Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Viktig initiativ fra Arbeiderpartiet om opprinnelsesgaranti ordningen

Det må ikke lenger sås tvil om grønnheten i vannkraften.

Vannkraften gjør industriprodukter produsert i Norge klimavennlige, skriver Helge Aasen og Stein Lier-Hansen. Her er Hydro Aluminium i Årdal. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Norsk vannkraft er utslippsfri. Riktig og økt bruk av vannkraften vår er et av Norges viktigste bidrag i arbeidet med å nå FNs 1,5 graders mål. Vi må hegne om dette og fjerne all tvil om at norsk vannkraft er utslippsfri. I den debatten må også kraftbrukerne ha en sterk stemme, ikke bare produsentene.

Vannkraften gjør industriprodukter produsert i Norge klimavennlige. Et lavt karbonfotavtrykk fra norske produkter gjør dem attraktive i den internasjonale konkurransen og gjør Norge attraktivt som vertsnasjon for ny industriproduksjon. Det er bra for verdiskapingen i Norge og bra for klimaet.

Norsk Industri er derfor tilfreds med at Arbeiderpartiet nå tar til orde for en forsering i arbeidet med endringer i den såkalte opprinnelsesgarantiordningen. Dette er per i dag en ordning som bidrar til stor forvirring om grønnheten i norsk vannkraftproduksjon både nasjonalt og internasjonalt.

Opprinnelsesgarantier er et finansielt system som sier noe om at tilsvarende volum kraft som brukes av en kunde er produsert med fornybar kraft et eller annet sted. Eksempelvis kan en polsk industribedrift hvis produksjon er basert på kullkraft, profilere seg som grønn gjennom innkjøp av opprinnelsesgarantier fra Island. Island er som kjent ikke tilknyttet det europeiske kraftmarkedet.

Det gir ikke mening å kjøpe disse garantiene i Norge. Kraften som kommer i stikkontaktene våre er utslippsfri uansett.

Annonse

Regjeringen må få fortgang i arbeidet med endringer i ordningen slik at industrien unngår tap av relativ konkurransekraft. Dagens ordning er frivillig og Norge deltar i motsetning til europeiske industriland som Tsjekkia og Storbritannia.

På sikt kan norsk eksportindustri, som sørger for betydelig arbeidsplasser og verdiskaping landet rundt, tvinges til vesentlige kostnadsøkninger for å unngå å tape konkurransekraften den har ved at produksjonen er basert på fornybar kraft. For å opprettholde attraktiviteten til å etablere og investere i norsk industri, og dermed innenlands verdiskapning gjennom videreforedling av norsk vannkraft, kreves endringer av dagens ordning.

Mens regjeringen arbeider med endringer skapes det forvirring rundt ordningen fra de som har interesse av å selge opprinnelsesgarantiene. To sitater fra Glitre Energis nettsider illustrerer dette:

"Visste du at hele ni av ti husstander i Norge kjøper strøm som er produsert med 91 prosent ikke-fornybar energi, og kun 9 prosent fornybar energi. Det er faktisk bare en liten del av norske strømkunder som kan være sikre på at de kjøper strøm som ikke stammer fra forurensende kraftproduksjon."

"Alle vet at bensin- og dieselbiler slipper ut betydelige mengder CO2, men få tenker over at kjøp av strøm uten opprinnelsesgaranti kan være langt verre."

Budskapene bidrar til å undergrave grønnheten til norsk industriproduksjon og sette elbilpolitikken i Norge i et negativt lys. Samtidig skaper det forvirring utenfor landets grenser – hvor ble det av den utslippsfrie vannkraften som Norske myndigheter markedsfører, og som Norge, norske forbrukere og norsk industri skal bidra med til det grønne skiftet og våre internasjonale forpliktelser?

Tiden er overmoden for å ordne opp. Det må ikke lenger sås tvil om grønnheten i vannkraften. Dette er regjeringens oppgave. Vi ser fram til en videre dialog med myndighetene om saken.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Om å skubbe jævlig stor stein med lua i hånda