Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi verner om enerettsmodellen

Norsk Rikstoto. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Norsk Rikstoto. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Lotteritilsynet skriver i Nationen 23. september at Norsk Rikstotos hovedoppgave er å tilby ansvarlige spill. Det er Norsk Rikstoto enig i. Det er faktisk også grunnen til at vi er uenig med Lotteritilsynet i synet på hvordan tapsgrenser bør innrettes. Uten attraktive spill klarer vi aldri å opprettholde enerettsmodellen og vårt ansvar for å tilby ansvarlige spill.

De største pengespillene i Norge tilbys i dag innenfor enerettsmodellen. Norsk Tipping har enerett til å tilby pengespill, mens Norsk Rikstoto har enerett til å tilby totalisatorspill. Hensikten med modellen er, som Lotteritilsynet skriver, å sikre god offentlig kontroll og styring av pengespillmarkedet.

Dette gjenspeiles i våre vedtekter, der det framgår at Norsk Rikstoto har ansvar for alt veddemål med totalisator. Samtidig heter det i §4 at vi: «(...) skal bidra til at inntektene fra spillet kommer hestesporten, hesteholdet og norsk hesteavl til gode.» Videre fremgår det at vår økonomiske styring skal bidra til: «forutsigbare mål for overføring til de aktive i trav- og galoppsporten.»

Dette innebærer at Norsk Rikstoto er nødt til å ha to tanker i hodet når vi skal utøve vårt virke, men hensynet til ansvarlighet vil veie tyngst, slik det gjør i regjeringens pengespillpolitikk.

Annonse

Granavoldenplattformen slår fast at målet for regjeringens pengespillpolitikk er å sikre ansvarlige spill, samtidig som inntekter fra pengespill i Norge skal tilfalle frivillige og ideelle formål. Vi mener at forutsetningen for å lykkes med dette, er at Norsk Rikstoto kan tilby attraktive spill som evner å tiltrekke seg spillere, og dermed også kan trekke spillere bort fra et uregulert tilbud uten like gode ansvarlighetsrammer.

Uregulerte aktører er en utfordring for den norske pengespillpolitikken, og det er avgjørende at vi klarer å legge til rette for ansvarlige spill som er attraktive nok til at vi klarer å bevare den norske spillmodellen.

Dersom regjeringen velger å lytte til Lotteritilsynet, vil spill på hest gjennom den eneste lovlige aktøren i Norge bli så lite attraktivt at mange spillere heller vil velge å bruke pengene på uregulerte, utenlandske aktører med ulovlig aktivitet i Norge. Kundeundersøkelser antyder at så mye som tretti prosent av kundene vil velge å spille hos uregulerte aktører i stedet. Dette vil medføre reduserte premiepotter som igjen gjør at produktene blir mindre attraktive, og pengene vil forsvinne ut av landet.

Konsekvensen kan være at myndighetene mister muligheten til å motarbeide uønsket spilladferd, samtidig som pengene ikke vil gi samfunnsnytte i Norge.

Norsk Rikstoto ønsker ikke å gå på akkord med myndighetenes overordnede krav om å følge opp uheldig spilladferd. Tvert imot. Vi lever etter konsesjonsteksten «forebygge, oppdage og reagere». Og det virker, så lenge vi klarer å levere spill som både er ansvarlige og attraktive.

Vi støtter Lotteritilsynets syn på at hensynet til tapte inntekter ikke kan gå foran hensynet til ansvarlighet. Derfor mener vi at hensynet til enerettsmodellen må veie tyngst – også i vurderingen av tapsgrenser.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Alle bygder trenger en riking