Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi vil gi mer makt til eleven

Regjeringen er opptatt av å flytte makt nærmest mulig den det angår.

Dette handler om å gi alle elever like muligheter i livet – uavhengig av hvor man vokser opp og hvilket postnummer man hører til, skriver kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Foto: Jil Yngland / NTB
Dette handler om å gi alle elever like muligheter i livet – uavhengig av hvor man vokser opp og hvilket postnummer man hører til, skriver kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Foto: Jil Yngland / NTB

Derfor er vi opptatt av å gi 16-åringene muligheten og friheten til å selv bestemme selv hvilken skole de skal begynne på, i stedet for hos byråkrater eller politikere.

Elevene som søker seg til videregående opplæring har en rekke andre friheter og rettigheter og nærmer seg myndighetsalder. Da mener jeg elevene bør få større frihet til å bestemme over sitt eget liv og sin egen utdanning selv.

Annonse

Fritt skolevalg engasjerer både politikere og elever, og det er bra. Flere modeller har nå vært på høring. Vi tar med oss tilbakemeldingene i den videre prosessen, men en ting ligger fast: Elvene skal ha mer frihet til å velge.

Utdanningsdirektoratet får nå oppdraget å ta prosessen videre sammen med en rekke aktører for å finne de rette kriteriene som skal ta hensyn til at dette er et mangfoldig land. Jeg mener vi skal få til balansen der elevene får et friere skolevalg, samtidig som vi tar høyde for at fylkene er forskjellige.

Vi må alltid jobbe for at flere fullfører og at elevene møter en skole med høy kvalitet og et godt skolemiljø. Det er viktig at skolene skal tilpasses alle elevene. De som trenger det mest, skal få oppfølgning. Det må vi gjøre uavhengig av hvilken opptaksmodell som velges.

Dette handler om å gi alle elever like muligheter i livet – uavhengig av hvor man vokser opp og hvilket postnummer man hører til.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Hvorfor er det ikke rift om innvandrerne?