Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi vil redde insektene!

La oss i landbruket være en foregangsgruppe som bidrar til å redde verden.

Foto: Sara Johannessen / NTB scanpix

Nye føringer for RMP (Regionalt miljøprogram) er i ferd med å skulle vedtas. Noen fylker er allerede ferdige med jobben, mens i andre fylker er utkastet fortsatt ute på høring.

Det var med stor iver og glede vi leste på NRK om innsatsen for insektene som skulle komme inn i tilskuddsordningen. Dette ville faktisk kunne monne! Vi startet planleggingen av bestilling av såfrø, og i den forbindelse tok vi kontakt med landbruksavdelingen hos fylkesmannen i eget fylke, for å få vite detaljene rundt ordningen.

Der kunne de imidlertid fortelle at ordningen ikke lå inne i høringsutkastet. Nordland fylke har satt en stor strek over hele insektsatsingen! Vi ble mildt sagt forundret, og lurte på hva bakgrunnen for dette var? Fra fylkesmannen i Nordland ble det satt fram påstand om at i vårt fylke ligger ikke forholdene til rette for en slik satsing.

Annonse

Fakta: på vårt bruk har vi enkelte år sådd honningurt i blanding med grasfrø i åkeren. Resultatet er ikke til å ta feil av. Det blir et enormt summende liv på marka. Insektlivet i området har hatt eksponentiell vekst de åra vi har brukt honningurt, kontra de åra vi ikke har brukt det.

Formålet med RMP-ordningen er å stimulere til driftsformer og driftstilpasninger som tar vare på og utvikler miljøverdiene i kulturlandskapet eller reduserer forurensing. Regionalt miljøtilskudd skal fremme særskilte miljømål i jordbruket, deriblant å ivareta biologisk mangfold. Å gjøre en innsats for insektene er i høyeste grad å ivareta biologisk mangfold.

Med bakgrunn i dette oppfordrer vi Nordland, og alle aktuelle fylker, om å ta punktet om insekt inn i RMP-ordningen. På eget bruk skal vi nok ta grep uavhengig tilskudd, men for å få opp et bredere engasjement vil det være av stor verdi at det fins en tilskuddsordning.

La oss i landbruket sammen være en foregangsgruppe som bidrar til å redde verden, ved å redde insektene!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Spis din lammekarré med god samvittighet