Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi trenger mer åpenhet, Elvestuen!

Ulvens opphav i Norge har alltid vært omstridt, og en viktig årsak til dette er mangel på åpenhet rundt opphavet til ulven i Norge.

Opphav: Det er urovekkende at Ola Elvestuen avfeier undersøkelser om ulvens opphav som konspirasjonsteorier, skriver Ibrahim Ali og Fredrick Bjerke. Foto: Statens Naturoppsyn / NTB scanpix
Opphav: Det er urovekkende at Ola Elvestuen avfeier undersøkelser om ulvens opphav som konspirasjonsteorier, skriver Ibrahim Ali og Fredrick Bjerke. Foto: Statens Naturoppsyn / NTB scanpix

Det er svært urovekkende at klima- og miljøminister Ola Elvestuen går så langt i å avfeie en uavhengig analyse gjort av Telemark Bonde- og Småbrukarlag ved å kalle det «konspirasjonsteorier» i kronikk i Nationen 14. november 2019.

Istedenfor å avfeie undersøkelsen som Telemark Bonde- og Småbrukarlag har fått utført som konspirasjonsteorier, burde Elvestuen stille seg flere spørsmål som gjør denne undersøkelsen svært aktuell i denne debatten.

Hvordan kan Slettås-paret ha gener som stammer fra dyreparken i Paris? Hvorfor viser prøver tatt av ulv innblanding av molosserhunder? Kan dette være ulv avlet i fangenskap som er satt ut? Elvestuen burde også forlange svar på hvordan en så godt overvåket ulvebestand i Norge ha gener fra Latvia?

Annonse

Her burde Elvestuen gjøre en innsats for å få besvart disse spørsmålene. Istedenfor viser Elvestuen til to uavhengige undersøkelsene om ulvens opphav i Norge.

I de uavhengige undersøkelsene bestilt av staten skal resultatene til Norsk Institutt for Naturforsking (NINA) granskes, og derfor har NINA selv levert all informasjon over til den som skal gjennomføre granskningen.

Hvorfor er dette problematisk? Fordi det blir lite troverdig når de som skal granskes selv leverer bevismaterialet. Man burde selv hentet inn egne DNA prøver, slik det ble gjort av Telemark Bonde- og Småbrukarlag.

At sistnevntes resultater avviker så kraftig fra den etablerte sannheten, viser kanskje utfordringene ved at forskningen ikke er uavhengig, og dermed ikke bygget på tillit.

Det er svært urovekkende at en statsråd i regjering avfeier dette som konspirasjonsteorier.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Mangelen på empati fra Bollestad