Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi veganere inviterer til dialog

Både veganere og bønder må bli flinkere til å skille sak og person.

En grønn privatsak: Ingen burgerspisere fortjener hets - uansett om det er kjøtt i den eller ikke. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
En grønn privatsak: Ingen burgerspisere fortjener hets - uansett om det er kjøtt i den eller ikke. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Det er flott at Hege Skarrud (fredag 6. august) ønsker å forene veganere og bønder i kamp. Vi er enige i mange av hennes refleksjoner, og har selv fremmet viktigheten av deling mellom nettopp bønder og veganere ved flere anledninger.

Som en livssynsorganisasjon for veganere i Norge er det viktig for oss å komme med et innspill til dette ønske om debatt. Skarrud snakker rundt veganismens grunnleggende premiss; at dyr av alle slag har en ukrenkelig egenverdi. Skal vi snakke sammen, må vi først være enige om hva vi snakker om.

Veganisme dreier seg primært om dyrene og deres rettigheter. Veganisme handler om å erkjenne dyrs egenverdi, og søker å ekskludere, så langt som praktisk mulig, alle former for utnyttelse av og urett mot dyr for mat, klær eller andre formål.

Veganisme er en utvidelse av humanismen til å også inkludere dyr og i så måte utfordrer det det de fleste har blitt lært til å tro; at vårt forbruk av dyreprodukter er normalt, naturlig, og nødvendig. Noen dyr blir vi lært å elske, som hunder og katter, mens for andre dyr, som lam og geiter, har samfunnet bestemt at deres liv og frihet er mindre verdt enn våre mest trivielle lyster – smak og tradisjon.

Fra dette premisset er det derfor moralsk og etisk uforenelig med å spise dyr - ved mindre man absolutt må for å overleve.

Skarrud gjør et relevant poeng om at dyrene vi spiser skal ha hatt det bra. Om en først velger å spise kjøtt er det naturligvis enormt mye bedre at dyr beiter fritt i utmarka og har et fint liv mens de lever. Likevel, et at et dyr har hatt et godt liv er ikke et argument for at det er greit å drepe dyret. At kjøttet dere merkes som ‘lokalt’ eller ‘kortreist’ betyr ingenting for dyrene når de er på vei til slakt.

Mange tror at langtransport av mat må være klimafiendtlig. Det er stort sett feil. Fra et klimaperspektiv er det viktigste hvordan varen produseres og hva det er, ikke hvor den produseres. I snitt er kun 6 prosent av klimautslippet til matvarer i Europa, fra transporten.

Målet vårt må være å fø hele verdens befolkning med sunn og ikke minst nok mat. Kjøttkonsumet vi ser i den vestlige verden ville vært enda mindre bærekraftig dersom det ble tilbudt hele verdens befolkning. Ligningen går heller ikke opp dersom hele verdens befolkning skulle konsumert kortreist, lokalt og grasfora kjøtt. Det er simpelthen ikke nok utmarksbeite tilgjengelig så det blir pinnekjøtt av geit til alle.

Her er to konkrete forslag for dialogen mellom bønder og veganere kan bli bedre. En: Enkelte veganere må bli bedre å skille mellom sak og person. Vi kan være uenig med handlingene som fører til drap av dyr, men vi må alltid ha en grunnleggende respekt for menneskene vi snakker med.

To: Enkelte bønder må bli bedre å skille mellom sak og person. Vi kan være uenige med holdninger som mener utnyttelse av dyr er feil, men vi må alltid ha en grunnleggende respekt for menneskene vi snakker med.

En studie fra 2015 fant at veganere er en av de gruppene som mottar flest negative reaksjoner i samfunnet. Bare åpne et hvilket som helst kommentarfelt under saker som omhandler veganisme - mengden hat idealistiske individer opplever for sine meninger er enorm. Når norske topp-politikere i tillegg legitimerer denne hetsen ved å omtale veganere for fanatiske kjøtthatere er polariseringen komplett.

Bare gjennom dialog kan vi forstå hverandre, og kun gjennom forståelse kan vi mane til felles kamp for et bærekraftig og solidarisk landbruk.

Neste artikkel

Om kunstgjødsel