Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi trenger et Mineral Norge

Naturressursene tilhører fellesskapet.

Gruvedrift: Vi trenger et Mineral Norge som kan sikre at ressursene kommer fellesskapet til gode. Foto: Berit Roald / Scanpix
Gruvedrift: Vi trenger et Mineral Norge som kan sikre at ressursene kommer fellesskapet til gode. Foto: Berit Roald / Scanpix

Norge er et land med rike ressurser, og ressursene tilhører felleskapet og generasjonene etter oss. Fjellregionene i Trøndelag og i resten av landet er rike på mineraler. Det har opp gjennom historia gitt oss mange arbeidsplasser, men også store problemer med forurensing i vassdrag og fjorder.

Det grønne framtidssamfunnet trenger mye mineraler og metaller. Norge og resten av Europa kan ikke overlate mineralutvinning til afrikanske barnearbeidere.

SV mener at ei storsatsing på et statlig mineralselskap kan ha økonomiske muskler til å utvikle ny teknologi og nye metoder som tar naturvernhensyn og samtidig kan skape nye arbeidsplasser i Røyrvik, Namsskogan, Holtålen og andre fjellbygder i Norge.

Vi ser i dag at mindre private gruveselskap er i ferd med å starte opp ny gruvedrift i gamle gruvesamfunn, men fortsetter dumping av overskuddsmasse i fjorder og vassdrag.

Annonse

For SV vil det være uaktuelt å støtte mineralprosjekter som dumper overskuddsmasser i Førdefjorden, Huddingsvatnet / Hutnegejaevrie (Røyrvik) eller andre vassdrag og fjorder.

Et statlig mineralselskap vil også ha økonomiske muskler til å kunne redusere overskuddsmassene gjennom å utvinne flere mineraler og metaller i ei gruvedrift. Ei miljøvennlig gruvedrift kan ikke ende opp med 90 prosent overskuddsmasser som skal lagres i et deponi.

Samtidig som vi utvinner nye mineraler må vi satse på høyest mulig grad av resirkulering og gjenbruk, fordi mineraler er ikke-fornybare ressurser. Sirkulærøkonomi må erstatte forurensingsøkonomi.

Tradisjonell gruvedrift er ofte plasskrevende og kommer ofte i konflikt med reindrift og naturmangfold. Et statlig mineralselskap må søke å begrense arealomfanget ved gruvedrifta og velge områder der en ikke kommer i konflikt med reindrifta.

Et statlig mineralselskap vil også hindre at verdiene fra gruvedrifta havner i utlandet eller i lommene på pengespekulanter. Naturressursene tilhører fellesskapet. Derfor mener SV at vi i inngangen til det grønne framtidssamfunnet trenger et Mineral Norge.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Slutt på lønnstyveri