Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Videregående skal fortsatt være en del av allmenndannelsen

Videregående opplæring skal ikke ha arbeidslivet som det eneste store målet, slik Nationens Irene Halvorsen antyder.

Ideal: Kunnskap og dannelse er sentrale deler av den videregående opplæringen, og sentrale idealer for Venstre og regjeringen, skriver kunnskapsminister Guri Melby (V). Foto: Terje Pedersen / NTB
Ideal: Kunnskap og dannelse er sentrale deler av den videregående opplæringen, og sentrale idealer for Venstre og regjeringen, skriver kunnskapsminister Guri Melby (V). Foto: Terje Pedersen / NTB

Allmenndannelsen har en helt sentral rolle i videregående opplæring og skal fortsette å ha det. Rundt en femtedel av elevene som starter på videregående har ikke fullført fem år senere. 3 av 5 elever sier at de ikke er godt forberedt på å møte de akademiske kravene i høyere utdanning. Dette er bakteppet for regjeringens fullføringsreform. Vi må diskutere hvordan vi kan ruste dagens ungdom for både studier, arbeidsliv og selve livet.

Som en del av denne diskusjonen ønsker regjeringen en utredning av fag- og timefordelingen til elevene. I den prosessen foreslår ikke regjeringen at dagens fellesfag skal forsvinne, men vi ønsker å undersøke hvordan en fag- og timefordeling kan bidra til løse de problemene vi vet vi må løse i videregående skole: vi må sikre tilpasset opplæring, øke motivasjonen, gi større valgfrihet og tilrettelegge for dybdeforståelse og kritisk tenkning.

Uavhengig av denne prosessen skal elevene i fremtiden lære å forstå både fortiden og tiden vi lever i. Samtidig skal de bli bedre forberedt på fremtiden. I møte med fake news og polariserte debatter er det viktig at hver og en av oss står rustet til å vurdere informasjon og se den i sammenheng.

Annonse

Videregående opplæring skal ikke ha arbeidslivet som det eneste store målet, slik Irene Halvorsen antyder i Nationen mandag. Videregående skal fortsatt være en viktig fellesarena, og et sted for å tilegne seg ferdigheter, kunnskap og kompetanse som er viktig for å være en aktiv samfunnsborger. Kunnskap og dannelse er sentrale deler av den videregående opplæringen, og sentrale idealer for Venstre og regjeringen.

Les kommentaren til sjefredaktør Irene Halvorsen i Nationen:

Fellesfagene opptar nærmere 70 prosent av tiden til elevene på studiespesialisering. Liedutvalget har pekt på at elevene, særlig på studieforberedende, har en stor andel obligatoriske fellesfag. Noen av disse fagene har veldig få uketimer. Det gjør fordypning, en sentral del av det å bli klar for studier, vanskelig.

Derfor ønsker vi en gjennomgang av fagene, med mål om å rydde plass til mer fordypning, mer relevans og mer valgfrihet. Vi vil nå invitere lærere, elever, og fagfolk fra universiteter og høyskoler, til å utrede og komme med innspill til hva som må være kjernen av fag i videregående skole, og til å utvikle det nye faget. Timeplanen til elevene vil først være klar når vi har gjennomført en bred og inkluderende prosess.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Gudbrandsdalens arvesølv