbeidsmarkedsbyrå er en god tanke. Byrået vil bidra til å styrke arbeidstakeres rettigheter på tvers av landegrensene. Vi har samtidig tatt noen forbehold og er glade for det kompromisset man er blitt enige om i Unionsrådet, som ivaretar bekymringene våre.

Annonse

To viktige ting er fastslått: For det første at tilsyn og megling skal være frivillig. Dernest, og kanskje viktigst: Det er lagt til et avsnitt som sikrer at ELA ikke vil påvirke medlemslandenes kompetanse med hensyn til anvendelse og håndheving av relevant EU-lovgivning, deres egen regulering av forholdet mellom arbeidslivets parter og nasjonal arbeidsrett. Det er også presisert at etableringen av ELA ikke vil berøre eksisterende bilaterale avtaler og administrative samarbeidsordninger mellom medlemslandene, særlig de som er knyttet til samordnede og felles tilsyn.

Negotia mener byrået vil kunne bidra til å heve standarden når det gjelder for eksempel medbestemmelse og HMS-relaterte forhold. Systematisk deling og koordinering av informasjon vil gi bedre samlet oversikt på mange viktige områder. Et av dem er den stadig mer avanserte arbeidslivskriminaliteten og bruken av svart arbeidskraft. Kampen mot lysskye virksomheter som utnytter arbeidstakere på det groveste må styrkes.

Forslaget om opprettelse av ELA skal nå behandles av Europaparlamentet. Når både Rådet og Parlamentet har en innstilling klar, vil de to institusjonene møtes for å forhandle fram en felles tekst. Dersom en endelig beslutning blir tatt før Europavalget i mai 2019, vil ELA kunne være operativt fra 2023.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Når strømprisen rammer